Najava učešća Ekološkog pokreta Odžaka na LORIST-u 2013

Ekološki pokret Odžaka ove godine prvi put učestvuje na Međunarodnopm sajmu lova, ribolova, sporta, hortikulture i ekosveta -  LORIST 2013, koji se održava u Novom Sadu 2-6.10.2013.godine.

Ekološki pokret Odžaka će imat svoj štand samo u subotu , 5.10.2013. u okviru izložbenog prostora Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka će predstaviti svoje aktivnosti na izradi „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, kao i neke aktivnosti u vezi ostvarivanja zakonskih prava   i prava iz Arhuske konvencije. Prvi put će biti javnosti predstavljena  radna verzija  „Baze podataka“ u Exel- u.

Takođe, biće predstavljene prezentacije:   Osam godina rada Ekološkog pokreta Odžaka i Aktivnosti EPO-a na primeni Arhuske konvencije, koja je rađena za sastanak Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, koji je održan  u Nišu, novembra 2012. godine.

Preporučujemo: