Ekološka taksa nema veze sa Zalaenim savetom

Ekološki pokret Odžaka zadnje dve-tri nedelje vodi kampanju za promovisanje Zelenog saveta uz istovremeno anketiranje građana o tome koliko su upoznati sa osnivanjem Saveta i mogućnostima da se građani aktivno uključe u njegov rad. Istovremeno sa vođenjem ove kampanje počelo je deljenje uplatnica za ekološku taksu, tako da su mnogi građani ovu taksu vezali za aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka za promovisanje Zelenog saveta.

Ekološku taksu je, kao i u ostalim opštinama, uvela lokalna samouprava i naplata te takse nema nikakve veze  ni sa Ekološkim pokretom Odžaka ni sa Zelenim savetom.

Prihodi od naplate ekološke takse idu direktno u budžet opštine Odžaci.

 

Preporučujemo: