Novi apel za skidanje čepova i gaženje pet ambalaže

Ekološki pokret Odžaka izvršio je  20. 6. 2010. inspekciju većeg broja kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i limenki  u Odžacima i ustanovio da odziv građana za odlaganje ovih sekundarnih sirovina sve bolji, na čemu im se Ekološki pokret Odžaka zahvaljuje, ali je evidentno da  građani treba da ulože mali, dodatni napor kako bi radnici Ekološke zadruge «Odžačanka» imali što manje problema  i da njihov posao u perspektivi dobije dimenziju ekonomičnosti i  održivosti.

Građanima Odžaka, ali i ostalih mesta u opštini, upućujemo novi apel za skidanje čepova i gaženje PET ambalaže istovetnim tekstom koji smo uputili  18. marta ove godine. Tekst glasi:

"U ranijim  obraćanjima  građanima  Ekološki pokret Odžaka apelovao je da se PET ambalaža  odlaže u namenske kontejnere, da se pre ubacivanja  sabije (zgazi) i tako sabijena, odnosno zgažena ubaci u kontejner. Takođe smo  apelovali da se u nameske kontejnere ubacuju isključivo  plastične flaše i baloni na kojima postoji oznaka PET.

Dosta građana se pridržava ovih apela, ali ima i onih drugih koji smatraju da su to kontejneri za odlaganje smeća i u kontejnere bacaju  sve i svašta, što stvara velike probleme radnicima koji sakupljenu i presuju PET ambalažu.

Obilaskom radnika Ekološke zadruge "Odžačanka" ustanovili smo da veliki problem radnicima  predstavljaju flaše na kojima se nalazi čep. Bez obzira što presa ostvaruje pritisak od 120 bara , flaše i baloni sa čepom onemogućavaju presovanje, tako da je   jedan radnik iz grupe , umesto da radi neki korisniji posao,  mora biti zadužen  isključivo za skidanje čepova,  što umanjuje efekte rada  grupe. Koliki je problem dobro zatvorena flaša ili balon govori podatak da ako preko takve flaše ili balona pređe kamion flaša neće pući. Za flaše i balone sa čepom postoje samo dva rešenja pre presovanja: ili PET ambalaža mora da ide na bušilicu, što Ekološka zadruga «Odžačanka» nema, ili se moraju skidati čepovi.

Da bi pomogli radnicima Ekološke zadruge «Odžačanka» da  što efikasnije presuju sakupljenu PET ambalažu, apelujemo na građane da  sa flaše ili balona skinu čep, flašu ili balon zgaze i da čep ne vraćaju na flašu, odnosno balon.Skinute čepove možete  ubaciti u isti kontejner gde se ubacuju flaše ili baloni ili da  ih sakupljajte u kesu i kada se nakupi dovoljna količina, kesu zavežite i ubacite u kontejner za sakupljanje PET ambalaže. Sakupljene čepove u kesi  radnici mogu lako da odvoje od PET ambalaže.

Ako se radnicima Ekološke zadruge «Odžačanka» skidanjem čepova pomogne da ubrzaju proces presovanja, ostaće im više vremena za redovno pražnjenje kontejnera - što će  doprineti da se izbegnu ranije situacije  da se kontejneri prepune, odnosno PET ambalaža ostavlja  na i pored kontejnera, pa  tu ambalažu raznosi vetar – što stvara ružnu sliku.

Na kraju, još jednom da ponovimo apel: molimo  građane da pre ubacivanja PET ambalaže u namenski  kontejner sa flaše ili balona skinu čep, flašu ili balon zgaze i da na flaše ili balone NE VRAĆAJU  skinute čepove".

Uz prethodno citirani tekst dodajemo:

Na lokalnu samoupravu apelujemo da se što pre donese odluka o korišćenju sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine, da se iz tih sredstava odobri novac za kupovinu  uložaka za kontejnere, što bi znatno ubrzalo pražnjenje kontejnera i da se  nekim projektom ili na neki drugi način nađu sredstva za kupovinu vozila koje bi omogućilo da se u jednom prohodu isprazni nekoliko kontejnera, a ne da se to radi postojećim vozilom, gde se PET ambalaža iz svakog kontejnera pojedinačno odvozi do mesta za presovanje, što je potpuno neracionalno i što će moći da se radi dok projekat finansira UNHCR. Čim prestane taj način  finansiranja,  sakupljanje PET ambalaže i limenki biće potpuno neisplativo i projekat će istog dana postati neodrživ.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška