Konzorcijum organizacija civilnog društva (OCD), koji čine Centar za evropske politike iz Beograda, Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda, dobitnik je institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine.

Zajedno sa partnerskim organizacijama Ekološki centar “Stanište” će od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti u cilju doprinosa učešću civilnog društva u donošenju odluka koje se odnose na pristupne pregovore u Pregovaračkom poglavlju 27 (životna sredina), kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

EC “Stanište” i partneri sprovodiće obuke za OCD i medije, analiziraće finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konsultovaće se sa predstavnicima javne uprave, edukovaće učenike u školama, kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine u procesu pristupanja EU.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

IZVOR: Ekološki centar „Stanište“

Svakim danom broj nevladinih organizacija koje su statutom opredeljene za zaštitu i unapređenje životne sredine ( enormno) raste i prirodno je očekivati da je njihova snaga sve veća , a samim tim i da raste uticaj na vođenje politike zaštite životne sredine na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. To je ,ipak, samo teoretska pretpostavka.

U praksi je to sasvim drugačije.

Ovo tvrdimo na osnovu primera iz prakse.

Poznato je da Ekološki pokret Odžaka (EPO) godinama radi „Bazu podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“. Na listi se trenutno nalazi oko 4000 raznorodnih nevladinih organizacija, s tim da za oko 1500 imamo e-mail adrese, a od toga broja oko petstotinak organizacija možemo da svrstamo u „čiste“ ekološke organizacije ( ekološka društva, udruženja, pokreti,...), Na svojoj mailing listi EPO ima preko 1300 adresa, a u „Bazi podataka“ još sto-dvesta ( to su oni koji ne žele da budu na našoj mailing listi). Listu koristimo da,pre svega, ostalim ekološkim NVO i sredstvima informisanja, ali i čitavoj javnosti plasiramo svoje informacije ili prosledimo tuđe.

Sredinom januara desilo se da u roku od nedelju dana prosledimo tri informacije za koje smo smatrali da su od opšteg značaja za korpus ekoloških NVO, s tim da napominjemo da u tim dopisima EPO nije imao apsolutno nikakav lični interes. Jednostavno radilo se o opštim problemima koje su trebale da podrže sve NVO koje su se statutarno opredelile za zaštitu i unapređenje životne sredine , naročito „čiste“ . Međutim, odziv je bio slab, pa i jadan.

Prvi slučaj je poziv Udruženja Laser Toner Reciklera Srbije za pomoć.

Udruženje Laser Toner Reciklera Srbije uputilo je na nekoliko adresa državnih organa opis problematike uvoza oko milion tonera za laserske štampače i njihovog nekontrolisanog odlaganja, haročito onih za jednokratnu upotrebu. Problem ovih tonera zastupljen je u svim opštinama Srbije. Kako ovo Udruženje ni od jednog državnog organa nije dobilo odgovor, zamolili su EPO da preko svoje mailing liste pozove NVO da resornom ministarstvu ( Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine upute samo jednu e-mail poruku; KADA ĆE UDRUŽENJE LASER TONER RECIKLERA SRBIJE DOBITI ODGOVOR?. Pored nevladinih organizacija, poziv je upućen i na oko 170 adresa opština i njihovih odeljenja za zaštitu životne sredine, kao i na adrese velikog broja sredstava informisanja. Od tolikog velikog truda podrška je stigla od „impozantnih“ 16 ( i slovima; ŠESNAEST) organizacija. Zaista bedno.

Drugi slučaj je bio poziv za potpisivanje peticije PRAVDA ZA ĐURU VAVROŠA

Peticiju je preko Fejsbuka pokrenula Ruža Helać za zaštitu istaknutog dugogodišnjeg ekološkog aktiviste i dobitnika prestižnog priznanja „Zeleni list“. Pored plasiranja poziva preko društvenih mreža, Ekološki pokret Odžaka je poziv prosledio i preko svoje mailing liste, sa tim da je poziv upućen ekološkim ali i na adrese oko 270 drugih NVO. Po našoj slobodnoj proceni, peticiju je potpisalo oko stotinak rukovodilaca ekoloških NVO. Smatrajući da je mnogo veći efekat da peticiju potpisuju NVO umesto pojedinaca, EPO je uputio novi poziv NVO da one potpišu peticiju. Odazvalo se svega oko četrdesetak NVO. Opet se radilo o velikom trudu i slabom rezultatu. Čitavo angažovanje preko društvenih mreža i mejling liste EPO-a u dva navrata na preko 1500 adresa dovelo je da je ukupan broj potpisa samo oko 680. Zaista malo.

Treći slučaj je sa predlogom EC „Stanište“

Ovo Udruženje je na nekoliko strana vrlo argumentovano obrazložilo zašto ne bi trebalo usvojiti predloge date za izmenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Praktično se ovakvim predlogom dolazi do situacije da će 142 od 145 opština u Srbiji izgubiti prihode za opštinske budžetske fondove i da će se sav novac slivati u budžet Republike Srbije, odakle bi se delio po podobnosti pojedinih opština ( čitaj: po političkoj liniji). Smatrajući da je ovo veoma važno pitanje za sve opštine u Srbiji, uputili smo poziv svim opštinama i njihovim odeljenjima za zaštitu životne sredine i svim ekološkim NVO da pošalju podršku EC „Stanište“. EC „Stanište“ je dobilo 50 mejlova sa podrškom, sa tim da je od 145 opština dobilo podršku samo od 1(slovima; JEDNOG) grada.

Sva tri slučaja govore o pasivnosti i nesolidarnosti NVO koje se bave ili se navodno bave zaštitom i unapređenjem životne sredine. Ovakvim nastupom ekološke NVO NIKADA neće postići iole zapaženiji uspeh na lokalnom, regionalnom i nacionalnom planu. Ekološki pokret Odžaka godinama radi „Bazu podataka“ nadajući se da će to biti podsticajni i ujedinjavajući faktor za umrežavanje i zajedničko delovanje ovih organizacija. Zajedničkim delovanjem mogu se „uzdrmati“ mnogi državni organi.

Da li kod Udruženja Laser Toner Reciklera Srbije bilo teško uputiti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine e-mail poruku „KADA ĆE UDRUŽENJE LASER TONER RECIKLERA SRBIJE DOBITI ODGOVOR? Uopšte nije. To je posao od jednog minuta. Šta mislite da je pomenuto ministarstvo dobilo 500, ili 1500 takvih poruka ?

Da li je bilo teško potpisati peticiju za zaštitu Đure Vavroša? Nije. Za to je bilo potrebno dva-tri minuta. Šta mislite da je peticiju potpisalo hiljadu-dve pojedinaca i nekoliko stotina NVO ?

Da li je bilo teško napisati e-mail poruku EC „Stanište“ sa podrškom za njihov predlog ? Naravno da nije. Za to je trebalo samo minut posla. Šta mislite da su poruku poslale 142 opštine i nekoliko stotina NVO ?

Jedini način da ekološke NVO imaju značajniju ulogu je da se ujedine i deluju jedinstveno, sa tim da osnovni princip bude solidarnost. Dva su načina ujedinjavanja: formalan i neformalan.

Formalan način podrazumeva osnivanje neke asocijacije, mreže, udruženja, saveza,....sa održavanjem skupštine, biranjem organa i funkcionera i, što je najgore, sve to jako puno košta. Do sada je mnogo puta pokušano da se do ovoga dođe i svi pokušaji su redom propadali iz raznoraznih razloga: finansijskih, organizacionih, zbog različitih interesa pojedinih NVO, zbog sujete rukovodilaca pojedinih NVO ,... Zbog toga smatramo da to ponovo ne treba ni pokušavati, već da se informaciona tehnologija iskoristi za zajedničko delovanje i smatramo da to delovanje može biti vrlo efikasno.

Na koji način može da se deluje?

Prvi način je ono što je uradio EC „Stanište“. Ova organizacija je uočila problem, napravila argumentovanu analizu, dala određene predloge i PRE SLANJA predloga zatražila mišljenje i podršku ostalih ekoloških NVO. Da je EC „Stanište“ dobilo podršku nekoliko stotina NVO ( umesto bednih 50) to bi imalo mnogo veći značaj nego da je EC „Stanište“ nastupilo samostalno.

Drugi način je ono što je uradilo Udruženje Laser Toner Reciklera Srbije. Oni su nastupili samostalno i obratili se na nekoloko adresa državnih organa i ni od koga nisu dobili odgovor. Kod ovakvih slučajeva traži se naknadna podrška u smislu da se slanjem e-mail poruke koju označi predlagač utiče da državni organi postupe po zahtevu određenog udruženja – što je, uostalom, obaveza državnih organa po Arhuskoj konvenciji. Arhuska konvencija je u Srbiji ratifikovana 2009. godine, samim tim postala je deo domaćeg zakonodavstva i redno je da se ministarstva upoznaju sa obavezama koje proističu iz nje. Da je nekoliko stotina NVO uputilo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine pitanje: KADA ĆE BITI ODGOVORENO NA ZAHTEV UDRUŽENJA LASER TONER RECIKLERA SRBIJE, umesto bednih 16 (šesnaest) , Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine svakako ne bi bilo inertno i moralo bi da da odgovor.

slučaju da i prethodna mera ne da rezultate, podnosilac zahteva može da poredloži korpusu ekoloških NVO da Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ( ili bilo kom drugom državnom organu , jer predlog važi za sve državne organe ,institucije i ustanove) SVAKODNEVNO šalje citirano pitanje do ispunjenja zahteva. Šta mislite kada bi petnaestak dana zaredom Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine bilo zatrpano sa nekoliko stotina istovetnih poruka . Možda bi na zahteve bili imuni dan ili dva, ali ne bi mogli biti imuni 10,15, 20 ili više dana. U slučaju blokade naloga sa kojih se šalju poruke može se preći na slanje pisama.

Sva tri načina obavezno podrazumeva i obaveštavanje sredstava informisanja. Mnoga sredstva informisanja će ovaj način borbe ekoloških NVO ignorisati, ali uvek će se naći neko ko će podržati zahteve ekoloških NVO , što se pre svega odnosu na ekološke portale. Dosta državnih organa ignoriše zahteve NVO, ali kada im se ime počne „povlačiti“ po raznim sredstvima informisanja, onda je to već „druga pesma“ Od NVO mnogo ne zaziru, ali od sredstava informisanja da.

Ekološki pokret Odžaka je bio u pregovorima sa dve ekološke NVO da se da predlog da se na neki od načina internetskog povezivanja ekološke NVO ujedine i zajednički i sinhronizovano deluju. Zapelo je oko toga ko će taj posao da vodi. Predloženo je da to radi Ekološki pokret Odžaka, ali smo mi to odbili jer već radimo ogroman posao izrade „Baze podataka“, pa bi prihvatanje još jednog obimnog posla bilo previše za malu volontersku organizaciju.

Ovaj dopis šaljemo na e-mail adrese petstotinak organizacija za koje smatramo da su čiste ekološke organizacije na razmatranje i na iznošenje mišljenja da li je internetsko povezivanje i zajedničko delovanje moguće. Nadamo se da odziv neće biti kao u tri navedena slučaja. Molimo NVO da pošalju odgovor bez obzira da li je pozitivan ili negativan, bez obzira da li ima ili nema novih predloga. Virtuelnim povezivanjem otpadaju finansijski troškovi, održavanje skupštine, biranje organa i funkcionera saveza, nema registrovanja u APR-u, ne bi bilo lidera, svi bi bili ravnopravni, sve bi bilo na dobrovoljnoj bazi, lakše bi se locirali zajednički (opšti) problemi i zajedničkim delovanjem bi se lakše i brže rešavali uočeni problemi.

Molimo NVO da iznesu svoje mišljenje i daju predloge za način organizovanja zajedničkog delovanja.

Ako neko ima ambicije da vodi ovaj posao , bilo bi poželjno da se prijavi

Odgovore slati na adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška