Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci

Kada se spomene neka zdravstvena ustanova, prva asocijacija je da je to ustanova koja vodi brigu o zdravlju ljudi. Briga može biti direktna, u smislu da se pacijenti pregledaju, dijagnostikuju  bolesti , daje odgovarajuća terapija... Međutim, zdravstvene ustanove treba da vode brigu o zdralju stanovništva na indirektan način kroz  brigu o  stanju životne sredine, jer od stanja životne sredine direktno zavisi i zdravlje stanovnika u toj sredini.

Tako bi trebalo da bude i u teoriji i u praksi. U čitavoj državi vodi se kampanja «Očistimo Srbiju», sa akcentom da se očiste divlje deponije i da se u što većoj meri organizuje primarna selekcija sekundarnih sirovina, pre svega PET ambalaže, papira i kartona, limenki, stakla i ostalog reciklabilnog materijala.

Tome bi svoj doprinos trebalo da da i Dom zdravlja Odžaci. Međutim , Dom zdravlja Odžaci  ne samo da ne vodi brigu o stanju životne sredine , već direktno utiče na  njeno zagađivanje, jer i pored obezbeđenih žičanih  kontejnera za selekciju PET ambalaže i kontejnera za selekciju papira ove dve sekundarne sirovine  najvećim delom završavaju kao smeće. Dok Ekološkoj zadruzi  «Odžačanka»   nedostaju PET ambalaža i papir  za presovanje, dotle se  Dom zdravlja Odžaci, kao i dobar deo građana   ustanova i institucija u Odžacima, ponaša neodgovorno bacajući te sirovine kao smeće.Umesto da se PET ambalaža i papir izdvoje i besplatno  ih  odnese Ekološka zadruga «Odžačanka» , sve se baca u smeće i za pražnjenje  takvih kontejnera Dom zdravlja Odžaci  plaća JKP «Usluzi» - čime se Domu zdravlja Odžaci nepotrebno nanosi direktna finansijska šteta.

Direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković i šef Tehničke službe Doma zdravlja Petar Dragosavac  upozoreni su od predsednika Ekološkog pokreta Odžaka  Dušana Mirkovića, inače takođe   zaposlen  u istom Domu zdravlja, na neodgovorno ponašanje čistačica i istog dana, u četrvtak, 15.7.2010. godine,  svi zajedno su izvršili  inspekciju kontejnera i dobijeno je obećanje da će čistačicama biti naređeno da  u toku popodneva  kontejnere  detaljno «prečešljaju» i izdvoje neraspakovane kutije i  PET ambalažu da bi se videlo koliko  se tih sirovina neopravdano baca, a sa druge strane  stvaraju troškovi Domu zdravlja Odžaci  za iznošenje kontejnera u kojima se praktično nalazi vazduh (PET ambalaža i neraspakovane kutije).

Predsednik Ekološkog pokreta Odžaka je u petak, 16.7.2010., obišao ponovo kontejnere i ustanovio da su čistačice pokupile samo nekoliko flaša sa površine smeća da bi «zamazale» oči i šefu Tehničke službe i direktoru Doma zdravlja Odžaci. Da bi pokazao neodgovorno i samovoljno ponašanje i šefa Tehničke službe i čistačica, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka je  «prečešljao» kontejnere i odvojio popriličnu količinu neraspakovanih kutija i PET ambalaže  i upozorio direktora na ponašanje čistačica. O kiličini bačene PET ambalaže i kutija govore priloženi snimci.

Ako u Domu zdravlja Odžaci čistačice vode «glavnu reč» i ponašaju se kako im se prohte, mislim da najveću odgovornost za to snosi novopostavljeni direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković. Može da uradi dve stvari. Jedno je da «dovede u red « i šefa Tehničke službe i čistačice, dok  je druga mogućnost da podnese ostavku. Nekoliko hiljada nezaposlenih u Odžacima čeka posao u Nacinalnoj službi za zapošljavanje i ovu činjenicu direktor može da saopšti čistačicama. Ko neće da radi posao za koji je primljen i REDOVNO plaćen, može slobodno da ide. Ima dovoljno onih koji jedva čekaju da dobiju posao u državnoj službi, jer je  to je danas velika privilegija. Ko ne poštuje tu privilegiju – nije mu tu ni mesto.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška