2013 03 25 satEkološki pokret Odžaka ove godine prvi put se zvanično uključio u najveću kampanju WWF-a ( Svetskog fonda za prirodu) – Sat za našu planetu.

Angažman Ekološkog pokreta bio je dvojak: medijska kampanja i podela promotivnog materijala.

Preko lokalnih medija odžačku javnost smo upoznali sa suštinom kampanje i pozvali građane, institucije, ustanove, škole, organizacije civilnog društva i građane da se u subotu , u 20 časova i 30 minuta priključe kampanji i na jedan sat isključe dekorativnu rasvetu i što više sijaličnih mesta i na taj način daju doprinos svetskoj kampanji.

U subotu su aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka na odžačkoj pijaci sugrađanima delili promotivni materijal o ovoj kampanji i davali obaveštenja o suštini kampanje. Promotivni materijal je dobijen od WWF- Srbija.

epologoU petom krugu izjašnjavanja za nagradu Radio Beograda 2 „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ sa urednicom i voditeljem Ljiljanom Mentus razgovarali su 28.04.2013. godine, u emisiji Čekajući vetar, članovi velikog novinarskog žirija Vladimir Vukasović, novinar „Politike“, i Milisav Pajović, novinar u elektronskom glasilu „Eko-NEC“ iz Kragujevca.

Za priznanje „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ Vladimir Vukasović je kandidovao akciju Vojvođanske zelene inicijative Zelena patrola na delu. Patrola je izlazila na teren, angažovala se u slučajevima kao što su zagađenje olovom dece u Zajači i spaljivanje animalnog otpada u ciglani u Gornjoj Rogatici, pisala prijave, uspevala da se zatvore pojedini pogoni- zagađivači i imala važnu edukativnu funkcuju, koju je obavljala putem televizijske emisije. Milisav Pajović predložio je za nagradu „Zeleni radio“ Udruženje „Prijatelji Brodareva“.

U Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, 07. maja 2015. održan je sastanak organizacija civilnog društva (OCD) i predstavnika  Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Tema sastanka je bila osnivanje koordinacionih grupa, čime bi se doprinelo boljoj međusobnoj saradnji udruženja i organizacija iz usko povezanih oblasti. Prisutnima je takođe ukratko predstavljen rad Fonda i prezentovani su trenutno aktivni pozivi i programi Evropske unije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka, Ivana Rajić i Branislava Stanijić.

2013 05 03 dan odzakaEkološki pokret Odžaka je ove godine prvi put učestvovao na turističkoj manifestaciji „Odžaci na dlanu“, koju je po treći put uspešno organizovala Turistička organizacija opštine Odžaci.

Na celodnevnoj manifestaciji je bilo preko 700 učesnika iz
kulturno-umetničkih društava, udruženja žena, sportskih klubova i raznih udruženja građana iz odžačke opštine . Oni su predstavili duhovne i i materijalne vrednosti višenacionalne sredine koje čine zajedničku baštinu odžačke opštine i turističku ponudu naše sredine.

Ekološki pokret Odžaka je 5.10.2013. učestvovao na Međunarodnom sajmu lova, ribolova, sporta, hortikulture i ekosveta -  LORIST 2013. Delegaciju EPO-a su sačinjavali  Ivica Ćirić, predsednik, Dušan Mirković, sekretar i Ilija Mačak , član MP Deronje. 

Ekološki pokret Odžaka je imao svoj štand  u okviru izložbenog prostora Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je predstavio svoje aktivnosti na izradi „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, kao i neke aktivnosti u vezi ostvarivanja zakonskih prava   i prava iz Arhuske konvencije, kao i  prezentacije:   Osam godina rada Ekološkog pokreta Odžaka i Aktivnosti EPO-a na primeni Arhuske konvencije.

Ekološki pokret Odžaka zadnje dve-tri nedelje vodi kampanju za promovisanje Zelenog saveta uz istovremeno anketiranje građana o tome koliko su upoznati sa osnivanjem Saveta i mogućnostima da se građani aktivno uključe u njegov rad. Istovremeno sa vođenjem ove kampanje počelo je deljenje uplatnica za ekološku taksu, tako da su mnogi građani ovu taksu vezali za aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka za promovisanje Zelenog saveta.

Ekološku taksu je, kao i u ostalim opštinama, uvela lokalna samouprava i naplata te takse nema nikakve veze  ni sa Ekološkim pokretom Odžaka ni sa Zelenim savetom.

Prihodi od naplate ekološke takse idu direktno u budžet opštine Odžaci.

 

Preuzeto sa sajta Radjia D65, Deronje

U OŠ "Vuk Kardžić" u Deronjama učenici od prvog do četvrtog razreda izučavaju izborni predmet Čuvari prirode.

Tradicija je da im se povremeno pridruže i ekolozi koji za njih organizuju zanimljiva predavanja i edukativne radionice. 

Tako su danas đaci prvaci zajedno sa svojom učiteljicom Jasminom Ninkov Žakula napravili nekoliko hranilica za ptice od plastičnih flaša i čaša.

Postavili su ih u školsko dvorište i one će sigurno dobro doći pticama da što lakše prebrode predstojeću zimu.

Mesna Podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka   održala je 25.11.2011. u OŠ „Jožef Atila“ akciju „Drvo generacije“. Posle održane akcije izvšen je svačani prijem prvaka u Mesnu podružnicu Bogojevo. Novi članovi su  prvaci Bence Leon, Bereš Nikolas, Bičkei Helga, Kekenj Aleksandar, Đerđ Mihaela, Timer Leila i Molnar Florian. Novopriljeni članovi su najpre pročitali ĐAČKU ZAKLETVU IZ 1914, nakon čega su im uručene članske karte i dodeljene majice sa amblemima Mesne podružnice Bogojevo EPO-a. Nakon svečanog prijema  sledilo je druženje sa starijim članovima uz  sok i grickalice.

Mesna podružnica Bogojevo EPO-a je 26.11.2011.  za odrasle članove  na Dunavu kod Brankovog mlina priredila  radno druženje, gde su dogovorene sledeće aktivnosti i,takođe, podeljene članske karte i majice.

Redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka biće održana u subotu 7.3. 2015. godine u 11 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević".

Za Skupštinu Ekološkog pokreta Odžaka predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a;

2. Izbor Radnog predsedništva i  predsednika Radnog predsedništva, zapisničara,  dva  overivača ;

3. Podnošenje izveštaja:

Aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka su u subotu, 23.8.2014.  na pijaci u Odžacima drugi put vršili promociju Zelenog saveta .

Flajeri su deljeni građanima koji do sada nisu bili upoznati sa aktivnostima Ekološkog pokreta Odžaka o aktivnostima  na promociji Zelenog saveta, a sa građanima koji su flajere dobili u prvom krugu deljenja razgovaralo se o njihovom iskustvu kada su se obratili na Zeleni telefon. Dobijene informacije iz razgovora sa građanima biće prenete sekretaru i predsedniku Zelenog saveta.

Građani su izneli veći broj predloga u vezi raznih ekoloških problema  i svi su upućeni da se zvanično obrate Zelenom savetu bilo pismenim podneskom bilo da dođu na sledeći sastanak Zelenog saveta i svoj predlog usmeno iznesu i obrazlože. 

Nepodeljeno mišljenje građana je da potrebno aktivnosti Zelenog saveta objavljivati na sajtu opštine Odžaci kako bi se što veći broj građana upoznao sa aktivnostima Zelenog saveta, a takođe da rad bude što transparentniji. 

Strana 32 od 41

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška