Nastavak promocije Zelenog saveta

Aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka na  promociji  Zelenog saveta  prošle nedelje nastavljene su Odžacima. 

U četvrtak i petak (14. i 15.8.2014.) postavljen je promo štand u centru Odžaka za deljenje flajera o Zelenom savetu. Podeljeno je nekoliko stotina flajera. Pored deljenja flajera, obavljeni su razgovori sa  prolaznicima i data su detaljnija objašnjenja o osnivanju i radu Zelenog saveta, mogućnostima građana da putem Zelenog telefona  sekretaru Zelenog saveta dostavljaju svoja pitanja, predloge, ideje, kritike, žalbe... Takođe su davana objašnjenja o mogućnosti da građani mogu da prisustvuju sednicama Zelenog saveta i da mogu da učestvuju u radu, odnosno  u diskusiji  o tačkama dnevnog reda.

 

Ulična promocija je iskorišćena i za anketiranje građana  da bi se videlo koliko su građani  upoznati sa ovom tematikom i da se vide interesi građana. U dvodnevnom anketiranju ispunjena su  104 anketna listića. Anketni listići su predati Iliji Mačku, rukovodiocu ovog projekta. Ovi anketni listići biće priključeni anketnim listićima koji su prikupljeni na drugim punktovima. Posle završetka anketiranja svi listići će biti analizirani i o rezultatima analize biće  obaveštena javnost odžačke opštine. 

Posle dvomesečnog deljenja flajera biće izvršeno još jedno anketiranje da bi se videlo da li je deljenje flajera i obaveštavanje javnosti preko lokalnih medija  dalo rezultate, odnosno da li je povećano znanje o osnivanju, radu i značaju Zelenog saveta za građane opštine Odžaci i da li je povećana svest građana o mogućnosti da sami građani učestvovanjem u radu Zelenog saveta mogu direktno da utiču na vođenje politike zaštit životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka  poziva građana da se što više i što aktivnije uključe u rad Zelenog saveta  i da ne čekaju da neko umesto njih rešava probleme. Javljanjem na Zeleni telefon, davanjem pismenih predstavki Zelenom savetu ili prisustvovanjem i učestvovanjem u radu Zelenog saveta  građani mogu da ostvare direktan uticaj na politiku zaštite životne sredine.

{gallery}vesti-2014/2014_08_17_zeleni_savet{/gallery}

Preporučujemo: