Akcija podružnice u Deronjama

Mesna podružnica Deronje  Ekološkog pokreta Odžaka učestvovala je na proslavi crkvene slave Svete Marije  na Donjoj Branjevini u petak, 30.7.2010. godine. Članovi Mesne podružnice Deronje delili su flajere  kojima su apelovali na organizatore i učesnike proslave da ne bacaju smeće i ne zagađuju životnu sredinu.

Direktno smo se uključili i objasnili oganizatoru koji je efekat selekcije komunalnog otpada i njegove  reciklaže i  kako time čuvamo prirodu, kao i resurse koji su sve manji.

Za svaku pohvalu je to što su naše  sugestije  naišle na opšte odobravanje.  PET ambalaža  je odložena u namenske kontejnere, a ostali otpad nije, kao do sada,  završio  na mestu proslave, već je odnet na deponiju. Aktivisti  Mesne podružnice Deronje EPO-a su bili prisutni do završetka proslave i sa zadovoljstvom možemo da se pohvalimo da su na terenu skupljeni čak i opušci, tako da je teren u potpunosti očišćen. Akcija Mesne podružnice Deronje EPO-a dokazala je da se dobro osmišljenom akcijom može postrići cilj da naša životna sredina može ostati čista i posle većih manifestacija.

Na proslavi je bilo oko 260 posetilaca i svima su podeljeni flajeri. Čulo se dosta pozitivnih komentara, kao i pohvala  da je akcija dobro zamišljena, ali i sumnje pojedinaca da   takve akcije kod nas ne mogu dati pozitivne efekte - što su aktivisti Mesne podružnice Deronje krajnjim rezultatom demantovali.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška