Javni konkurs opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine

Poštovani,

Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) se obratilo udruženje Ekološki pokret Odžaci sugerišući na nepravilnost sprovedenog Javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine.

Naime, prema dostavljenim podacima uočavamo da je udruženje uputilo načelniku Opštinske uprave Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi dobili uvid u sl.dokumentaciju:

1. Zaključak o sufinansiranju programa udruženja građana koje je Opštinsko veće donelo na sednici 05.02.2016. godine (u daljem tekstu: Zaključak od 05.02.2016.) kao i

2. Bodovne tabele po oblastima delovanja udruženja građana, gde se može videti bodovna struktura svakog pojedinačnog projekta prema kriterijumima propisanih Zaključkom od 05.02.2016

Kancelariji je navedena dokumentacija dostavljena na uvid elektronskom poštom.

Član 10. Zaključka od 05.02.2016. propisuje kriterijume i to:

1. Relevantnost – kvalietet programa – maksimalno 20 bodova,

2. Metodologija – maksimalno 15 bodova,

3. Održivost projekta – maksimum 10 bodova i

4. Budžet i racionalnost troškova – maksimum 10 bodova.

Shodno kriterijumima, projekat može noisiti ukupno 55 bodova.

Uvidom u bodovne tabele, kojima su ocenjeni projekti dostavljeni na Konkurs uočava se da bodovanje projekata prema kriterijumima nije sprovedeno na adekvatan način i u skladu sa regulativom tj. Zaključkom od 05.02.2016. godine. Prema bodovnoj tabeli najlošije rangirani projekat Lovačkog udruženja Kremen ima 110 bodova – što je duplo više od propisanog maksimuma, dok je najbolje rangirani projeka udruženja Odred Izviđača Sinđelić imao čak 162 boda – što je gotovo tri puta više od makimuma prema navedenom Zaključku od 05.02.2016.godine.

Prilikom ocenjivanja projekata poslatih na Konkurs nije ispoštovana procedura data u konkursnoj dokumentaciji.

Sugeriše se neophodnost poštovanja regulative - propisa koji se odnose na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz bužeta GO Odžaci.

Afirmativno bi bilo da GO Odžaci u saradnji sa organizacijama civilnog društva, putem konsultativnog procesa izradi Pravilnik o finansiranju/ sufinansiranju projekata OCD koji bi preciznije definisao pravni okvir za transparentnog finansiranja organizacija na nivou GO čime bi se obezbedila jasna pravila i procedure sprovođenja javnog konkursa, ali i pravična dodela sredstava. Veoma je važno i da pravilnik bude u skaldu sa važećom regulativom, pre svega sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015).

Potrebno je i u narednom periodu, prilikom sprovođenja javnih konkursa povesti računa o potpunoj transparentnosti konkursnog procesa i poštovanju regulative.

Imajući u vidu ulogu organizacija civilnog društva u sprovođenju strateških ciljeva na lokalnom nivou ali i njihov značaj u unapređenju kvaliteta života zajednice, veoma je važno da OCD budu uključene kako u proces donošenja propisa takoi rada loklane zajednice.

Kancelarija u svom mandatu ima sprovođenje obuka u cilju osnaživanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave, na temu Transparentno finansiranje OCD iz budžeta Republike Srbije.

Prema podacima kojima raspolažemo, našoj obuci je prisustvovala su dva predstavnika GO Odžaci - B. Svilar i M. Bubalo.

Kancelarija vam stoji na raspolaganju za rešavanje svih nedoumica i/ili pitanja vezano za konkursni proces i transparentno finansiranje OCD iz budžeta.

Ukoliko je potrebno možemo vam pomoći i oko definisanja Pravilnika. Kada je u pitanju konkursni proces - stojimo na raspolaganju za konsultacije u vezi sa razvijanjem kriterijuma i skale bodovanja.

Srdačno,

Maja Saveski

Savetnica za praćenje i unapređenje finansijskog okvira za razvoj civilnog društva
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kanc. 109
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 313 0972
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.civilnodrustvo.gov.rs

Prošlo je već mesec dana od kada je pokrenuta inicijativa uvođenja „Zelene stolice“ u rad skupštinskog Odobra za zaštitu životne sredine i ja se nadam da će ovih dana ona biti ozvaničena i u potpunosti funkcionalna. Guglajući i tražeći da li ima sličnih tekstova ili informacija o mehanizmu uspostavljanja „zelene stolice“ nisam pronašao mnogo toga. Stoga želim da kroz dijalog na ovom blogu dođemo do relevantnog teksta koji bi bio koristan svima koji se ovom temom bave ili o njoj izveštavaju.

Institucionalni mehanizam predstavlja meru (odluku) kojom se uspostavlja zvanični način komunikacije, sa zainteresovanim javnostima, ili rada institucije u određenoj oblasti. Ova tela se najčešće pojavljuju u oblasti rodne ravnopravnosti, životne sredine, ljudskih prava, učešća građana… S obzirom da nisam pronašao ni jednu definiciju kojom bi bili definisani mehanizmi u oblasti životne sredine (dobrodošla je svaka sugestija ili primer) daću definiciju koju je Zorica Mršević definisala za oblast rodne ravnopravnosti.

Po uzoru na akciju „Uredimo Odžake“ Mesne podružnice Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka, Mesna podružnica Bački Brestovac  Ekološkog pokreta Odžaka pokreće istovetnu  akciju pod nazivom „Uredimo Bački Brestovac“.

Kao i u Odžacima, namera je da ova akcija ima preventivni karakter i da građanima ukaže da  treba da se ponašaju u skladu sa odredbama Odluke o komunalnim delatnostima i da sa uličnih prostora uklone sve ono što nije dozvoljeno držati na tom prostoru, a naročito razne vrste  građevinskog materijala, poljoprivrednu mehanizaciju i proizvode, kao i školjke automobila i ostalo.

2013 04 26 radionicaNajmlađi članovi Mesne podružnice Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka, članovi Eko sekcije „ Suncokret“ 2a razreda, Bereš Nikolas, Bičkei Helga, Bence Leon, Molnar Florian, Timer Layla, Kekenj Aleksandar i Đerđ Mihaela sa svojom nastavnicom Vencel Piroškom 24.04. 2013. godine organizovali su za niže razrede OŠ „Jožef Atila“ iz Bogojeva radionicu pod nazivom: „Od starog novo“ .

Radionici su prisustvovali romska i mađarska odelenja sa nastavnicima Šikloši Bođo Marija 1a, Milenković Olivera 1b, Marinković Vesna 2b, Hoža Gal Gizela 3a, Cvetković Vesna 3b i Petković Dragana sa 4b razredom.

Učenici su sakupljali predmete koji nisu bili za upotrebu i od toga su napravili igračke, lutke i druge predmete - svaka grupa u skladu sa svojim slonostima i snalažljivošću. Radionica je trajala dva sata, a posle je napravljena izložba radova za celu školu ispred Eko kutka.

(Preuzeto sa :    http://www.radiod65.co.rs/Zeleni-cas-u-OS-Vuk-Karadzic.html  )

Mesna podružnica Deronje Ekološkog pokreta Odžaka sutra će povodom obeležavanja Dečje nedelje i Dana staništa u OŠ "Vuk Kardžić" u Deronjama organizovati "Zeleni čas".

Kako najavljuju ekolozi iz Deronja na "Zelenom času" će govoriti stručnjaci iz Voda Vojvodine i Vojvodina šuma. Oni će deci govoriti o karakteristikama, stanju i značaju prirode u Deronjama i okolini.

*U ime Ekološkog pokreta Odžaka seminaru je prisustvovao Dušan R. Mirković, sekretar EPO-a

U Novom Sadu je 14. novembra 2014. g. održan seminar pod nazivom ’’Značaj informisanja građana u primeni ekološke regulative“, u sklopu projekta “Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije“. Na seminaru su se okupili predstavnici lokalnih institucija, javnih preduzeća, NVO-a i medija sa teritorije Južnobačkog okruga, kao i predstavnici institucija AP Vojvodine. Eminentni stručnjaci su održali predavanja na teme implementacije Arhuske konvencije u Srbiji, strateška procena kao instrument u određivanju uticaja na životnu sredinu, upravljanje opasnim otpadom, kao i obaveze lokalnih samouprava u implementaciji lokalnog plana upravljanja otpadom.

Tokom poludnevnog seminara učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji Arhuske konvencije, fazama pripreme i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i primere ugroženosti pojedinih lokalnih zajednica i zaštićenih područja u AP Vojvodini. Poseban akcenat u upravljanju opasnim otpadom je stavljen na pesticide i herbicide, hemijske preparate dostupne širokom sloju društva a naročito u ruralnim delovima zemlje, nedostatku mehanizama za tretman opasnog otpada, kao i nedostacima legislative u vezi sa opasnim otpadom. Kao pozitivan primer u implementaciji lokalnog plana upravljanja otpadom, kao i odnosa javnog i privatnog sektora u uklanjanju opasnog otpada, navedena je opština Beočin.

Primer dobre prakse

Ekološki pokret Odžaka je svojevremeno predložio da se na sajtu Opštine Odžaci deo sajta odvoji za prezentovanje rada Saveta za zaštitu životne sredine (Zelenog saveta). Sa zadovoljstvom izveštavamo javnost da je u petak, 28.11.2014. godine,  na sajtu Opštine Odžaci  

( http://www.odzaci.rs/index.php/sr-YU/ ) postavljen uočljiv i lepo dizajnirani baner i link  (http://www.odzaci.rs/index.php/sr-YU/component/content/article/9-uncategorised/2414-zeleni-savet )

preko koga je počelo prezentovanje rada Zelenog saveta. Za sada ima malo informacija, ali je bitno da je postavljen i  da se na njemu nalazi broj Zelenog telefona, tako da građani mogu da se informišu  o radu Zelenog saveta ,sa jedne strane, i da  mogu, sa druge strane,   preko Zelenog telefona  sekretaru Zelenog saveta  Ognjenu Đurasinoviću da dostave predloge, ideje, sugestije, primedbe,  žalbe, traže obaveštenja i informacije u vezi zaštite životne sredine, postavljaju pitanja, prijave se  za prisustvovanje sednici Zelenog saveta  i sve ostalo što je u vezi zaštite životne sredine u opštini Odžaci.  

Ekološki pokret Odžaka poziva sve ostale opštine u Srbiji da slede primer odžačke opštine.

Kao što je i najavio, Ekološki pokret Odžaka je deljenje promotivnog materijala  nastavio u Ratkovu u  subotu, 28.12. 2013.  u vremenu od 9 do 11 časova , dok je  nastavak  podele  promotivnog materijala bio  u Bačkom Gračacu  u centru sela od 14 časova.

Na ovaj način Ekološki pokret Odžaka je završio projektnu aktivnost deljenja promotivnog materijala po naseljenim mestima u kojima postoje mesne podružnice Ekološkog pokreta Odžaka. Posle  novogodišnjih praznika Ekološki pokret Odžaka izvršiće podelu promotivnog materijala i u Laliću, tako da će građani svih naseljenih mesta opštine Odžaci biti obavešteni o osnovnim pojmovima u vezi Arhuske konvencije. 

Datum deljenja promotivnog materijala u Laliću  biće blagovremeno objavljen u lokalnim sredstvima informisanja.

Mesna podružnica Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka i Mesna zajednica Bački Brestovac su u subotu, 22.9.2012. godine, organizovale nastavak radne akcije na mesnom groblju. Čišćen je  teren od betonskog šuta, zatrpavana velika rupa  i započeta je nivelacija terena.

Ovog puta odziv akcijaša je bio mali. Međutim, mala ekipa je vredno radila i urađeno je dosta posla.Kako posao nije završen, Mesna podružnica Bački Brestovac i Mesna zajednica Bački Brestovac  planiraju  završetak posla  u narednom periodu. 

Strana 12 od 41

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška