Održana Skupština Ekološkog pokreta Odžaka

Održana Skupština Ekološkog pokreta Odžaka

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka održana je u subotu, 24.9. 2016. godine u 12 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević" u Odžacima. Skupština je imala izborni karakter.

Dnevni red dat je kao prilog saopštenju.

U raspravi o podnetim izveštajima i predloženim planovima učestvovalo je više članova Skupštine EPO-a . Najviše je bilo govora o finansijskoj situaciji i data su različita mišljenja o načinu prevazilaženja finansijske krize i spornog odnosa sa JLS. Više članova EPO-a istaklo je da lokalna vlast shvata EPO kao svog neprijatelja. Rečeno je da kritika loših poteza lokalne samouprave ne znači da EPO želi zlo našoj sredini. Predsednik EPO-a je i u diskusiji istakao ono što je konstatovao i u Izveštaju o radu EPO-a: da EPO više cene na republičkom nivou nego što ga ceni JLS i da JLS pogrešno tumači primedbe, predloge, sugestije .... EPO-a. Naglašeno je da se EPO zalaže za donošenje takve regulative gde položaj svih NVO u opštini Odžaci neće zavisiti od toga ko je na vlasti na lokalnom nivou.

Za predsednika i potpredsednika EPO-a za naredni mandatni period izabrani su Ivica Ćirić i Tihomir Katić. Izabrani su i novi Izvršni i Nadzorni odbor.

Na kraju Skupštine usvojen je predlog da se od početka 2017. plaća članarina, Takođe, Skupština je obaveštena da ukoliko finansijska kriza potraje, da će EPO biti prinuđen da napusti sedište EPO-a u Ulici Bačka 36, čime bi Pokret godišnje smanjio svoje finansijske izdatke oko 20.000 dinara ( za zakup i obaveze po računima EPS –a za struju).

Preporučujemo: