Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Podsećamo građane opštine Odžaci da je Skupština opštine Odžaci  donela Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), da je Zeleni savet konstituisan i da je do sada održao četiri sednice. 

Do osnivanja Zelenog saveta građani su se često obraćali Ekološkom pokretu Odžaka  raznim predlozima, inicijativama, sugestijama ,primedbama žalbama i sve je to Ekološki pokret Odžaka prosleđivao  nadležnim opštinskim organima.

Kako je osnovan Zeleni savet, Ekološki pokret Odžaka apeluje na građane opštine Odžaci i poziva  ih da instituciju Zelenog saveta maksimalno iskoriste i sve svoje predloge, inicijative, sugestije, zapažanja, primedbe,pitanja, dobijanje raznih informacija,  žalbe i sve ostalo što je u vezi zaštite životne sredine upućuju  usmeno sekretaru Zelenog saveta Ognjenu Đurasinoviću na ZELENI TELEFON 466 024 ili dostave u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Svakodnevnim obilaženjem kontejnera za odlaganje smeća aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka uočili su da se i dalje velika količina PET ambalaže, limenki i kartona  baca u kontejnere za smeće. Posetom pogona Ekološke zadruge «Odžačanka», gde se vrši presovanje i baliranje PET ambalaže i kartona, i razgovorom sa radnicima predočeni su nam problemi sa kojima se suočava Zadruga i koji smanjuju efikasnost i ekonomičnost rada Zadruge, pa na osnovu obilaska kontejnera za smeće i pomenute posete i ragovora, još jednom  upućujemo sledeći apel građanima optine Odžaci:

Akcije pomoći starim i nemoćnim građanima BogojevaMesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka je 24.05.2011.organizovala radnu akciju čišćenje okoline upravne zgrade Poljoprivrednog preduzeća AGROBOGOJEVO. Pokošena je trava i pokupljeno razbacano smeće.

epologoU nedelju, 17.3.2013. godine, sa početkom u 9h , u organizaciji Mesne zajednice Bački Brestovac i Mesne podružnice Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka, održaće se prva radna akcija u ovoj godini, pod nazivom "Očistimo naše selo".

U ovoj akciji učestvovaće članovi Saveta MZ Bački Brestovac, MP Bački Brestovac Ekološkog pokreta Odžaka, članovi lovačkog, vatrogasnog i etno društva i građani .

Pozivamo građane Bačkog Brestovca da se uključe u ovu akciju i svojim radom doprinesu da naše selo dobije lepši izgled.
Površine koje će se uređivati su sledeće: prostor oko škole, opštinske kuće, park, oko aviona, ambulanta, eko česma i Titov gaj. Tom prilikom će se zasaditi veći broj sadnica belog duda, bagrema, bresta, belog jasena i rogača...

Članovi Ekološkog pokreta Odžaka Ivica Ćirić, predsednik, i Dušan Mirković, sekretar , u ime OŠ „Branko Radičević“ iz Odžaka i Ekološkog pokreta Odžaka predali su u Pivnicama  organizatorima akcije „Čepom do osmeha“ čepove koji su do sada prikupljeni u OŠ „Branko Radičević“.

Možemo da kažemo da smo prisustvovali lepoj, dobro organizovanoj i, pre svega, humanitarnoj akciji. Akciji je prisustvovao veliki broj dece i građana. Po izjavi domaćina , akcija sortiranja (odvajanja čepova po bojama) trajala je od 9 do 16 časova, sortirano je oko 2,5 tone čepova ,  a akciju  sortiranja su pomogli mnogi pojedinci i kolektivi.  Posebnu zahvalnost organizatori su izrazili Mesnoj zajednici Pivnice.

UG "Ekološka učionica Baračka" je protekllih dana (9. i 10. jul) pokazala kako se uz malo dobre volje mogu postići sjajni rezultati. Na dve očišćene parcele od plastičnog otpada skupljeno je preko 20 džakova najrazličitijeg plastičnog otpada. 

Ono što članove Ekološke učionice Baračka veseli su i pozitivni odjeci koji su pratili ovu akciju i zavidan broj entuzijasta koji su se priključili ovoj akciji.

epologoDrugi sastanak EPO Mesne podružnice Karavukovo koji je održan u petak 07. decembra protekao u radnoj atmosferi. Desetak članova je dogovaralo o tome gde i kada posaditi 20 belih borova koje su dobili uz pomoć direktora JP "Vojvodinašume" Miće Vukelića iz Odžaka.

U dogovoru sa Svetlanom Tasić, vaspitačicom u vrtiću “Suncokret“ u Karavukovu, koja je i član Mesne podružnice, tri bela bora biće posađena ispred vrtića. Preostalih 17 borova biće posađeno u OŠ “Bora Stanković“ u Karavukovu na prostoru pored terena sa veštačkom travom na kome direktor škole Vladimir Stančić planira jednu otvorenu eko učionicu.

Akcija sađenja sadnica će se održati u subotu 15. decembra (ako vremenski uslovi dozvole) sa početkom u 11:00 časova ispred vrtića, a posle toga i u osnovnoj školi.

Mesna podružnica Deronje  Ekološkog pokreta Odžaka učestvovala je na proslavi crkvene slave Svete Marije  na Donjoj Branjevini u petak, 30.7.2010. godine. Članovi Mesne podružnice Deronje delili su flajere  kojima su apelovali na organizatore i učesnike proslave da ne bacaju smeće i ne zagađuju životnu sredinu.

Direktno smo se uključili i objasnili oganizatoru koji je efekat selekcije komunalnog otpada i njegove  reciklaže i  kako time čuvamo prirodu, kao i resurse koji su sve manji.

Za svaku pohvalu je to što su naše  sugestije  naišle na opšte odobravanje.  PET ambalaža  je odložena u namenske kontejnere, a ostali otpad nije, kao do sada,  završio  na mestu proslave, već je odnet na deponiju. Aktivisti  Mesne podružnice Deronje EPO-a su bili prisutni do završetka proslave i sa zadovoljstvom možemo da se pohvalimo da su na terenu skupljeni čak i opušci, tako da je teren u potpunosti očišćen. Akcija Mesne podružnice Deronje EPO-a dokazala je da se dobro osmišljenom akcijom može postrići cilj da naša životna sredina može ostati čista i posle većih manifestacija.

Na proslavi je bilo oko 260 posetilaca i svima su podeljeni flajeri. Čulo se dosta pozitivnih komentara, kao i pohvala  da je akcija dobro zamišljena, ali i sumnje pojedinaca da   takve akcije kod nas ne mogu dati pozitivne efekte - što su aktivisti Mesne podružnice Deronje krajnjim rezultatom demantovali.

Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka podseća građane naseljenog mesta Odžaci da je  do kraja prve faze akcije „Uredimo Odžake“, koju organizujemo u saradnji sa TV K 25, preostaje još 15 dana.

Podsećamo građane da je u skladu sa odredbama Odluke o komunalnim delatnostima na uličnim prostorima zabranjno lagerovanje određenih materijala, a naročito različite vrste građevinskih materijala: šljunka, peska, zemlje,šuta, cigle, blokova, građe i ostalog.

Mesna podružnica Deronje  Ekološkog pokreta Odžaka, kao zvršnu manifestaciju Ekološkog pokreta Odžaka u okviru obeležavanja 22.aprila - Dana planete Zemlje, organizovala je 30.4.2011.  u šumama Donje Branjevine akciju «Očistimo stoletne deronjske šume».

Akcija je organizovana u saradnji sa JP «Vojvodinašume».

Strana 49 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška