Lokalnim štampanim sredstvima informisanja

Ekološki pokret Odžaka obraća se lokalnim štampanim sredstvima informisanja širom Srbije sa nadom da će u celosti ili delimično objaviti ovaj dopis i da će objavljivanje dopisa doprineti radu i položaju ekoloških i ostalih  nevladinih organizacija .

O čemu se radi?

Iznosimo nekoliko primera dobre prakse za koje smatramo da su od značaja za civilni sektor uopšte.

1. Ekološki pokret Odžaka objavio je na svom sajtu www.epodzaci.org , u delu PREUZMITE,   VI  izdanje  „BAZE PODATAKA   EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI “  . Objavljene su dve Word  verzije ( po opštinama i po okruzima) i verzija u  Excell-u, kao i statistička obrada sakupljenih podataka, koju je uradio Ekološki pokret Grada Kragujevca.  Pomenuta „Baza podataka“ je verovatno najsveobuhvatnija baza podataka o registrovanim ekološkim organizacijama, ali u njoj za mnoge organizacije fale kontakt podaci (e-mail, web, facebook , skype  adrese, brojevi fiksnih i mobilnih telefona), kao i lični  kontakt podaci za zastupnike ovih organizacija. Objavljivanje ovog dopisa u lokalnim štampanim sredstvima informisanja  širom Srbije može doprineti da aktivisti pojedinih ekoloških organizacija saznaju za postojanje ove baze podataka ,  da saznaju da je njihova organizacija već uvrštena, ali da fale njihovi  kontakt podaci   i da se javljanjem Ekološkom pokretu Odžaka na e-mail adresu : 

 

Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.   ili preuzimanjem cirkularnog pisma  iz dela sajta PREUZMITE taj nedostatak može otkloniti. Sveobuhvatna i dobro popunjena „Baza podataka“ može biti od koristi svima: od ekoloških NVO , preko sredstava informisanja do državnih organa.Posebno je bitna ekološkim NVO zbog mogućnosti saradnje i umrežavanja. Da kažemo da je pomenuta „Baza podataka“  objavljena u Ekoregistru  Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine , odnosno na adresi: http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/indeks-dokumenata?slovo=B ,  na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  na adresi: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/ saradnja-sekretarijata-i-ekoloških-udruženja-u-vojvodini, kao i na sajtovima više ekoloških NVO ili ekoloških portala.

2. Ekološki pokret Odžaka je Skupštini opštine predložio, a Skupština opštine Odžaci prihvatila da donese odluke o prihvatanju dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije – čime je stvoren institucionalni  okvir za aktivno učešće udruženja građana u kreiranju politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Skupština opštine Odžaci praktično je prihvatila dva modela pravnih akata  koje je svojevremeno predložio Arhus centar Kragujevac, sa tim da su prihvaćene i dve sugestije Ekološkog pokreta Odžaka za izmenu člana 3. Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine: da se  broj  članova Saveta smanji sa 9 na 5 ( po originalnom predlogu Arhus centra Kragujevac trebalo je da bude 9 jer opština Odžaci ima preko 25.000 stanovnika)  i da se  tri člana Saveta  biraju iz redova ekoloških, ribolovačkih, lovačkih i pčelarskih organizacija. U saopštenju za javnost pozvali smo sve ekološke NVO da slede primer Ekološkog pokreta Odžaka i Skupštine opštine Odžaci. Kao priloge ovom dopisu šaljemo naša akta 5-2014 i 10-2014 i originalne verzije skupštinskih odluka - tako da lokalne ekološke organizacije sva ova dokumenta mogu da zatraže od redakcija. Originalni modeli pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije mogu se preuzeti sa sajtova Arhus centara Subotica , Novi Sad i Arhus centra Južne i Istočne Srbije

3. Na sajtu opštine Odžaci  http://www.odzaci.rs/index.php/sr-RS// Institucije/ Udruženja objavljena je lista svih udruženja u opštini Odžaci. Pri sakupljanju podataka za „Bazu podataka“ „prečešljali“ smo sajtove skoro svih opština u Srbiji tražeći podatke o nevladinim organizacijama. Relativno mali broj opština ima podatke o NVO. Ima opština koje imaju sjajne podatke o nevladinom sektoru, ali preovladaju opštine koje uopšte nemaju podatke o nevladinim organizacijama – tako da predlažemo i ekološkim i ostalim organizacijama civilnog društva da od svojih opština traže , pozivajući se na primer iz opštine Odžaci, da se sredi evidencija o organizacijama civilnog društva i da se takva evidencija objavi na sajtu opštine.

Tekst „Zelena stolica i u SO Odžaci“ na sajtu Zelene poslaničke grupe  možete pročitati na linku   http://www.zelenidijalog.rs/, odnosno http://www.zelenidijalog.rs/zelena-stolica-i-u-so-odzaci/

Preporučujemo: