Odžački demokratski medijski mrak

Gđi Gordani Đukić, direktorici Informativnog centra Odžaci

Gospođo Đukić,

Moram da naglasim da ovaj komentar pišem sam i sa pozicije predsednika Ekološkog pokreta Odžaka, a razlog je Vaše gostovanja na TV K 25 povodom 39. rođendana Ibnformativnog centra Odžaci i Svetski dan slobode medija. Cilj pisanja komentara je da Vas zamolim, kao direktora Informativnog centra Odžaci - Javnog servisa opštine Odžaci, da ukinete medijski marak koji ste uveli.

Pri gostovanju na TV K 25  izjavili ste da je program Radio Odžaka, od kada ste direktorica ICO, unanapređen. Program Radio Odžaka je ,možda, u tehničkom smislu unapređen, ali je programski i sadržajno, a naročito u oblasti objektivnisti  informisanja unazađen.

Kao Javni servis ste u obavezi da javnost obavestite o svim pogledima na našu lokalni stvarnost. Šta radite vi na Radio Odžacima? U javnost propuštate samo informacije koje su u odnosu na aktuelnu vlast afirmativne i eventualno neutralne. Čim se spomene ime nekog lokalnog funkcionera (Predraga Cvetanovića, Miloša Pejčića, Veroljuba Markovića,...), Vaše cenzorske makaze na dozvoljavaju da takva informacija dospe do javnosti, po čemu ste isti sa radikalima iz vremena  kada je direktor Informativnog centra Odžaci bio Zoran Lukić. Da je tako , mogu se građani opštine Odžaci uveriti jednostavnim upoređivanjem sajtova Radio Odžaka   www.ico.rs i Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org . Mnogi tekstovi koji se nalaze na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka, a inače su uredno i istovremeno  dostavljeni svim opštinskim javnim glasilima - što je  dugogodišnja praksa Ekološkog pokreta Odžaka ,  ne mogu se naći na sajtu Radio Odžaka ni u tragovima. Postavlja se pitanje koji su to tekstovi? Upravo tekstovi  gde su spomenuti lokalni funkcioneri. Kao predsednik Ekološkog pokreta Odžaka napisao sam  na osam strana otvoreno pismo predsedniku opštine Odžaci Predragu  Cvetanoviću i predsedniku Skupštine opštine Odžaci Milošu Pejčiću . Na Radio Odžacima o tome nije  prozboreno ni jedna-jedina reč. Ako je napisano osam strana, verovatno je tu nešto i rečeno. Naravno da je rečeno, ali kritički, pa zato se o tome radije ćuti. O tome se javnost može obavestiti isključivo na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka. O verbalnom napadu Veroljuba Markovića na mene posle mog nastupa na 15. sednici SO Odžaci na Radio Odžacima ni reči. Otvoreno pismo Veroljuba Markovića predsedniku Izvršnog odbora i Skupštini Ekološkog pokreta Odžaka  objavljeno je na sajtu Pokreta, a na Radio Odžacima o tome ni reči.Ovim gestom pokazali smo da smo mnogo demokratskije orijentisani od sadašnje vlasti, koja sebe deklariše  za demokratsku. Predsedniku opštine Odžaci Predragu Cvetanoviću  i predsedniku Skupštine opštine Odžaci Milošu Pejčiću podneli smo  Zahtev za dobijanje informacije-objašnjenja o sudbini naših ranijih zahteva. O tome na Radio Odžacima ni reči. Opštinski organi jednostavno smatraju da su bogovi i da mogu da rade šta hoće. Radi se o ozbiljnom kršenju ljudskih prava. Pre neki dan smo predsednika Skupštine opštine Odžaci u ličnom razgovoru obavestili da na jedanaest zahteva Ekološkog pokreta Odžaka uopšte nije odgovoreno  ( a ima ih još) - što je samo po sebi kršenje određenih propisa i zakona. Etički kodeks ponašanja funkconera lokalne samouprave, koji je potpisala i naša opština, slobodno mogu da bace u đubre.Ako ga ne poštuju, treba da povuku potpis  i da o tome obaveste Stalnu konferenciju  gradova i opština.

O svim  ovim i drugim problemima treba otvoreno razgovarati na Javnom servisu i glavni krivac za to ste Vi, gđo Đukić. Vi ste uveli odžački demokratski medijski mrak. Više puta sam  u javnim nastupima rekao da je pravo privatnih medija da li nešto hoće ili neće da objave, a ako objave, da izaberu šta će objaviti. Njih ne plaća opština Odžaci (čitaj: građani opštine Odžaci – poreski obveznici) , pa mogu da  vode  uređivačku politiku  koja im odgovara i biraju šta će objaviti. Međutim, Informativni centar Odžaci  glavninu svojih prihoda dobija   iz budžeta opštine Odžaci, a i osnivač ICO je lokalna samouprava, pa mu je i osnovni zadatak da objektivno informiše odžačku javnost o svim pogledima na određene probleme. Javni servis, po logici stvari, trebao bi da ima nezavisniju uređivačku politiku u odnosu na privatne medije. Često se Ekološki pokret Odžaka  optužuje da iznosi ekstremne stavove. Baš zato što su   stavovi EPO-a dijametralno suprotni od stavova aktuelne vlasti  treba o tome javno raspravljati. Ako postoje  dijametralno suprotni stavovi, onda neko «debelo» nije u pravu. Zašto ne dozvolite da se na talasima Radio Odžaka o tome javno raspravlja? Iz toga može za lokalnu sredinu proizaći samo nešto pozitivno. Ovakvom uređivačkom politikom promovišite samo jednu istinu – istinu aktuelne vlasti .Bili ste i ostali servis vladajuće garniture, a ne građana opštine Odžaci – što bi trebalo da budete. Vi ste ukinula osnovno novinarsko načelo da se o nekom problemu ili slučaju čuju obe strane – pa da se sa javnim dijalogom vidi ko je u pravu. Ukidanjem ovog načela pokazujete da nešto ozbiljno ne valja u uređivačkoj politici Radio Odžaka. Ja sam običan građanin opštine Odžaci i svakodnevno sam u kontaktu sa  građanima i slobodno mogu da kažem da su ljudi svakim danom sve nezadovoljniji i ogorčeniji na aktuelnu opštinsku vlast. Siguran signal da je tako su neuspeli referendumi o samodoprinosu u više  naseljenih mesta. Zašto se o tome javno ne progovori? Ćutite kao ribe. Guranjem problema pod tepih ništa se ne može rešiti. Sa gledišta Ekološkog pokreta Odžaka  problem je što nije formirana Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, nije urađen Akcioni plan upravljanja otpadom u opštini Odžaci, nisu urađeni projekti ZELENIH OSTRVA  i  ima i mnogo drugih problema  koje možete videti u našem Zahtevu za dobijanje informacije-objašnjenja, koji se nalazi  na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka. Ovo su bitni problemi i o njima treba otvoreno porazgovatati. Umesto toga  Radio Odžaci objavljuju informaciju da je EPO učestvovao na CACIB-u, da je snimana dečija emisija «Pitam se, pitam se», čistio Stari mlin u Bogojevu,....  Vaš  posao je da organizujete posao i da vodite računa o ekonomskom poslovanju Informativnog centra. Umesto toga, Vi ste glavni i odgovorni urednik i sve informacije moraju da dođu na Vaš sto, da ih  parafirate. U tome i jeste glavni problem. Još veći problem je što to radite po naređenju onih koji su Vas  postavili na mesto direktorice Informativnog centra Odžaci.  Uređivačku politiku treba da vodi Upravni odbor i glavni i odgovorni urednik Radio Odžaka.

Ja sam osamdesetih godina, što samostalno, što zajedno sa Miodragom Ivanovićem Mikicom , radio karikature za sve značajnije  listove jugoslovenskog karaktera (formata), bilo da se radi o dnevnim novinama,  političkim nedeljnicima ili humorističkim listovima, gde je glavna « meta » karikatura  bio ondašnji predsednik SIV-a (Saveznog izvršnog veća  - Vlade SFRJ)  Branko Mikulić  i NIKADA nismo imali cenzuru kao što  danas ima Ekološki pokret Odžaka od strane direktorice ICO  koja uređuje program Radio Odžaka.

To je zato što ste Vi postavljeni na mesto direktorice Informativnog centra Odžaci po rođačkoj osnovi – što predstavlja NEPOTIZAM, pa smatram da treba sa tog mesta da odete što pre i da omogućite da se na to mesto biraju budući direktori  na osnovu konkursa, gde bi glavni kriterijum bila stručnost, a ne rođačke i partijske  veze.

Dušan R. Mirković, predsednik

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška