Taksa na vodomer

Poštovani sugrađani opštine Odžaci,

Posle višegodišnjih napora da dokažem da je uvođenje takse na brojilo (vodomer) 2011. godine bilo protivzakonito, dana 29.7.2020. godine dobio sam Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine o izvršenom vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru, kojim je institucionalno potvrđeno da je pet članova Odluke o komunalnim delatnostima, koji su osnova za naplatu pomenute takse, u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima, te sam na osnovu njega 31.7.2020. godine Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca uputio sledeći:

ZAHTEV ZA OBUSTAVLJANJE NAPLATE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOMERA

Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestom“ iz Bačkog Brestovca, na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, podnosim zahtev za donošenje odluke o obustavljanju naplate naknade za održavanje vodomera.

OBRAZLOŽENJE

Opštinsko veće opštine Odžaci svojim zaključkom 06-31-14/2011-III od 14.6.2011. godine dalo je saglasnost na Odluku broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ - čime je omogućilo naplatu TAKSE NA BROJILO, kasnije preimenovano u BAŽDARENJE VODOMERA i NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA. Istu taksu naplaćuje i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca korisnicima u Bačkom Brestovcu od svog osnivanja.

Odluka je doneta na rok od 5 godina, ali se taksa naplaćivala i posle tog roka, tako da se sa julom 2020. godine ušlo u 10. godinu naplate za korisnike u Odžacima, a u ostalim mestima od momenta preuzimanja obavljanja komunalnih delatnosti od strane JKP „Usluge“ od mesnih zajednica u naseljenim mestima. U Bačkom Brestovcu navedenu novčanu naknadu naplaćuje JKP „Brestkom“ od svog osnivanja.

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, konačno je institucionalno dokazano ono što tvrdim godinama da je opštinska Odluka o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima i da javna komunalna preduzeća NE MOGU da naplaćuju korisnicima taksu (naknadu za održavanje vodomera) za imovinu koja je deo komunalne infrastrukture, a ne deo vodovodne instalacije korisnika.

Zahtevam od Privremenog organa opštine Odžaci da povuče saglasnosti koje su ranija Opštinska veća opštine Odžaci davala za uvođenje i naplatu takse na brojilo ( kasnije: baždarenje vodomera, trenutno: naknada za održavanje vodomera), odnosno donese odluku o stavljanju van snage svojevremeno donetog zaključka 06-31-14/2011-III u vezi Odluke broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ i svih kasnijih saglasnosti za naplatu novčane naknade - čime bi praktično Privremeni organ opštine Odžaci doneo odluku o obustavi naplate pomenute takse, odnosno naknade za održavanje vodomera.

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci
Miloša Obilića 13
Dana 31.7.2020.
NAPOMENA: Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine može se dobiti upućivanjem zahteva na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška