Gđi Gordani Đukić, direktorici Informativnog centra Odžaci

Gospođo Đukić,

Moram da naglasim da ovaj komentar pišem sam i sa pozicije predsednika Ekološkog pokreta Odžaka, a razlog je Vaše gostovanja na TV K 25 povodom 39. rođendana Ibnformativnog centra Odžaci i Svetski dan slobode medija. Cilj pisanja komentara je da Vas zamolim, kao direktora Informativnog centra Odžaci - Javnog servisa opštine Odžaci, da ukinete medijski marak koji ste uveli.

Ekološki pokret Odžaka je  do sada nebrojano puta ukazivao na huligansko ponašanje u parku «Ites»  u Odžacima i na stalno uništavanje igračaka (urbanog mobilijara) i klupa. Zatraženo je od nadležnih da u noćnim časovima vrše češće kontrole. Najčešći posetioci u tom periodu su maloletna lica  i nije jasno kako se ne može sprečiti njihovo okupljanje u  kasnim noćnim, ili, bolje rečeno, u ranim jutarnjim časovima, jer je rezultat ovakovog okupljanja, pored destrukcije, i pravljenja velike galame zbog koje  stanari okolnih zgrada ne mogu da spavaju.

Ovih dana ponovo je došlo do eskalacije nasilja nad nedužnim «inventarom» parka. Ekološka patrola  Ekološkog pokreta Odžaka obišla je park pre nekoliko dana  i snimila stanje igračaka i klupa  sa namerom da na  nadležne apeluje da se do Dana planete  ili Evropskog dana parkova  urbani mobilijar i klupe dovedu u funkcionalno stanje.

Međutim, za vreme poslednjeg vikenda  nastavljeno je sa vandalskim  ponašanjem i poslednja  «žrtva» je bila livena, gusana i ubetonirana klupa. Huligani su polomili klupu i  odneli  u sredinu parkovske površine ispred OŠ «Branko Radičevič», da bi je dan-dva kasnije premestili na drugo mesto. Znajući ranije slučajeve , možemo da pretpostavimo kako će završiti i ova klupa – neko će je odneti i prodati otpadu . Ako se razaranje nastavi ovim tempom,  uskoro u parku neče biti ni mobilijara ni klupa. Ovo je jedini park u gradu  i omiljeno mesto za okupljane dece i starijih osoba. Deca dolaze da se igraju, dok stariji, uglavnom penzioneri, dolaze da se malo odmore.

Žrtva huligana i vandala  je i OŠ»Branko Radičević». U donjem holu ispred škole maloletnici stalno igraju fudbal i «žrtva» ovako organizovanih fudbalskih utakmica  su stakla na vratima i prozorima škole. Za godišnju  zamenu stakala na školi  možda se daje  više novca nego što se daje  za održavanje kulturnih manifestacija u gradu, a sve se , na ovaj ili onaj način, plaća iz budžeta opštine Odžaci.

Vinovnici vandalizma i huliganstva uglavnom se znaju i nije jasno kako nadležni ne mogu da spreče ovakvo ponašanje. Tokom predizborne kampanje  omladinske mreže više partija aktivno su učestvovale u predizbornim aktivnostima svojih partija i stranaka u kojima su davana  obećanja  da ćemo živeti u lepšem, mirnijem i uređenijem gradu.

Ekološki pokret Odžaka  stoga poziva omladinske mreže Demokratske stranke, G17 plus, Srpske radikalne stranke, Socijalističke partje Srbije, Srpske napredne stranke, Mlade LDP-a  i omladince ostalih stranaka i  partija da pomognu da se otkriju vinovnici ovih nemilih događaja. Direknu štetu imaće upravo mladi ljudi, jer danas-sutra, kada budu imali decu, neće imati gde da izvedu  svoje dete da se bezbedno igra.

Ekološki pokret Odžaka izvršio je  20. 6. 2010. inspekciju većeg broja kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i limenki  u Odžacima i ustanovio da odziv građana za odlaganje ovih sekundarnih sirovina sve bolji, na čemu im se Ekološki pokret Odžaka zahvaljuje, ali je evidentno da  građani treba da ulože mali, dodatni napor kako bi radnici Ekološke zadruge «Odžačanka» imali što manje problema  i da njihov posao u perspektivi dobije dimenziju ekonomičnosti i  održivosti.

Građanima Odžaka, ali i ostalih mesta u opštini, upućujemo novi apel za skidanje čepova i gaženje PET ambalaže istovetnim tekstom koji smo uputili  18. marta ove godine. Tekst glasi:

"U ranijim  obraćanjima  građanima  Ekološki pokret Odžaka apelovao je da se PET ambalaža  odlaže u namenske kontejnere, da se pre ubacivanja  sabije (zgazi) i tako sabijena, odnosno zgažena ubaci u kontejner. Takođe smo  apelovali da se u nameske kontejnere ubacuju isključivo  plastične flaše i baloni na kojima postoji oznaka PET.

Dosta građana se pridržava ovih apela, ali ima i onih drugih koji smatraju da su to kontejneri za odlaganje smeća i u kontejnere bacaju  sve i svašta, što stvara velike probleme radnicima koji sakupljenu i presuju PET ambalažu.

Obilaskom radnika Ekološke zadruge "Odžačanka" ustanovili smo da veliki problem radnicima  predstavljaju flaše na kojima se nalazi čep. Bez obzira što presa ostvaruje pritisak od 120 bara , flaše i baloni sa čepom onemogućavaju presovanje, tako da je   jedan radnik iz grupe , umesto da radi neki korisniji posao,  mora biti zadužen  isključivo za skidanje čepova,  što umanjuje efekte rada  grupe. Koliki je problem dobro zatvorena flaša ili balon govori podatak da ako preko takve flaše ili balona pređe kamion flaša neće pući. Za flaše i balone sa čepom postoje samo dva rešenja pre presovanja: ili PET ambalaža mora da ide na bušilicu, što Ekološka zadruga «Odžačanka» nema, ili se moraju skidati čepovi.

Da bi pomogli radnicima Ekološke zadruge «Odžačanka» da  što efikasnije presuju sakupljenu PET ambalažu, apelujemo na građane da  sa flaše ili balona skinu čep, flašu ili balon zgaze i da čep ne vraćaju na flašu, odnosno balon.Skinute čepove možete  ubaciti u isti kontejner gde se ubacuju flaše ili baloni ili da  ih sakupljajte u kesu i kada se nakupi dovoljna količina, kesu zavežite i ubacite u kontejner za sakupljanje PET ambalaže. Sakupljene čepove u kesi  radnici mogu lako da odvoje od PET ambalaže.

Ako se radnicima Ekološke zadruge «Odžačanka» skidanjem čepova pomogne da ubrzaju proces presovanja, ostaće im više vremena za redovno pražnjenje kontejnera - što će  doprineti da se izbegnu ranije situacije  da se kontejneri prepune, odnosno PET ambalaža ostavlja  na i pored kontejnera, pa  tu ambalažu raznosi vetar – što stvara ružnu sliku.

Na kraju, još jednom da ponovimo apel: molimo  građane da pre ubacivanja PET ambalaže u namenski  kontejner sa flaše ili balona skinu čep, flašu ili balon zgaze i da na flaše ili balone NE VRAĆAJU  skinute čepove".

Uz prethodno citirani tekst dodajemo:

Na lokalnu samoupravu apelujemo da se što pre donese odluka o korišćenju sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine, da se iz tih sredstava odobri novac za kupovinu  uložaka za kontejnere, što bi znatno ubrzalo pražnjenje kontejnera i da se  nekim projektom ili na neki drugi način nađu sredstva za kupovinu vozila koje bi omogućilo da se u jednom prohodu isprazni nekoliko kontejnera, a ne da se to radi postojećim vozilom, gde se PET ambalaža iz svakog kontejnera pojedinačno odvozi do mesta za presovanje, što je potpuno neracionalno i što će moći da se radi dok projekat finansira UNHCR. Čim prestane taj način  finansiranja,  sakupljanje PET ambalaže i limenki biće potpuno neisplativo i projekat će istog dana postati neodrživ.

Ekološki pokret Odžaka je u više navrata objavio da je,  pre nekoliko godina,  pri poseti Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj čuo mišljenje, doduše nezvanično i privatno, da su jedini načini da se narod «dovede u red»  JAVNA OSUDA i NOVČANO KAŽNJAVANJE.

Neverovatno I

Ovaj komentar posvećen je Goranu Kajdiću iz Karavukova - malom čoveku koji je učinio veliko delo za Karavukovo.

Godinama unazad svi putnici koji  su iz Odžaka išli  drumom prema Bogojevu preko Karavukova , državnoj granici sa Hrvatskom i Evropskoj uniji, prešavši most na Kanalu DTD  kod Karavukova, na stotinak metara od prvog reda kuća, mogli su da vide ogromnu  divlju deponiju neposredno uz drum , koja je i često gorela i stvarala velike stubove gustog dima. Godinama su građani Karavukova sami sebi pravili velike probleme ne poštujući odluku da se smeće odlaže na zvaničnom  smetlištu koje se nalazi nekoliko stotina metara dalje i, što je vrlo bitno, do kojeg postoji asfaltiran put. Naravno, bilo je mnogo lakše istovariti smeće neposredno posle skretanja sa druma Karavukovo-Bogojevo.

Neverovatno II

Zeleni savet bi trebalo da bude mesto gde se prikupljaju predlozi, ideje, saveti, inicijative  građana i njihovih udruženja za poboljšanje politike  zaštite životne sredine u opštini Odžaci. Tu spadaju i žalbe građana, prijave ekoloških incidenata, kritika  lošeg rada opštinskih organa i inspekcije. Sve ovo treba pretočiti u konkretne predloge Zelenog saveta lokalnoj samoupravi iz kojih bi  lokalna samouprava trebalo da donese  skupštinske odluke kojima bi se pozitivno  uticalo na unapređenja zaštite lokalne životne sredine.Tako bi bar teoretski trebalo da bude. Međutim, događaji sa 5. sastanka Zelenog saveta pokazuj, po našem mišljenju,  da stvari idu u drugom pravcu. 

Ekološki pokret Odžaka je pre dve nedelje dao komentar o uvođenju reda oko pijace u Odžacima. U tom komentaru je na kraju rečeno:

„Jedino čega se bojimo oko uvođenja reda  oko  pijace je da se radi o predizbornom triku i EPP-u  i da će  akcija trajati  samo do 16. marta, a da se posle vrate stare navike: da inspektori ne obavljaju svoj posao  i  da se prodavci ponovo vrate na ulicu.“

Da bi proverili da li se ova naša sumnja obistinjuje, proveravali smo pijacu prošle subote – dan pre izbora ( 15.3.2014.) i danas (22.3. 2014.) i generalno možemo biti zadovoljni. Prošle subote apsolutno je sve bilo u redu. Međutim, danas se pojavio jedan prodavac na uličnom delu, pored kafane, ali je brzom i sinhronizovanom akcijom radnika JKP „Usluge“ koji naplaćuje pijačarinu, nekoga iz vlasti i komunalnog inspektora Milenka Zlatanovića taj prodavac vrlo brzo uklonjen sa ulice. U razgovoru sa tim prodavcem doznali smo da je njegovo opravdanje da u pijačnom delu nema slobodnog mesta – što nije tačno i što se može videti iz priloženih snimaka. Naglašavamo da se Ekološki pokret Odžaka u odstranjivanje uličnog prodavca  ni na koji način nije mešao, sem što smo konstatovali stanje, snimali i dali komentar.

Prošle i ove subote, kada je inače glavni pijačni dan u Odžacima, građani Odžaka i okolnih mesta naišli su na zaista neverovatan prizor oko pijace: na trotoarima, zelenim površinama i prilaznim putevima nije bilo NI JEDNOG PRODAVCA !!! Svi su bili „ spakovani“ u pijačni prostor.

Zašto ovaj prizor zaslužuje  čuđenje i komentarisanje Ekološkog pokreta Odžaka ?

Godinama unazad bila je uobičajena slika da je pijačni prostor bio poluprazan, a na uličnim prostorima, odnosno po trotoarima, zelenim površinama i neposredno pored puta bilo je sijaset prodavaca od kojih se praktično nije moglo ući u pijacu. Svojevremeno je Ekološki pokret Odžaka zvanično tražio od inspekcijske službe da ovakvo ponašanje prodavaca spreči i naredi da se prodaja isključivo vrši unutar ograđene pijačne površine, gde su obezbeđeni odgovarajući higijenski uslovi, a da se trotoari, zelene površine i putevi oslobode i omoguće građanima da nesmetano dođu do pijace. Najtragičnije  je bilo to što  su se sa zemlje nesmetano  prodavali razni prehrambeni proizvodi - što je moglo da ima nesagledive posledice na zdravlje ljudi.  

U ovom komentaru će biti reči o cveću koje se nalazi u četiri žardinjere ispred katolička crkve. Osnovna namena žardinjera je  da spreče saobraćaj u Knez Mihajlovoj  između ulica Somborska i  Jurija Gagarina, ali služe  i da se u njima posadi cveće.

Godinama unazad redovna praksa je bila da se posađeno cveće neposredno posle sađenja brže-bolje iščupa, tako da su žardinjernj redovno bile bez cveća. 

 Ove godine situacija je drugačija. Septembar je mesec, a u žardinjerama i dalje opstaju posađene salvije. To samo za sebe govori da se nešto menja  i treba poželeti da tako bude i sledećih godina. Ranije nam nikada  nije bilo jasno zašto nekome smeta  da u tim žardinjerama raste cveće. Nije nam bilo jasno ta destrukcija i želja da ono što neko uradi treba što pre uništiti. 

Neprimereno ponašanje II U komentaru «Neprimereno ponašanje», u kojem je Ekološki pokret Odžaka  ranije  uputio kritiku na račun OŠ «Branko Radičević» iz Odžaka ukazano je na neekološko ponašanje ove škole.

Strana 38 od 41

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška