"Uredimo Od\u017eake 2010"

Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka podseća građane naseljenog mesta Odžaci da je u toku akcija «Uredimo Odžake 2010». Cilj akcije je da se  sa uličnih prostora ukloni nelegalno lagerovan građevinski materijal, poljoprivredni proizvodi i mehanizacija, havarisana vozila i ostalo.

U saopštenju za javnost u vezi pokretanja akcije   «Uredimo Odžake 2010»  Mesna podružnica Odžaci EPO-a pozvala se na  posleratno tradicionalno  uređivanje fasada zgrada i uličnog prostora pred Prvi maj u naseljenim mestima naše opštine. Tu lepu tradiciju Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka želi da obnovi, pa još jednom poziva građane Odžaka da dane do Prvog maja, a u susret 22. aprila, Dana planete Zemlje,  iskoriste da urede ulični prostor ispred svojih kuća, a stanare u zgradama kolektivnog stanovanja da urede zelene površine oko stambenih blokova.Podsećamo građane da je održavanja uličnog prostora i zelenih površina ispred kuća njihova obaveza koja je regulisana Odlukom o komunalnim delatnostima.

Podsećamo građane na dogovor Mesne podružnice Odžaci i Odelenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Odžaci:

Od 1. do 15. maja aktivisti Mesne podružnice Odžaci EPO-a obići će  72 ulice Odžaka  i snimiti sva mesta na kojima se krši Odluka o komunalnim delatnostima, a od snimljenog materijala sačiniće  slajd šou do 31. maja, sa  tim što će na svakom snimku, kao i u ranijoj akciji,  biti  označena ulica i broj,

Jedna kopija snimljenog  i obrađenog  materijala biće dostavljena TV K 25 za prikazivanje, dok će se drugi primerak dostaviti Odelenju za inspekcijske poslove;
Slajd šou će se prikazivati na TV Kanal 25. od 1. do 15. juna;

Od 16. juna inspektori Odelenja za inspekcijske poslove obići će sva mesta naznačena na snimku i proveriti da li je prostor sređen ili nije, a protiv nesavesnih građana inspektori će podnositi prijave u skladu sa odredbama Odluke o komunalnim delatnostima.

Da građani sebe ne bi dovodili u situaciju  da  budu javno prozivani od Ekološkog pokreta Odžaka i Odelenja  za inspekcijske poslove OU opštine Odžaci i da protiv njih inspektori ne  bi podnosili prijave, pozivamo građane da ulože mali napor i da 30. aprila sa uličnog prostora uklone nelegalno lagerovan  materijal, i  sa  time  izbegnu neprijatnosti  i daju doprinos uređenju grada.

Cilj akcije nije kažnjavanje građana, već namera da se sveobuhvatnom akcijom  uredi grad i obnovi lepa posleratna tradicija.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška