Napredovanje unazad

Radnici (propale) Ekološke zadruge „Odžačanka“ već dve nedelje  iz naseljenih mesta odžačke opštine povlače kontejnere za sakupljanje PET ambalaže i papira, a od nadležnih niko ni da sa oglasi. Povlačenje kontejnera je započeto u vrlo nezgodnom trenutku – na početku predizborne kampanje, pa nije zgodno „podizati prašinu“ oko tako „beznačajne “ teme. Što manje „prašine“ – to bolje.

Da vidimo kako  je „Odžačanka“ počela i na kraju propala?

U osnovi „Odžačanka“ je trebalo da ostvari dva cilja: da ekonomski osnaži izbeglice i da  unapredi primarnu selekciju sekundarnih sirovina. Da je to ozbiljno shvaćeno – ni po jada. Međutim, od samog početka  osnivanje zadruge služilo je za političko prepucavanje. Tek osnovana Prva ekološka zadruga, osnovana od strane tadašnje radikalske većine, poništena je od strane Privremenog organa, koji je nasledio radikalsku većinu posle njenog rušenja, sa obrazloženjem   da je „takozvana  Prva ekološka zadruga isključivo formirana u političke svrhe“ i da je to „čisto politikanstvo“ i „politička  farsa“ ( izjave Veroljuba Markovića na konferenciji za štampu  29.9.2009. godine ).  Gospodinu Markoviću je zadruga bila interesantna samo kao sredstvo za reklamiranje, pa je umesto Prve ekološke zadruge  kasnije  , u ime Privremenog organa –

znači u jeku predizborne kampanje, osnovao Ekološku zadrugu „Odžačanka“, potpisivanjem trilateralnog sporazuma , gde su potpisnici ,.pored Privremenog organa, bili i UNHCR i  Fond za pružanje pomoći izbeglim licima.  U Memorandumu je širokogrudo Privremeni organ obećao, kao svoj doprinos radu novoosnovane Ekološke zadruge „Odžačanka“,  i „skromnu“ sumicu od 1.500.000,00 dinara. Svrha  potpisivanja razno-raznih obećavajućih dokumenata je bila da se dobiju izbori. Sa dobijanjem izbora ,“briga“   pomenutog gospodina i njegove bratije za Ekološku zadrugu „Odžačanka“ uglavnom prestaje, mada je pomoć obećana i kasnije potpisanim   „ Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno  raseljenih lica u opštini Odžaci za period 2010-2014. godine“ (  „Do samoodrživosti Ekološke zadruge „Odžačanka“ obezbediti novčana sredstva kao participaciju za sedam radnika“)  i  11. aprila 2011. „Sporazumom o saradnji“  ( Predrag Cvetanović i Ninko Adamović) –  sredstva za zapošljavanje izbeglih lica. Posle prestanka finansiranja od strane UNHCR-a  došlo se do epiloga opisanog na početku teksta.

Krajem maja 2013. godine održan je sastanak sa zamenikom  predsednice opštine Nikolom Krivokućom i Milanom Orlićem, članom Opštinskog veća opštine Odžaci , koji je zadužen za rešavanje ekoloških problema. Skrenuta im je pažnja na mogućnost povlačenja kontejnera. O tom sastanku na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka može se pročitati komentar “Šta će biti ako...“ . Koliko su upozorenja data na tom sastanku ozbiljno shvaćena – vidi se na ulicama naseljenih mesta u odžačkoj opštini gde fale mnogi kontejneri.

Ekološki pokret Odžaka je u više navrata  davao predloge za unapređenje primarne selekcije sekundarnih sirovina, koje je uglavnom trebalo regulisati Odlukom o komunalnim delatnostima, ali, na našu žalost i žalost Ekološke zadruge „Odžačanka“, ništa o toga nije usvojeno i rezultat se zna. 

Godinu dana pre propasti Zadruge održan je u sedištu Ekološkog pokreta Odžaka  sastanak  sa Milanom Orlićem, članom Opštinskog veća opštine  Odžaci, zaduženog za pitanja ekologije i izbeglih lica, gde smo jasno ukazali  i skrenuli pažnju da ozbiljno preti  propast Ekološke zadruge „Odžačanka“ kad prestane finansiranje od strane UNHCR-a, jer je rad Ekološke zadruge neefikasan, da treba preduzeti ozbiljne promene u radu, a takođe je ukazano na činjenicu da je  obaveza o davanju 1.500.000, 00 dinara  ispunjena samo sa 300.000,00 dinara – što onemogućava Zadrugu da se reorganizuje i pripremi za period posle prestanka finansiranja od strane UNHCR-a. 

„Briga“ lokalne samouprave nastavljena je Sporazumom o saradnji, potpisanim od strane ondašnjeg predsednika opštine Odžaci Predraga Cvetanovića i direktora Ekološke zadruge „Odžačanka“  Ninka Adamovića, gde je obećano finansiranje ličnih dohodaka sedam zaposlenih u Zadruzi.Nažalost, ovaj Sporazum se sveo samo nas potpisivanje i obećanje. Jednostavno, od njega nije bilo nikakve vajde.

O Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“ „brigu“  su vodili mnogi političari i stranke. Tako je na jednoj konferenciji za štampu ili tribini odbornik Mirko Važić, vodeći „brigu“ o Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“, izneo niz predloga za njeno osnaživanje i poslovanje na ekonomskim principima. Predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka koji su bili prisutni na tom sastanku pohvalili su predloge Mirka Važića i zvaničnim aktom  predložili da skupštinska većina, kojoj je on pripadao, predloži smenu direktora „Odžačanke“ i  na njegovo postavi Mirka  Važića. Tim povodom održan je u sedištu Ekološkog pokreta Odžaka  tročasovni sastanak  sa gospodinom Važićem, gde su mu izneti predlozi za njegovo postavljanje na mesto direktora Ekološke zadruge „Odžačanka“  - gde bi on praktično mogao da primeni predloge koje je izneo na sastanu i „Odžačanku“ stavi na „zdrave noge“. Gospodin Važić je zatražio  da prouči dokumenta koja su mu prezentovana i da će nam posle nekoliko dana dostaviti odgovor na  naš predlog da on bude direktor „Odžačanke“. Naravno, odgovor nikada nije dao. On je „Odžačanku“ na pomenutom  sastanku koristio samo za sopstveni EPP – kao njemu je stalo da „Odžačanka“ posluje na ekonomskim principima. Sve se svelo na ono „KAO“.

Ekološki pokret Odžaka je tvrdio i sada tvrdi da je  sveobuhvatna  primarna selekcija sekundarnih sirovina  ekonomski neisplativa i da mora biti delimično dotirana od strane lokalne samopuprave.  „Sveobuhvatna primarna selekcija“ podrazumeva da JEDAN operater, kome lokalna samouprava poveri ovaj posao,  MORA ISTOVREMENO da sakuplja sve vrste sekundarne sirovine, bez obzira na trenutnu ekonomsku isplativost ili neisplativost tog posla, sa ciljem da se time spreči , sa jedne strane, nepotrebno bacanje sekundarnih sirovina , a, sa druge strane, nepotrebno punjenje deponija i , što je najgore, građanima dozvoli da po deponijama rade šta hoće. Rezultat je poznat: deponije po našim mestima su izuzetno nesređene, izvor su zaraze, česti su požari, iziskuju stalno trošenje novca za „sređivanje“ i „sanaciju“, ...  „Davanje“  posla primarne selekcije pojedincima i privatnim preduzetnicima bez tendera je samo bežanje od problema. 

Opština Odžaci samo obmanjuje javnost da vodi brigu o upravljanju otpadom. U to cilju potpisan je sa Zelenom inicijativom i Memorandum o usvajanju Preporuka za unapređenje lokalnih planova za upravljanje otpadom, gde su dve od nekoliko mera :

                                                 -promovisanje koncepta smanjenja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja 

                                                   otpada, reciklaže i ponovne upotrebe;

                                                 - rukovođenje načelom transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih 

                                                   strana u procese donošenja odluka u oblasti upavljanja otpadom.

                                                  (podvukao EPO)

Koliko je poznato Ekološkom pokret Odžaka od usvajanja Lokalnog plana upravljanja otpadom do današnjeg dana nije urađeno ništa. Obećano je da će mesec dana posle usvajanja LPUO   biti usvojen i Akcioni plan upravljanja otpadom. Od tada je prošlo više od   tri godine.

Mišljenje Ekološkog pokreta je da lokalna samouprava vodi dugogodišnju  pogrešnu politiku. Za pravilnu i sveobuhvatnu primarnu selekciju sekundarnih sirovina i njeno unapređenje  ( projektovanje i izgradnja „Zelenih ostrva“ , nabavka nedostajućih kontejnera, odgovarajuća promena Odluke o komunalnim delatnostima,  edukacija građana, štampanje edukativnog i propagandnog materijala , angažovanja sredstava informisanja za popularizaciju primarne selekcije sekundarnih sirovina, uvođenje rigoroznih kazni za one koji ne poštuju pravila ponašanja,...) nema novca, ali za „sanaciju“ seoskih deponija, kao što je „ sanacija“ deponije u Deronjama   19.8.2013. godine , para uvek ima u budžetu. Nažalost, takve su deponije i u ostalim mestima.

Ekološki pokret Odžaka predlaže opštinskim organima da  sednu sa članovima Ekološke zadruge „Odžačanka“ i ozbiljno porazgovaraju o rešavanju novonastale situacije, gde će krajnji rezultat biti na obostrano zadovoljstvo: i radnici „Odžačanke “ delimično ili potpuno obeštećeni i zadržani kontejneri za naseljena mesta opštine Odžaci.

 Prodaja kontejnera van opštine Odžaci, ili, što je još gore, poklanjanje iz inata  nekome van naše opštine biće napredovanje unazad.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška