Otvoreno pismo predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu

Otvoreno pismo predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu

Bilo bi normalno da obraćanje počnem uobičajenim načinima pisanja pisama : „Gospodine predsedniče“, „Poštovani gospodine Marijan“, „Poštovani“ ili nekim sličnim kurtoaznim početkom. Međutim, na osnovu utiska koji sam stekao u ove dve i po godine vladavine naprednjačke vlasti, na čijem ste čelu, ne da mi se da napišem ni „Gospodine“, ni „Poštovani“ zato što mislim da to ne zaslužujete.

U predizbornoj kampanji za opštinske izbore stalno ste isticali da ste privrednik i da ćete to svoje iskustvo iskoristiti za vođenje opštinske politike i ostvarivanja prava građana. Nažalost, moram da kažem da sam duboko razočaran onim šte ste uradili i postigli u proteklom periodu.

Problema je puno i ovde ću navesti neke od njih.

Osnovni problem je što ljudi u našoj opštini ne mou da ostvare svoja osnovna ljudska prava ( ustavna, zakonska), a još veći problem je što ne znaju kome treba da se obrate za pomoć u okviru lokalne zajednice, već za neke osnovne stvari moraju da se obraćaju višim državnim organima ( a tamo prođu otprilike isto kao na lokalnom nivou). U okviru donete ODLUKE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVA NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE (54. sednici SO Odžaci, održana 28.10.2013.godine ) utvrđena je u prvom stavu člana 7. obaveza : „Skupština opštine, u cilju obezbeđivanja pravne zaštite građana, pravnih lica, udruženja i drugih zainteresovanih subjekata u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine, ustanovljava institut ‘Zelenog ombudsmana' “. U cilju uvođenja „Zelenog ombudsmana“ organizovao je 30.7.2014. godine gostovanje gospodina Miladina Nešića, ombudsmana opštine Bačka Topola , koji je članovima „Zelenog saveta“ izneo svoje dugogodišnje iskustvo. U saopštenju za javnost Ekološkog pokreta Odžaka ( akt 43/2014 od 3.8.2014. godine) navedeno je:

„U iscrpnom izlaganju gospodin Nešić je članove Zelenog saveta upoznao sa svojim iskustvom u dva mandatna perioda .Kao krajnji zaključak gospodin Nešić je izneo svoje mišljenje da je postojanje opštinskog ombudsmana obostrano korisno, kako za građane tako i za samu opštinu, jer se uz pomoć ombudsmana izbegavaju dugotrajni, skupi i nepotrebni sporovi.Ovakvu tvrdnju gospodin Nešić ilustrovao je primerima iz svoje prakse.

Poseta gospodina Nešića organizovana je u sklopu razmatranja mogućnosti uvođenja Zelenog ombudsmana u opštini Odžaci. Preporuka je da je racionalnije da se umesto specijalizovanog Zelenog ombudsmana uvede ombudsman opšte nadležnosti, da po mogućnosti bude pravnik ( što nije obavezno) i da bude izabran dogovorom pozicije i opozicije, odnosno za ombudsmana treba izabrati lice od autoriteta i opšteg poverenja.“

Kako se sadašnja vlast ponaša osiono i bahato, smatram da je POD HITNO potrebno doneti odluku o uvođenju opštinskog ombudsmana – kako bi građani znali i imali kome da se obrate za zaštitu svojih zakonskih prava.

Na predlog Ekološkog pokreta Odžaka SO Odžaci je svojevremeno donela odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama . Za pet godina postojanja, sa dva sastava Komisije, nije postignut NIJEDAN rezultat, . Iako je Ekološki pokret Odžaka u više navrata davao predloge da se donesu Memorandum o saradnji i Pravilnik za finansiranje nevladinih organizacija, nikada nismo dobili odgovor, te je EPO na kraju ( aktom 10/2016 od 11.4.2016.) predložio da Vi (Dušan Marijan) , kao prvi čovek Opštinskog veća opštine Odžaci ( ovlašćeni predlagač skupštinskih odluka) pokrene postupak za ukidanje ove Komisije. Ako Komisija ne funkcioniše i formalno postoji pet godina, tek toliko da se kaše da postoji, onda je treba ukinuti.

Predsedniče, na više ličnih i podnesaka Ekološkog pokreta Odžaka niste odgovorili, – što ste bili dužni po članu 25. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave. Da bi se „otkačili“ obaveza iz ugovorene saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština ( SKGO), kada ste došli na vlast, brže-bolje ste prekinuli saradnju sa SKGO, ali ste zaboravili da poništite odluku o usvajanju Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave , tako da taj akt , ratifikovan ( usvojen) u SO Odžaci, i dalje važi i zato STE OBAVEZNI DA GA SE PRIDRŽAVATE DOK GOD JE NA SNAZI. U vašoj privatnoj firmi se ponašajte kako hoćete, ali na mestu predsednika opštine Odžaci morate da se pridržavate donetih odluka - sviđalo se to Vama lično ili ne .Time što se ne pridržavate – Kodeksa uskraćujete i meni i građanima opštine Odžaci osnovna ljudska prava.Za to građani opštine Odžaci sigurno nisu glasali. To što imate većinu na izborima ne znači da možete da radite šta hoćete i kako vam se prohte.

U vezi Javnog konkursa za sufinansiranje udruženja podneli smo tri zahteva za poništavanje bodovanja i raspodele novca na osnovu takvog formalnog bodovanja. Da smo u pravu, potvrdila je i Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD. To što ne uvažavate opravdane žalbe i mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka je neodgovorno i neozbiljno. Nepoštovanje zvaničnog tela Vlade Republike Srbije je već vrlo veliki problem koji pokazuje da se zaista ponašate bahati i da radite kako vam se prohte. Naglašavam da su u vezi toga opomenuti i predsednici komisija koje su delile pare, da je opomenut Špiro Šorgić, načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci i da smo od Vas tražili poništavanje bodovanja - tako da danas-sutra, ako stignu po Opštinu Odžaci negativni rezultati na naše žalbe Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Tehničkoj podršci organizacijama civilnog društva i Agenciji za borbu protiv korupcije – nemojte da kažete da niste bili obavešteni. Vama nije bila dovoljna kazna od 20.000,00 dinara i pretnja kazne od 180.000,00 ako ne dostavite traženu informaciju od javnog značaja – koju ste dobili od Poverenika za informacije od javnog značaja , već se i dalje ponašate kao da je opštinski budžet Vaša lična imovina. Ako Vaši potčinjeni rade mimo Vas i ne obaveštavaju Vas o ovakvim problemima – onda nešto nije u redu sa koordinacijom rada Vaših potčinjenih. Na kraju VI morate da snosite posledice.

Pet godina pokušavam da od bilo koga dobijem odgovor na pitanje o tome na osnovu kog zakona je uvedena TAKSA NA BROJILO (vodomer) , koju JKP „Usluga“ i dalje naplaćuje skoro svim građanima opštine Odžaci. Tražim da konsultujete silne zaposlene pravnike u OU Odžaci i u saradnji sa „pravnim timom“ JKP „Usluge“ konačno date odgovor zašto se i na osnovu kog zakona naplaćuje ova taksa za brojilo koje, po Zakonu o komunalnim delatnostima, pripada komunalnoj infrastrukturi, odnosno po kom zakonu naplaćujete porez građanima za imovinu koja pripada JKP „Usluzi“. Čak je i Odluka o komunalnim delatnostima promenjena da bi se „ozakonila“ ova odluka, da bi se dokazalo da ja nisam u pravu i da bi se izbeglo vraćanje novca i plaćanje zatezne kamate, na taj način što se granica komunalne infrastrukture pomera sa ventila IZA vodomera na ventil ISPRED vodomera. Zbog ovoga sam tražio vanredni inspekcijski nadzor republičkog komunalnog inspektora i za JKP „Uslugu“ i za SO Odžaci zbog dva člana Odluke o komunalnim delatnostima koje su u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima. Ako rezultat vanrednog inspekcijskog nadzora bude negativan po JKP „Uslugu“ i OU ( ili SO ) Odžaci, pitam se ko će biti odgovoran ako JKP „Usluga“ mora da vrati naplaćen novac i plati zateznu kamatu ? Verovatno se radi o višemilionskom iznosu. JKP „Usluga“ će ući u minus, taj minus će morati da pokrije osnivač , odnosno minus će se naplatiti iz budžeta, a budžet će popuniti građani naše opštine. Predsedniče, da li mislite da je ovo u redu? Ovo je javno upućeni zahtev za dobijanje odgovora, pa bih Vas zamolio da zvanično, po članu 25. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, date zvaničan odgovor i dostavite mi lično odgovor ili odgovor dostavite sredstva informisanja.

Da igranje sa novcem poreskih obveznika nije nova stvar pokazuju i izgubljeni sudski sporovi u vezi nezakonitog davanja otkaza. Tu nastaju dve štete. Sa jedne strane pravnici zaposleni u OU Odžaci redovno primaju platu i često gube sudske sporove – što je jedna šteta, a isplaćena odšteta je druga šteta i to sve naplaćujete od građana kroz stalno povećanje poreza. Šta ste kao predsednik opštine preduzeli proti pravnika koji gube većinu sporova? Da li mi, građani treba da trpimo njihovu neozbiljnost, nestručnost, neznanje ili samovolju partije na vlasi? To što protiv ovakvih ne preduzimate ništa – govori o Vašoj direktnoj ličnoj odgovornosti. Ako nećete da se obračunate sa ovakvim ponašanjem pravnika, predlažem da podnesete ostavku. Ima takvih koji će znati da reše ovaj problem.

Po odluci Vlade Republike Srbije nedavno je uvedeno plaćanje zakupa prostorije koji je OU Odžaci dodelila Ekološkom pokretu Odžaka na korišćenje. Dostava računa-fakture za plaćanje zakupa je vrlo efikasna . Faktura nepogrešivo stiže na vreme i ovo navodimo da bi tako trebalo da stižu i odgovori na podneske koje upućujemo. Kada treba OU Odžaci nešto da naplati – vrlo je efikasna, kada treba nekome nešto da se odgovori – onda postoji sto razloga za odugovlačenje i izbegavanje direktnog odgovora. Uobičajena „fiskultura“ je : To nije posao izvršne vlasti . Obratite se zakonodavnoj. Kada se obratite zakonodavnoj vlasti,. onda nas upućuju na izvršnu i tako u krug. U našoj opštini je na vlasti Srpska napredna stranka, i Vi, kao poverenik ili predsednik OO Odžaci SNS-a, pozovite i zakonodavnu i izvršnu vlast - pa se dogovorite da radite odgovorno i zakonito.

Da sam u pravu govori najnoviji dopis koji ste uputili Ekološkom pokretu Odžaka u vezi akta 16/2016 od 2.6.2016 kojim je EPO tražio poništavanje bodovanja i raspodelu sredstava na Javnom konkursu za sufinansiranje projekata građana. U ličnom razgovoru sa načelnikom Opštinske uprave opštine Odžaci Špirom Šorgićem, koji sam obavio u subotu , 11.6.2016. godine, rekao sam mu će Ekološki pokret Odžaka, posle nedobijanja odgovora do petka, 10.6.2016. godine, do kada smo dali rok za dobijanje odgovora, tokom vikenda spremiti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i da ćemo žalbu sa kompletnom dokumentacijom poslati u ponedeljak, 13. 6.2016. godine. Ekološkom pokretu Odžaka je nebitno da li će žalbu pošti predati ujutro u 8 časova ili ili posle 15. časova, pa sam predložio Širi Šorgiću da se u ponedeljak , u prepodnevnim časovima, kao odgovorno lice konsultuje sa Ljubomirom Belićem – na šta me je Šriro Šorgić zamolio da pismo ne predajemo u ponedeljak u prepodnevnim časovima. Dogovor je bio da Ekološki pokret Odžaka ( predsedniku Ivici Ćiriću ili meni) o dogovoru bude obavešten do 15 časova. Ako ne dobijemo odgovor do 15 časova – pošiljka se šalje. Kako odgovor nije stigao do dogovorenog roka – pismo je poslato kako je i rečeno. Pored toga poslata je i kopija Tehničkoj podršci organizacijama civilnog društva (TACSO-u) , a naknadno i Agenciji za borbu protiv korupcije. Da li će od poslatih dopisa biti koristi - videćemo. Bitno je da opštinski čelnici shvate da kada kažemo da ćemo se žaliti da je to ozbiljno i da se tim stvarima Ekološki pokret Odžaka ne šali. To što Ljubomir Belić i Šriro Šorgić misle da se mi šalimo – to je njihova stvar. Tako su se ponašali i neki iz bivše vlasti, pa kada smo ih nekoliko puta zvanično „dobili“, prestali su da misle da se šalimo.

Sada smo dobili dopis od Vas sa čitavim nizom zamerki na naš akt 16/2016. Dobijanje tog dopisa smatramo samo kupovinom vremena sa Vaše strane i pripremom da se opravdate kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ako Vam se obrate – da bi imali opravdanje da je žalbeni postupak u toku. U sva tri zahteva za poništavanje bodovanja jasno je rečeno da je bodovanje izvršeno mimo zaključaka OV opštine Odžaci i kao pogrešno treba da bude poništeno i postupak ocenjivanja vraćen na početak. Žalbu smo uputili pravovremeno i to u trenutku kada nismo imali informaciju od javnog značaja. Iz informacije od javnog značaja saznali smo i sadržaj zaključaka za sve četiri kategorije udruženja i način bodovanja i uverili smo se da niti je bodovanje izvršeno pravilno, niti je bodovanje na bilo koji način uticalo na raspodelu sredstava. Bodovi su samo bili ukrasni element , a novac je proizvoljno deljen. Sada u svemu ovome problem predstavlja to što su pare već prebačene udruženjima i ako se postupak bodovanja i raspodele sredstava poništi – nastaće veliki problemi. Ako su (ne)odgovorni znali da je konkurs pod sporom, treba da odgovore zašto su dozvolili prebacivanje sredstava

Predsedniče, (ne)odgovorne pitajte zašto se ponašaju neodgovorno, a ne da nama šaljete pismo kojim navodno imate primedbe i nejasnoće u vezi sadržaja zahteva 16/2016. Problem je pogrešno bodovanje i podela sredstava mimo bodovne liste. Kao što smo Vas pozvali da na osnovu člana 25. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, tako smo već pozvali Ljubomira Belića da javno objasni na koji način su bodovi uticali na raspodelu budžetskih sredstava.

Na kraju da objasnim šta je povod za pisanje ovog pisma. To je rečenica pomoćnika predsednika opštine Odžaci mlađanog Milorada Stanišića da poklon koji sam Vam preko njega poslao predstavlja „PROVOKACIJU“. Za one koji ne znaju – da dam objašnjenje. Pošto Vam je, predsedniče , dosadilo da se bakćete sa problemima građana i pošto ste prestali da ih primate – ovu dužnost ste prepustili mlađanom Stanišiću. Kada sam otišao na ugovoreni prijem, po mlađanom Stanišići, sam Vam poslao dva poklona: PET flašu sa istrošenim baterijama i PET flašu sa pregorelim sijalicama. Naglašeno je da je to simboličan poklon kojim ja, kao građanin i član Ekološkog pokreta Odžaka, želim da skrenem pažnju da se sadašnja vlast vrlo loše odnosi prema primarnoj selekciji otpada i upravljanju otpadom uopšte.Loš trend prema ovom problemu započela je Slavka Anđelković Petrović, ondašnja potpredsednica opštine Odžaci i član OV zadužena za zaštitu životne sredine, a sadašnja perjanica SNS-a, nastavio Veroljub Marković teranjem inata Srpskoj radikalnoj stranci, postavljanjem nesposobnog direktora Ekološke zadruge „Odžačanka“ i neispunjavanjem finansijskih obaveza prema zadruzi , a dokusurio ga u poslednje dve i po godine SNS potpunom nezainteresovanošću za ovu problematiku. Mlađanom Stanišiću sam lepo rekao da je bolje da sednemo i porazgovaramo i opštinska vlast iskoristi informacije koje smo saznali radeći „Bazu podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ , a odnose se na mogućnosti da razni ljudi mogu da pomognu našoj opštini u rešavanju nekih problema. Šta Vam je mlađani Stanišić preneo – stvarno mi nije poznato, niti mi je jasno zašto davanje simboličnog poklona predstavlja provokaciju. Rešite kompletno pitanje primarne selekcije svih vrsta sekundarnih sirovina, naročito sakupljanje električnog i elektronskog reciklabilnog otpada, kao i sakupljanje raznog opasnog otpada i neće biti nikakvih „provokativnih“ poklona. Predloge za formiranje „Zelenih ostva“ dali smo još pre nekoliko godina. Da su radikali, demokrate i naprednjaci ostvarili bar 10% naših predloga – stanje u oblasti upravljanja otpadom bi bilo odavno mnogo bolje.

Predsedniče, mlađanom Stanišiću sam rekao da Vaš negativan stav prema meni lično ( da sam ŠTETOČINA) transponujete na ceo Ekološki pokret Odžaka i zato su odnosi lokalne vlasti i Ekološkog pokreta Odžaka takvi kakvi su. Verovatno je zaboravio da Vam prenese predlog da sednemo i ozbiljno porazgovaramo. To bi bilo bolje i za vlast i za Ekološki pokret Odžaka.

U predizbornoj kampanji za poslednje parlamentarne izbore predsednik SO Odžaci Goran Đaković jer rekao da je OO Odžaci SNS-a jedan od najbolje organizovanih i najboljih opštinskih odbora. Ako jedan od najboljih OO dozvoljava da se u našoj opštini dešavaju ovakve stvari, pitam se kako li je u drugim sredinama gde nema najboljih OO?

O svemu ovome, a i o mnogim drugim problemima, treba javno govoriti. Ovo su problemi od opšteg interesa i zbog toga bi time aktivno trebali da se bave i lokalni mediji. Nažalost, situacija je u tom pogledu vrlo nepovoljna, jer mediji u našoj sredini , izbegavaju da obrađuju rizične teme, pošto bi se time verovatno zamerili aktuelnoj vlasti koja ne podnosi ni najmanju kritiku na svaj račun. Do čega bi to dovelo, ukoliko bi se usudili da istražuju sporne teme ? Sigurno bi usledila kazna, tako što bi ostali bez sredstava iz opštinskog budžeta. To bi ih onda dovelo u težak materijalni položaj koji mediji žele da izbegnu i zbog toga ne žele da se bave ovakvim temama Na taj način aktuelna vlast naprednjaka, direktno kontroliše lokalne medije. Tako aktuelna vlast zloupotrebljava svoju poziciju za koju sigurno nisu dobili mandat od građana. Na gubitku smo svi , sem vladajuće partije , koja ne želi da se o njenim lošim potezima raspravlja u javnosti. A, upravo nam to treba , ako hoćemo da izgradimo demokratsko društvo u kome se moraju snositi posledice za loše obavljen posao. Dok se to ne promeni mi ćemo i dalje biti u medijskom mraku!

Pozivam Vas da zajednički gostujemo na nekom lokalnom mediju i javno, pred mikrofonima i kamerama lokalnih sredstava informisanja prodiskutujemo jedno po jedno pitanje. Mislim da unapred znam Vaš odgovor, ali ću to prepustiti Vama da kažete.

Dušan R. Mirković

Preporučujemo: