Deseto izdanje "Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“

 

Ekološki pokret Odžaka obaveštava celokupnu javnost Republike Srbije da je 1. februara 2015. godine na svom sajtu www.epodzaci.org, u delu PREUZMITE, objavio X Word  izdanje po opštinama svoje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“.

Ujedno obaveštavamo javnost da je ovo poslednje izdanje u Word verziji po opštinama  (verziju po okruzima nećemo raditi) i da će se u budućem periodu objavljivati  podaci samo u Excela  tabeli koja se nalazi neposredno ispod naslovne fotografije-ilustracije na sajtu. U Excell verziji biće dodat i četvrti list sa uputstvom za korišćenje ove tabele.

Radeći  punih pet godina na prikupljanju podataka o nevladinim organizacijama koje se isključivo ili delimično bave zaštitom i unapređenjem životne sredine, Ekološki pokret Odžaka je sakupio delimične ili potpune podatke za preko 4.000  NVO.

Najveći problem je doći do kontakt podataka, naročito e-mail adresa. Uprkos intenzivnom unakrsnom internetskom  pretraživanju i molbi za pomoć NVO čije e-mail adrese imamo, uprkos slanju oko 2.000 pisama i nekoliko stotina SMS poruka i obavljenom velikom broju telefonskih razgovora  jedva smo sakupili oko 1500 e-mail  adresa  koje su od najvećeg značaja za komunikaciju – kako NVO međusobno, tako i za saradnju državnih organa i NVO, tako da ovo  saopštenje koristimo da još jednom uputimo poziv  organizacijama i državnim organima, čije e-mail adrese imamo,  da nam pomognu u sakupljanju kontakt podataka za organizacije  iz svoje opštine ili za organizacije sa kojima sarađuju, a čije adrese nemamo, bilo direktnim obraćanjem tim  organizacijama, molbom lokalnim ili regionalnim štampanim  i elektronskim sredstvima informisanja da prenesu ovo saopštenje ili  da , ako imaju svoj sajt, postave baner i link koji bi povećao saznanje o postojanju „Baze podataka“. Baner i link šaljemo kao dodatak ovom saopštenju.

Uvereni smo  da svaka od ovih organizacija može da nam pribavi bar po jednu adresu, čime bi kvalitet, pouzdanost i kompletnost  podataka  „Baze podataka“ bio na znatno višem nivou - što bi svima bilo od koristi.

Ujedno obaveštavamo ekološke NVO da na sajtu postoji online forma za unos, izmenu i dopunu podataka.

Preporučujemo: