Ekološki pokret Odžaka na LORIST-u 2013

Ekološki pokret Odžaka je 5.10.2013. učestvovao na Međunarodnom sajmu lova, ribolova, sporta, hortikulture i ekosveta -  LORIST 2013. Delegaciju EPO-a su sačinjavali  Ivica Ćirić, predsednik, Dušan Mirković, sekretar i Ilija Mačak , član MP Deronje. 

Ekološki pokret Odžaka je imao svoj štand  u okviru izložbenog prostora Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je predstavio svoje aktivnosti na izradi „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, kao i neke aktivnosti u vezi ostvarivanja zakonskih prava   i prava iz Arhuske konvencije, kao i  prezentacije:   Osam godina rada Ekološkog pokreta Odžaka i Aktivnosti EPO-a na primeni Arhuske konvencije.

 

Članovi Ekološkog pokreta Odžaka su u okviru Eko učionice prisustvali predavanjima :  „Uticaj hemizacije  na zdravlje pčela“, koje je održala dr. vet.med. Babić Jelena i  „ Bezbedno uklanjanje  sporednih proizvoda životinjskog porekla (animalni otpad)  metodom  spaljivanja i kompostiranjem u zatvorenim reaktorima – biovatorima“ , koje je održala naučni saradnik dr Slavica Košarčić sa Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada. Dobijeni su kompakt diskovi sa prezentacijama predavanja, tako da ih zainteresovani mogu dobiti na uvid ili kopiranje.  

U toku izložbenog dana  štand Ekološkog pokreta Odžaka posetili su i najmlađi posetioci  koji su organizovano došli da posete  mnogobrojne   izložbene sadržaje, pri čemu su članovi delegacije  dali informacije o radu Ekološkog pokreta Odžaka i ekoloških organizacija.

Sajam je iskorišćen za razmenu mišljenja sa ekološkim organizacijama koje su takođe izlagale u okviru izložbenog prostora Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

{gallery}vesti-2013/2013_10_08_lorist{/gallery}

Preporučujemo: