Druga promocija Zelenog saveta na pijaci u Odžacima

Aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka su u subotu, 23.8.2014.  na pijaci u Odžacima drugi put vršili promociju Zelenog saveta .

Flajeri su deljeni građanima koji do sada nisu bili upoznati sa aktivnostima Ekološkog pokreta Odžaka o aktivnostima  na promociji Zelenog saveta, a sa građanima koji su flajere dobili u prvom krugu deljenja razgovaralo se o njihovom iskustvu kada su se obratili na Zeleni telefon. Dobijene informacije iz razgovora sa građanima biće prenete sekretaru i predsedniku Zelenog saveta.

Građani su izneli veći broj predloga u vezi raznih ekoloških problema  i svi su upućeni da se zvanično obrate Zelenom savetu bilo pismenim podneskom bilo da dođu na sledeći sastanak Zelenog saveta i svoj predlog usmeno iznesu i obrazlože. 

Nepodeljeno mišljenje građana je da potrebno aktivnosti Zelenog saveta objavljivati na sajtu opštine Odžaci kako bi se što veći broj građana upoznao sa aktivnostima Zelenog saveta, a takođe da rad bude što transparentniji. 

 

Veliki broj pitanja odnosio se na trenutnu naplatu naknade za životnu sredinu i građane je najviše interesovalo gde se sliva taj novac.i za šta će biti upotrebljen. Mnogi građani su mislili da je ova naplata u vezi aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka – što je građanima odlučno demantovano. Građanima je objašnjeno  da se novac sliva u budžet opštine Odžaci i da građani  na osnovu prava iz Arhuske konvencije i prava iz  akta Skupštine opštine Odžaci pod nazivom  Odluka o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine  imaju pravo da traže informaciju koliko je novca za ovu namenu sakupljeno, da li će sav novac ići na jednu budžetsku stavku, za šta će se prikupljeni novac  planirati i trošiti, da li su sredstva namenski utrošena i sve što je u vezi potrošnje ovog novca.

Ekološki pokret Odžaka poziva građane da ovo svoje pravo maksimalno iskoriste i ne  dozvole  bilo kakvu zloupotrebu ovog novca i da svojim angažovanjem utiču da se sakupljenim novcem reši što veći broj nagomilanih ekoloških problema.

Na osnovu mišljenja građana i rezultata sprovedene ankete Ekološki pokret Odžaka zahtevaće da se što hitnije deo sajta opštine Odžaci nameni objavljivanju aktivnosti Zelenog saveta, a između ostalog pratiće se prikupljanje i trošenje novca za zaštitu životne sredine.

{gallery}vesti-2014/2014_08_25_zeleni_savet{/gallery}

Preporučujemo: