Ništa bez javne osude i novčanog kažnjavanja

Ekološki pokret Odžaka je u više navrata objavio da je,  pre nekoliko godina,  pri poseti Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj čuo mišljenje, doduše nezvanično i privatno, da su jedini načini da se narod «dovede u red»  JAVNA OSUDA i NOVČANO KAŽNJAVANJE.

Javna osuda podrazumeva da se javnim objavljivanjem teksta, fotografije, audio ili video snimka, kojim se verifikuje nezakonito, necivilizovano, neprimereno ponašanje pojedinca, taj pojedinac, ali i svi ostali građani,  natera da se takvo ponašanje ne ponavlja. Kome se ime objavi u negativnom kontekstu u  novinama ili se pomene na radiju, televiziji ili drugim medijima retko se odlučuje na ponavljanje neprimerenog ponašanja.

Ekološki pokret Odžaka  metodu javne osude često koristi u svojim saopštenjima  i komentarima i u odnosu na zvanične opštinske organe, funkcionere, institucije, javna preduzeća i ostale i  možemo reći da  ova metoda daje dobre rezultate.

Povod za pisanje ovog komentara je prethodni komentar u kome smo prozvali nadležne zbog skladištenja građevinskog šuta i svinjskog đubreta neposredno pored pijace u Odžacima, što je, pored smrada,  vrlo lako moglo da dovede do zaraze.

Danas, 13.7.2011., obišli smo navedenu lokaciju i uverili se da je kompletan otpad uklonjen. Ostao je samo neprijatan miris.Pokazalo se da da je javno prozivanje odgovornih  vrlo delotvorno, što može da bude podstrek građanima opštine Odžaci da sve ekološke incidente prijave Ekološkom pokretu Odžaka,  koji će ih onda plasirati u javnost. Na ovaj način možemo da nateramo nadležne i (ne)odgovorne da počnu da se mešaju u svoj posao - što je i misija Ekološkog pokreta Odžaka.

Tražimo da se objavi da li  utvrđeno ko na pomenutoj lokaciji baca građevinski šut, a naročito insistiramo da se utvrdi ko iz svog svinjca  baca đubre na prostor neposredno uz pijacu.

Ekološki pokret Odžaka se,takođe, zalaže da se što pre, kao što se zalagao i godinama unazad, promeni Odluka o komunalnim delatnostima i propišu oštrije novčane kazne, jer je novčano kažnjavanje još efikasnija metoda da se građani nateraju na  primereno ponašanje.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška