Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Više puta sam u svoje ime ili u ime Ekološkog pokreta Odžaka postavljao pitanja Kontakt centru na sajtu Opštine Odžaci. Ne znam da li sam (smo) na neko pitanje dobio odgovor. Uglavnom ispred pitanja stoji ZAVEDEN.

Ispada da me (nas) stalo ZAVODE. Ja nisam tražio da me ZAVODE. Tražio sam  i očekivao odgovore. Kod svih  ostalih postavljenih pitanja zelenom bojom je ispisano REŠEN. Jedino ispred mojih pitanja i pitanja Ekološkog pokreta Odžaka stoji crvenim slovima  ZAVEDEN. Samo nas ZAVODE.

U čemu je onda problem?

Masovna akcija «Očistimo Srbiju», i pored apela Ekološog pokreta Odžaka na bojkot, u odžačkoj opštini imala je, po našim saznanjima, lep odjek. Bilo je lepo videti predsednika opština kako sa rukovodiocima JKP «Usluge» Jarmilom Demiter i Darkom Dukićem i ostalim učesnicima  (improvizuju i) čiste centar Odžaka, odnosno deo grada  za čije je čišćenje zadužena i plaćena (po programu koji usvaja SO Odžaci) JKP «Usluga». Ako su čistili taj deo, pitamo zašto predsednik opštine na licu mesta nije postavio pitanje odgovornosti JKP «Usluge» jer se čisti deo grada koji bi trebalo da bude čist.Naravno, sve je rađeno iz marketinških razloga.

Treća varijacija teksta na istu temu: Primarna selekcija PET ambalaže.

Svojevremeno je pokrenut pilot projekat osnivanja Ekološke zadruge „Odžačanka“ sa dvostrukim zadatkom. Sa jedne strane “Odžačanka“ je trebalo da zaposli i ekonomski osnaži izbegla lica.. Sa druge strane, ekonomsko osnaživanje trebalo je da se odvija kroz primarnu selekciju PET ambalaže i papira. Projekat se neslavno završio, jer je Ekološka zadruga „Odžačanka“ prestala sa radom još pre nekoliko meseci.
Zadruga je prestala sa radom, ali nije rešeno njeno likvidiranje, odnosno u
formalno-pravnom pogledu Ekološka zadruga „Odžačanka“ još uvek postoji . U vlasništvu Ekološke zadruge „Odžačanke“ je oko polovina svih kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i svih kontejnera za sakupljanje papira. Svi peru ruke od Ekološke zadruge „Odžačanke“ , ali ne i od njene imovine. Imovinu na volšeban način koristi privatno lice ili privatna lica ili privatna firma. Kada pitate opštinare ko je dao privatnom licu dozvolu da koristi imovinu Ekološke zadruge „Odžačanke“ svi se iščuđuju, mada svakodnevno vide ko po naseljenim mestima sakuplja PET ambalažu. Svi vide i niko ništa ne preduzima. Da li opštinska vlast ima inspekcijsku službu? Koliko znamo inspektori primaju platu na teret poreskih obveznika i ovakve probleme bi trebalo efikasno da rešavaju, a odgovoran za rad inspektora je onaj ko se nalazi na vrhu izvršne vlasti.

Ovih dana na  Radio Odžacima je objavljena kratka informacija o sanaciji deponije u Deronjama.U vezi te informacije na sajtu Radio Odžaka  započela je polemika. Polemiku je započeo bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Dušan R. Mirković sledećim  komentarom (http://www.ico.rs/sanacija-deponije-u-deronjama/ ) :

„Šta je bilo sa slavnim projektom predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića za sanaciju ove deponije?

Očigledno nije dao očekivane rezultate.

Kada će opštinski organi početi ozbiljno da se bave ovom problematikom u svim naseljenim mestima opštine Odžaci? Situacija nije ništa bolja ni u drugim mestima.

U dodatku «Ekologija», od 24.1.2011, «Politika» je u tekstu «Više od 500 zelenih organizacija» objavila da se procenjuje da u Srbiji postoji više od 500 ekoloških organizacija, a da po podacima Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Vojvodini zvanično postoji 147 ovakvih NVO. Podatak o vojvođanskim ekološkim organizacijama je bio netačan već u momentu objavljivanja dodatka, jer se na zvaničnom sajtu Sekretarijata tog istog dana (24.1.2011.) mogao naći podatak da u AP Vojvodini postoje 163 ekološke NVO. Bilo bi dobro da je i ovaj podatak tačan. Naime, i u ovom «zvaničnom» spisku, kao i u bazama podataka koje se mogu naći na sajtu Centra za razvoj neprofitnog sektora (http://www.crnps.org.rs), sajtu Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine (http://www.fondrnps.org.rs), kao i u nekim manje važnim direktorijumima, registracija se vrši dobrovoljno i uglavnom se registruju organizacije koje imaju računarsku opremu, tako da ne može biti govora ni o kakvim zvaničnim podacima. Svuda se radi samo o nezvaničnim podacima.

Zvanične podatke o registrovanim nevladinim organizacijama danas ima samo Agencija za privredne registre, ali iz nekih razloga Agencija ne objavljuje spiskove registrovanih organizacija, što smatramo da nije u redu.U napred navedenim bazama podataka vrši se razvrstavanje NVO organizacija po mestima sedišta NVO, po nazivu i po području delatnosti i svi podaci su dostupni preko Interneta. Mislimo da takvu dostupnost treba da obezbedi i Agencija za privredne registre. Agencija ne mora da vrši razvrstavanje , ali bi javnosti trebalo da stavi na uvid spisak svih registrovanih NVO, pa bi svako mogao da nađe ono što mu treba ili ga interesuje.

Kada je svojevremeno Ekološki pokret Odžaka hteo da uputi vojvođanskim ekološkim NVO neke predloge, ustanovio je da su podaci o takvim organizacijama raštrkani na sve strane, sa jedne strane, a sa druge strane, mnogi podaci su bili zastareli i neupotrebljivi, i došao na ideju da sve te podatke sakupi, sistematizuje i objavi i na taj način da mali doprinos umrežavanju ekoloških NVO na nivou AP Vojvodine i Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka je aktivnim pretraživanjem mnogobrojnih sajtova i u saradnji sa ekološkim NVO i opštinama u Vojvodini sakupio podatke o dosta NVO u AP Vojvodini koje se na bilo koji način bave ekologijom i , sticajem okolnosti – dan-dva pre izlaska dodatka «Ekologija», objavio II elektronsko izdanja « Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini», gde su sakupljeni podaci za oko 400 NVO koje se na neki način bave ekologijom. Ovo izdanje se može preuzeti sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org. Pitanje je koliko su i podaci u ovom izdanju tačni, jer niko nije hteo finansijski da pomogne Ekološki pokret Odžaka da izvrši detaljnu proveru prikupljenih podataka. Međutim, i pored ovoga smatramo da su podaci u ovom izdanju trenutno mnogo pouzdaniji od podataka iz ostalih baza podataka.

Cilj izrade «Baze podataka» je bio davanje predloga da se ekološke organizacije umreže, da umrežavanjem podignu svoj kapacitet , te je oformljena Virtuelna eko mreža Srbije – VEMS (http://www.vems.co.nr) u koju mogu da se učlane sve ekološke NVO iz Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka smatra da bi, pre svega, Agencija za privredne registre trebala da objavi spisak registrovanih udruženja, a da bi Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj trebao da bude u obavezi da na svom sajtu ima zvanične podatke o svim registrovanim ekološkim NVO iz AP Vojvodine, dok bi takvu obavezu za Grad Beograd i deo Republike Srbije van AP Vojvodine trebalo da ima Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i da postoji obaveza da podatke ažuriraju najmanje jednom godišnje. Podatke bi dobijali od Agencije za privredne registre. Pored ovoga, sve opštine bi trebalo obavezno da imaju spiskove svih registrovanih i neregistrovanih udruženja sa svoje teritorije i da ih objave na svojim zvaničnim sajtovima.

Ekološki pokret Odžaka predlaže da Centar za razvoj neprofitnog sektora, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine, Građanske inicijative i sve NVO zatraže da Agencija za privredne registre na svom sajtu objavi spisak registrovanih NVO.

Na kraju, potpisnik navedenog teksta bi mogao da navede izvor podatka u kome je našao podatak da ekološke NVO imaju prosečni godišnji budžet od 14.456 evra. Vrlo interesantno! Navedeno je da 28% organizacija uopšte nema budžet ili je on ispod 500 evra godišnje. Ako pretpostavimo da je svih 28% imalo 500 evra godišnji budžet, onda je preostalih 72 % imalo prosek od 19.883 evra. Voleli bi da čujemo koje su to organizacije sa 20.000 evra godišnjeg budžeta i šta na to kažu ekološke NVO širom Srbije.

Zoran Marković

Gostujući u emisiji „Popodne“ TV K 25,  dana 1.12.2014.godine,   gospodin Rajko Popović, predsednik Zelenog saveta opštine Odžaci svojim izjavama je pokazao da zaista ne treba da bude predsednik Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), odnosno da je Ekološki pokret Odžaka, dajući predlog za njegovu smenu u ime dogovora tri nevladine organizacije,  zaista bio u pravu davanjem takvog predloga. Svakom novom  izjavom gospodin Popović sam  sebe „ukopava“.

Gospodinu Rajku Popoviću bi bilo mnogo pametnije da ne daje izjave za javnost (novinama, televiziji,...), nego da sedne i dobro prouči dva modela pravnih akata koje su usvojila dva saziva SO Odžaci.  Sviđalo mu se ili ne to  što piše u tim odlukama  on  to , kao predsednik Zelenog saveta, MORA poštovati. 

Najpre je izjavio, povodom predloga Ekološkog pokreta Odžaka Opštinskom veću opštine Odžaci (naš akt 60/2014  od 17. 9. 2014. ) da se poništi odluka  kojom su „Hipol“ i „Standard gas“ oslobođeni eko-takse, „ neki su bili za drastičnije korake........međutim, nisu  dali predlog za glasanje“. Predlog nije direktno upućen Zelenom savetu, ali je po proceduri propisanoj članom 9. Odluke o osnivanju Zelenog saveta trebalo da stigne do Rajka Popovića i on je trebao da ga  stavi  kao tačku dnevnog reda. Međutim, drugi predlog Ekološkog pokreta Odžaka , da se   kategorije stanovnika  koje se greju na struju, plin i ekološka goriva oslobode plaćanja eko-takse,  direktno je upućen Zelenom savetu, a dat je na osnovu izjave Rajka Popovića „Večernjim novostima“ u kojoj je objasnio da je „Hipol“ oslobođen plaćanja eko-takse jer je delimično prešao na ekološke energente.

“Naše novine“ u su svom poslednjem broju (broj  167 od 30.9.2011. godine) objavile tekst „Vruć krompir u rukama lokalne samouprave“ gde se , čitajući tekst, stiče utisak da su za probleme Ekološke zadruge „Odžačanka“ isključivo krivi zaposleni u ovoj Zadruzi, što apsolutno ne odgovara istini. 

Ekološki pokret Odžaka je održao 26.8.2011. godine konferenciju za štampu na kojoj je glavna tema bila upravo PRIMARNA SELEKCIJA sekundarnih sirovina i u vezi sa tim rad Ekološke zadruge „Odžačanka“. Kompletan tekst konferencije za štampu je dostavljen redakcijama svih lokalnih medija, ali je reagovanje lokalnih medija bilo više nego mlako, a redakcija „Naših novina“, koliko nam je poznato, nije objavila ni redak o održanoj konferenciji za štampu.

Poštovani,

Ekološki pokret Odžaka bi voleo da veruje saopštenju  OO Odžaci SNS-a  u kome je obećano da će u čitavoj opštini posle izbora  biti skinuti svi  predizborni plakati. Iskustvo nas uči da takvom obećanju ne možemo verovati,  jer do sada niko nije skidao plakate posle izbora – pa verovatno neće ni naprednjaci. Da se ne lažemo. Sve se svodi na ono : „Obećanje – ludom radovanje“.  Saopštenjem  ste želite da se predstavite kao ozbiljna stranka. Time što ste oblepili sve živo što je moglo da se oblepi  pokazali ste da ste postupili vrlo neoprezno, neozbiljno i neodgovorno. Davanje saopštenja je samo pokušaj da se učinjena šteta ublaži.

Da bi zaista pokazali da ste ozbiljni , predlažemo da sve plakate skinete do izbora. Skidanje plakata do izbora imalo bi višestruko značenje. Ljudski je pogrešiti. Time što bi skinuli plakate  priznali  bi ste da ste pogrešili. Ako bi slučajno odlučili da postupite po našoj preporuci, verujte da bi to zaista imalo  veliki  propagandni odjek. Onda bi stvarno pokazali da ste odgovorni. Jednim potezom bi priznali grešku , ali je i pravovremeno ispravili. Kako narod može da vam veruje da ste ozbiljni, da poštujete zakone i propise ako ste bez pardona prelepili sve što se prelepiti moglo,  iako ste svesni  da je to protivno propisima?

Mesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka prihvatila je poziv Ministarstva zaštite živitne sredine i prostornog planiranja da se 5.juna, na Svetski dan zaštite životne sredine, priključi akciji  «Veliko spremanje Srbije», koja  se ove godine  organizuje u okviru akcije «OčistimoSrbiju».

Tim povodom Mesna podružnica Bogojevo EPO-a je uputila poziv  dr Oliveru Duliću da toga dana bude gost i svojim prisustvom pruži podršku Mesnoj podužnici Bogojevo.

Istim povodom poziv  je upućen i načelnici Zapadnobačkog upravnog okruga mr prim.dr Ljiljani Sokolovoj Đokić.

U pozivima je rečeno sledeće:

Mesna podružnica Bogojevo EPO-a  će toga dana nastaviti čišćenje Rekreacione zone «Štrand» u Bogojevu. Akcija čišćenja «Štranda»  je započeta  13.5.2010.  povodom 24.maja, Evropskog dana parkova, i bilo je planirano da se do 24. maja održi još jedna akcija, ali je zbog prognoze da će tokom nedelje vremenska situacija biti loša i zbog poziva Ministarstva zaštite životne sredine za akciju «Veliko spremanje Srbije» odlučeno da se druga faza  sređivanja održi 5. juna 2010., sa tim da će biti predloženo  Opštini Odžaci, Turističkoj organizaciji opštine Odžaci, JKP «Usluzi» i ostalim podružnicama Ekološkog pokreta Odžaka, a ima ih šest, da centralna manifestacija u opštini Odžaci u akciji «Veliko spremanje Srbije»  bude upravo sređivanje «Štranda» .

Pošto je za  utorak,  25.5.2010, predviđen sastanak za formiranje  lokalnog štaba i utvrđivanje plana aktivnost, imenovanim predlažemo da centralna manifestacija  u opštini Odžaci u akciji «Veliko spremanje Srbije» bude čišćenje «Štranda»  u Bogojevu pod nazivom  «Veliko spremanje Štranda». Akcija bi bila dobra priprema za predstojeću sezonu kupanja na ovoj turističkoj destinaciji.

Pri  svojevremenoj poseti Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj pitao sam zvaničnike ovog Sekretarijata  da li u AP Vojvodini postoji opština u koju bi moglo otići i videti model za upravljanje komunalnim otpadom.Rekli su da takvog primera nema. Isto tako, na pitanje  da mi daju «recept» po kome bi građani mogli da se «uvedu u red» što se tiče primarne selekcije otpada,  rečeno mi je da ga nemaju, ali su  izneli svoje privatno mišljenje da postoje samo dva načina da građane naterate na «kulturno ponašanje»: javna osuda i primereno  novčano kažnjavanje.

U prošlom komentaru « Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci» primenjena je prva metoda i dala je odlične rezultate. Odmah po objavljivanju komentara Dom zdravlja Odžaci je hitno pozvao Ekološku zadrugu «Odžačanka» da  iz kruga Doma zdravlja Odžaci  ukloni PET ambalažu i papir. Ono što je još značajnije , posle komentara Ekološkog pokreta Odžaka i  javne osude  bacanja sekundarnih sirovina u smeće, stanje se promenilo 180  stepeni. Redovnim obilaskom kontejnera uočeno je da bacanja PET ambalaže i neraspakovanih kartonskih  kutija u kontejner za smeće skoro nema i da se ove sekundarne sirovine odlažu u za to namenjene kontejnere. Postavlja se logično pitanje da li su čistačice Doma zdravlja Odžaci i šef Pomoćno-tehničke službe znali šta je PET i kartonska  ambalaža i gde treba da se odlažu? Naravno da su znali, ali je bilo mnogo lakše sve bacati u smeće . To što se  takvim ponašanjem Domu zdravlja Odžaci nanosi direktna materijalna šteta - jer se plaća iznošenje nečega što bi drugi izvezao besplatno, što Ekološka zadruga  «Odžačanka» gubi sirovinu za rad, što se nepotrebno puni deponija, što se  nepotrebno troši gorivo za izvoženje  vazduha  i mnogo čega drugog , to otprilike nikoga nije interesovalo.

Zašto pišem ovaj komentar?

Da pohvalim Dom zdravlja Odžaci? Između ostalog i zbog toga, ali je motiv pisanja mnogo značajniji. Princip  primenjen u Domu zdravlja Odžaci,koji se  pokazao kao dobar i  dao rezultat,kao model treba generalizovati na čitavu opštinu Odžaci i sve njene građane.

Cilj pisanja komentara « Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci» je bio da se  čistačice nateraju na ponašanje  koje je normalno u čitavom civilizovanom svetu. Taj princip treba primeniti  i za građane opštine Odžaci.

Od kada su  u naseljenim mestima opštine Odžaci postavljeni  namenski kontejneri za sakupljanje PET ambalaže i papira, mnogi građani su prihvatili primarnu selekciju ovih sekundarnih sirovina kao nešto sasvim normalno i PET ambalažu, papir i karton odlažu  u odgovarajuće kontejnere.To je za svaku pohvalu. Međutim, postoji dosta građana koji se i dalje bahato ponašaju i kao da   rade iz inata  ono što ne treba. Prosto je nashvatljivo da neko na metar-dva  pored kontejnera za smeće vidi rešetkasti , metalni kontejner za odlaganje PET ambalaže , da je kontejner jasno obeležen i da se u njemu nalazi isključivo PET ambalaža , a  da  i dalje PET ambalažu baca  u kontejner za smeće. Zaista treba biti IDIJOT  ( sa  ”J”  )  i ne shvatiti da PET ambalažu i papir treba odvojiti i ubaciti u namenske kontejnere.

O čemu se ovde radi?

Najpre o čistom bezobrazluku , a  i osnovnoj nekulturi. Ono što je zabrinjavajuće je da među takvima ima dosta sa srednjim i fakultetskim obrazovanjem; čak i profesora koji bi druge trebalo da vaspitavaju !  Da čovek ne poveruje, ali je tako.

Šta onda treba raditi?

Ekološki pokret Odžaka već nekoliko godina predlaže da se promeni Odluka o komunalnim delatnostima i detaljno regulišu obaveze i građana i odgovornih institucija što se tiče upravljanje komunalnim otpadom i  primarnom selekcijom  sekundarnih sirovina. Odluka je jednom promenjena, ali na brzinu i kakvom brzinom je promenjena , takvi su i rezultati.

Ko je odgovoran za današnje stanje  u vezi upravljanja komunalnim otpadom?

Za Dom zdravlja Odžaci smo rekli da je odrgovoran direktor dr Ljubomir Milenković.

Za opštinu Odžaci odgovorni su predsednik opštine Odžaci prof. Predrag Cvetanović i predsednik Skupštine opštine Odžaci  Miloš Pejčić. Oni imaju skupštinsku većinu i promene su samo stvar  volje, rutine i  spremnosti da se reši problem. Naravno, ovo važi ako glavnu reč u opštini Оdžaci ne vode oni koji prave kese, prodaju osiguranje, kafu ili rade druge privatne poslove i zbog tih privatnih  poslova večno nalaze izgovor za nerešavanje  tekućih problema.

Za rešavanje upravljanja komunalnim otpadom , kao i za rešavanje drugih, mnogo važnijih problema, vodeći ljudi opštine  moraće da preduzmu radikalne poteze.

U vezi primarne selekcije sekundarnih sirovina treba:

•da za  najkraće moguće vreme drastično promeni Odluku o komunalnim delatnostima;
•da JKP «Usluzi» zabrane iznošenja smeća ako u smeću ima  PET ambalaže,kartona i papira;
•da građanima zabrane bacanje sekundarnih sirovina u smeće ako su za odlaganje sekundarnih sirovina obezbeđeni odgovarajući kontejneri  i da se uvedu što je moguće oštrije novčane kazne za suprotna ponašanja;
•da  uvedu način naplate iznošenja smeća kojim će stimulisati ( naterati) građane da vrše primarnu selekciju sekundarnih sirovina, odnosno uvesti  naplatu po zapremini (po kanti) ili po zapremini po članu domaćinstva;
•da iz Opštinske uprave  sklone sve službenike koji su zaduženi za rešavanje ove problematike, a ovi svoje  radno vreme koriste za organizovanje privatnih poslova;
•da u upravljanje Fondom za zaštitu životne sredine uključe zainteresovane  ekologe, pčelare,  lovce, ribolovce;
•da se Plan i program rada Fonda za zaštitu živoitne sredine  donese na vreme, a ne da se za tekuću godinu  donosi na isteku kalendarske godine;
•da se novac iz Fonda za zaštitu životne sredine koristi za subvencionisanje sakupljača  sekundarnih sirovina ;
•da smene nezainteresovanog člana Opštinskog veća  oštine Odžaci zaduženog za ekologiju sa čovekom koji će biti zainteresovan za taj posao;
•da se  pod HITNO napravi projekat standardnog ZELENOG OSTRVA;
•da se za sva  naseljena mesta napravi plan izgradnje  i odredi broj i lokacije gde će biti izgrađena ZELENA OSTRVA ;
•da se mnogo odgovornije odnose prema nastojanjima Društva za mir, razvoj i ekologiju i UNHCR-a da osposobe Ekološku zadrugu «Odžačanka» za  opstajanje i samostalno, ekonomski  održivo  poslovanje posle  prestanka  finansiranja od strane ovih institucija ;
•da se pod HITNO naredi da se kontejneri iz  Vodovoda  (šest  komada) i
kontejner koji stoji više od godinu dana u dvorišti bivšeg «Rudakova» u Somborskoj ulici (sada «Pagal») stave u funkciju, a onaj koji je naredio povlačenje ovih kontejnera  drastično kazni jer niko  iz JKP «Usluge» nema pravo  da tera inat Ekološkoj zadruzi «Odžačanka» i povlači kontejnere sa ulice i stavlja ih van upotrebe, a da se PET ambalaža baca kao smeće;
•da kontejneri koji su  po nečijem glupom naređenju postavljeni po raznim dvorištima   (po školama, mesnim  zajednicama, nekim javnim ustanovama...) i mesecima ničemu ili skoro ničemu  ne služe, HITNO iznesu na ulice i stave na raspolaganje i građanima i tim ustanovama kroz ZELENA OSTRVA. Tragičan primer su dva kontejnera  za papir postavljena u dvorištu Mesne zajednice Odžaci i dvorištu   Nacionalne službe za zapošljavanje u Odžacima. Razmak ovih kontejnera je pedesetak metara  i verovatno za njihovo punjenje je potrebno nekoliko meseci. Za to vreme na samo dvadesetak metara od  Nacinalne službe za zapošljavanje prodavnica pića baca velike količine kartonskih kutija jer verovatno i ne zna gde se dva pomenuta kontejnera nalaze, a možda ljudi iz prodavnice smatraju da ne smeju da koriste pomenute kontejnere. Da su kontejneri na ulici, mogli bi da ih koriste  Mesna zajednica Odžaci , Nacionalna služba za zapošljavanje, prodavnica pića i građani.
•da ugostitelji, kao relativno najveći zagađivači, imaju obavezu da kupe kontejnere od 240 litara za odlaganje  plastike (žuti), stakla (zeleni) papira i kartona (plavi) i  da imaju obavezu selekcije sekundarnnih sirovina. Za odbijanje ove obaveze predvideti dvostepenu kaznu:  visoku novčanu i oduzimanje dozvole za rad ugostiteljskog objekta;
•Druga mogućnost je da se kante kupe za novac iz Fonda za zaštitu životne sredine;
•da se izdvoje sredstva za edukacuju građana preko sredstava informisanja i
direktnim deljenjem flajera, postavljanjem plakata..;
•da se predsednik opštine i predsednik SO Odžaci direktno uključe u kampanju za
propagiranje primarne selekcije otpada;
Sve što je predloženo može da se uradi bez jednog-jedinog dinara. Nije potrebno  višegodišnje hipotetičko čekanje investitora iz Mađarske, Austrije, Nemačke,... Potrebna je samo dobra volja i hrabrost da se nateraju na rad oni koji su za to, inače, plaćeni i da Skupština opštine Odžaci hitno  donese predložene odluke.

Strana 52 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška