Dopis Dušana Mirkovića, sekretara EPO-a , Urošu Meseldžiji, glavnom i odgovornom uredniku "Naših novina"

Mislim da je  u naslovu na vrhu prve   i u tekstu na trećoj  strani najnovijeg broja „Naših novina“ trebalo da stoji   „U opštini Odžaci nema tabu teme samo za SNS“. Za sve ostale u našoj opštini vlada totalni medijski mrak.

Ovo je bila usputna primedba. 

Glavni razlog  javljanja je pominjanje  mog imena i prezimena u  intervjuu predsednika SO Odžaci Gorana Đakovića povodom godine vladavine SNS-a u opštini Odžaci. Mislim da i Vi lično u tekstu sa pomenutim naslovom i Goran Đaković nekorektno izvlačite stvari iz konteksta. I „Naše novine“ i Goran Đaković  ne daju odgovor na glavno pitanje, a to su nepravilnosti kod raspodeli sredstava iz  budžetske linije 481: dotacije nevladinim organizacijama. Đaković je u početku kampanje protiv Ekološkog pokreta Odžaka ili Mirkovića ( što je svejedno)  više puta ponavljao da je „Ekološki pokret tražio i dobio 50.000,00 dinara“, pa kada mu je dokumentovano dokazano da ne koristi tu Gebelsovsku metodu, prešao je na „Oni su podelili 3.500.000,00 dinara za 48 organizacija a mi 4.000.000,00 za 62 organizacije“ i „80%  istih organizacija je dobilo novac i od  njih (Demokratske stranke) i od nas (Srpske napredne stranke)“.

Problem su onih 20% nevladinih organizacija  koje su osnovane desetak  dana ili nekoliko meseci pre završetka  konkursa ili organizacije za koje se u javnosti nikad nije čulo šta rade , a za koje se  ne zna po kom kriterijumu su dobile po dva-tri puta veća sredstva od organizacija koje rade godinama, za koje se zna šta rade, koje redovno obaveštavaju javnost o svom radu i koje redovno  daju javnosti i opštinskim rukovodiocima izveštaje o svom radu i izveštaje  sa svojih godišnjih skupština - među kojima je i Ekološki pokret Odžaka ( EPO ). Novinar Mirić je na konferenciji za novinare  taksativno prozvao neke  organizacije , između ostalih,  „Eko život“, „Zemljak“, „Human“, a ja dodajem organizacije koje su nedavno osnovane ili organizacije za koje nikada nisam čuo: „Ekolozi Bačkog Brestovca“, „MR Luna“( Bogojevo), „Duga“  ( Odžaci), „Bodimind“ ( Odžaci ). Preporučujem da na  ovo pitanje tražite odgovor od  Gorana Đakovića bilo pri prvom susretu, bilo na konferenciji za novinare, bilo za rubriku „Građani pitaju“ – pošto će primerak ovog dopisa biti dostavljen i Goranu Đakoviću.

Ekološki pokret Odžaka smatra da je jedini pravi put da se ovim i ovakvim pojavama stane na put kompletno institucionalno regulisanje odnosa lokalne vlasti i nevladinih organizacija i u okviru toga regulisanje finansiranja nevladinih organizacija - o čemu je Ekološki pokret Odžaka  Goranu Đakoviću predao u maju ili junu 2014. godine kompletnu dokumentaciju sa predlozima  i možete ga slobodno pitati zašto se i posle nekoliko meseci ovo pitanje ne rešava? Naglašavam da smo mi bili inicijatori za donošenje odluke o formiranju Komisije SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, da smo inicirali da se na sajtu Opštine Odžaci  postave podaci o udruženjima građana, inicijatori da SO Odžaci  donese odluku o potpisivanju Memoranduma o saradnji sa NVO, humanitarnim i ostalim organizacijama i Pravilnika o finansiranju NVO, humanitarnih i ostalih organizacija sa tačno utvrđenim kriterijumima za ocenjivanje rada NVO , a samim tim i za raspodelu novca iz linije 481, a ne da novac deli uvezeni SNS-ovac iz Novog Sada koji  ne zna ni koje NVO  postoje u opštini Odžaci ni šta rade, da konkursna dokumentacija bude dostupna  svim učesnicima konkursa  i da postoji mogućnost podnošenja žalbe na donetu  odluku o raspodeli novca. Takođe, tražili smo da je svaka NVO obavezna da dostavi izveštaj sa godišnje skupštine i finansijski izveštaj za prošlu godinu, a da u OU opštini Odžaci neko odeljenje  vodi bazu podataka o svim registrovanim NVO. Kada bi sve ovo bilo regulisano, onda se ne bi dešavalo ono što se desilo 2014. , a desiće se i 2015. godine - pošto  svemoćni Goran Đaković  nije stigao da ova pitanja institucionalno reguliše zbog toga što mu je u prvoj godini vladavine  glavni zadatak bio da sve strukture u opštini „počisti“ od kadrova DS-a i udomi „zaslužne“  članove SNS-a koji su u predizbornoj kampanji lepili plakate. Takođe, ne bi se desilo da organizacije koje kuvaju paprikaš ili pripremaju jela ispod sača dobijaju više novca od Ekološkog pokreta Odžaka čiji  rad ima nacionalni značaj i  nalazi se na zvaničnom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine – Eko registru (http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/indeks-dokumenata?slovo=B ili http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/ekoloski-pokret-odzaka ) ili od organizacija koje organizuju manifestacije nacionalnog  ( Gitarijada u Ratkovu) ili međunarodnog karaktera ( Kinološko društvo Odžaci - CACIB).

Iz napred navedenog, vidi se da je Ekološki pokret Odžaka bio inicijator mnogih aktivnosti za regulisanje odnosa lokalne vlasti i NVO, a da su pare dobijali drugi.

 

Preporučujemo: