Akcija somborskih kolega

UG "Ekološka učionica Baračka" je protekllih dana (9. i 10. jul) pokazala kako se uz malo dobre volje mogu postići sjajni rezultati. Na dve očišćene parcele od plastičnog otpada skupljeno je preko 20 džakova najrazličitijeg plastičnog otpada. 

Ono što članove Ekološke učionice Baračka veseli su i pozitivni odjeci koji su pratili ovu akciju i zavidan broj entuzijasta koji su se priključili ovoj akciji.

Preporučujemo: