Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Svim opštinama u Srbiji, nevladinim organizacijama i javnosti ovim obaveštenjem želimo da ukažemo na način na koji je na sajtu Opštine Odžaci predstavljen nevladin sektor. Preko 150 nevladinih organizacija predstavljeno je po mestima sedišta organizacija i po oblastima delovanja.

Smatramo da je ovo veliki iskorak i da će omogućiti zainteresovanim širom Srbije da se na brz i jednostavan način upoznaju sa nevladinim organizacijama na teritoriji odžačke opštine. Ekološki pokret Odžaka redovno prati opštinske sajtove širom Srbije i iz onoga što smo do sada videli, mislimo da je na odžačkom opštinskom sajtu jedna od najboljih, a ko ne i najbolja prezentacija opštinskog nevladinog sektora. Ako bi se na svim opštinskim sajtovima izradile ovakve prezentacije nevladinih organizacija - to bi olakšalo i unapredilo saradnju kako unutar nevladinog sektora tako i saradnju državnih organa, ustanova i institucija sa nevladinim sektorom.

Opština Odžaci načinila je još jedan veliki korak u saradnji sa nevladinim sektorom. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Odžaci usvojen je Statut opštine Odžaci, gde je članovima 47-53 regulisano osnivanje posebnih radnih tela Skupštine opštine Odžaci, a članovima 48 i 49 regulisano je osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima. Na ovaj način institucionalno je regulisana saradnja sa udruženjima. Iako je ovo samo prvi korak, smatramo da će se u narednom periodu izabrati članovi Komisije, da će se normativno regulisati njen rad i da će rezultati tih aktivnosti biti uređen odnos lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Način objavljivanja podataka o NVO možete videti na: https://www.odzaci.rs/Institucije/Udruženja građana – po mestima ili Udruženja građana – po oblastima
Statut opštine Odžaci možete videti na:
https://www.odzaci.rs/Dokumenta/ Statut opštine Odžaci

Ekološki pokret Odžaka preporučuje svim opštinama u Srbiji da razmisle o načinu saradnje sa nevladinim sektorom na način kako je to učinjeno u opštini Odžaci. Isto tako, preporučujemo nevladinim organizacijama da u svojim opštinama pokrenu inicijativu za regulisanje saradnje lokalne samouprave sa opštinskim NVO po modelu odžačke opštine.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 4.3.2019. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da se, shodno odluci Ministarstva zdravlja o prekidu nastave zbog epidemije gripa, odlaže i otvaranje izložbe.

O novom terminu otvaranja izložbe učesnici konkursa i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 18.2.2019. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

Učesnike konkursa i javnost Ekološki pokret Odžaka obaveštava o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“.

Na temu „Domaće životinje“ pristigao je veliki broj kvalitetnih radova, tako da je žiri predložio Ekološkom pokretu Odžaka da se nagradi veći broj radova nego što je bilo predviđeno konkursnim uslovima - što je Ekološki pokret Odžaka sa zadovoljstvom prihvatio.

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. mesto - DIPLOMA:
Uroš Zorić, PU „Poletarac“ Odžaci, mentor Zorica Zorić;
Ema Vogrinc, PU „Poletarac“ Odžaci, mentori Tasić Sofija i Tomčić Milena.

2. mesto - POHVALA:
Vukašin Perišić, PU „Poletarac“, objekat „CVRČAK“ S.Miletić,mentor Mladenović Katalin;
Maja Krstić, PU „Poletarac“ Odžaci, mentori Nena Sovilj i Sandra Pribić;

3. mesto - POHVALA :
Milica Pokrajac, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „KOLIBRI“ B.Gračac, mentor Zorica Zorić;
Dijana Čanković, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „KOLIBRI“ B.Gračac, mentor Zorica Zorić.

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED
1. mesto - DIPLOMA:
Elena Obradović, II2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Zorica Golubović;
Danijel Lazić, III 1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor;
Luka Bećić, III 1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor;

2. mesto - POHVALA
Anastasija Ristić, II 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;
Vuk Popović, III 1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor;

3. mesto - POHVALA
Milijan Šerić, I1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci , mentor Branislava Orlić;
Sara Čugalj, I1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Branislava Orlić.

KATEGORIJA IV-VI RAZRED
1. mesto - DIPLOMA
Simon Vogrinc Kostić, VI1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković
Vitomir Ilić, V1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković
2. mesto - POHVALA
Petar Mikić , V1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Višeslav Vekić, V1 OŠ „Nikola Tesla“ Bački Brestovac, mentor
3. mesto - POHVALA
Dragana Đorđević i Marina Cekić, IV1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo;
Uzelac Katarina, IVa OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vencel Piroška;

KATEGORIJA VII-VIII RAZRED
1. mesto - DIPLOMA
Milja Lazarević, VIII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Minja Petrović, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković
2. mesto - POHVALA
Luka Veličković, VIII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
3. mesto – POHVALA
Milica Ljubenović, VIII1 OŠ „Nikola Tesla“ Bački Brestovac, mentor;

SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

1. mesto – DIPLOMA
Milan Kozomora, II1 razred, Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci,
Mentor: Slobodinka Branković;
Milica Čučković, I1 razred, Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci,
Mentor: Slobodinka Branković;

2. mesto - POHVALA
Dimitrije Koprivica, II1 razred, Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci,
Mentor: Slobodinka Branković;
3. mesto – POHVALA
Nataša Dimić, II1 razred, Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci,
Mentor: Slobodinka Branković.

Za rad i kreaciju ( ŠARENA OVCA ), grupni rad učenika I-IV razreda u produženom boravku OŠ „VUK KARADŽIĆ“ žiri je dodelio POHVALU.

Tradicionalni učesnik likovnih konkursa Ekološkog pokreta Odžaka je Biblioteka igračaka „Zlatna barka“ Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci. Za dugogodišnje učešće i izuzetan rad za ovogodišnji konkurs Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci dodeljuje se DIPLOMA.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su opštinskim budžetskim sredstvima na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2018. godini.
O vremenu i mestu održavanja izložbe radova i dodeli nagrada učesnici konkursa i javnost biće naknadno obavešteni.
Ekološki pokret Odžaka ovim saopštenjem najavljuje novi opštinski likovni konkurs „Naša ekološka lepota“ u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“, tako da već sada mogu da počnu sa pripremama za učešće na konkursu.

Svim dobitnicima priznanja Ekološki pokret Odžaka čestita, a svim učesnicima konkursa se zahvaljuje za učestvovanje i uloženi trud.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava nevladine organizacije da je svom sajtu, http://www.epodzaci.org  i na sajtu Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca, https://staniste.org.rs/ (https://staniste.org.rs/category/nvo-novosti/ , https://staniste.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/Primena-Arhuske-konvencije-u-praksi.pdf ) , objavljena elektronska verzija publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“ , zajedničko izdanje Ekološkog pokreta Odžaka i Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa.

Publikacija-vodič štampana je i besplatno distribuirana ekološkim NVO i organima javne vlasti ( 1000 - hiljadu primeraka ), tako da će objavljivanje elektronske verzije omogućiti preuzimanje publikacije-vodiča i ekološkim NVO koje nisu dobile štampanu verziju, kao i ostalim nevladinim organizacijama i sredstvima informisanja.

U publikaciji-vodiču izneta su uputstva za upravni i sudski postupak u vezi nedobijanja informacija od javnog značaja ili dobijanja nepotpunih ili neistinitih informacija od organa javne vlasti. Na osnovu dosadašnjeg iskustva dva udruženja, izneti su primeri iz prakse, tako da se metodom copy-paste dati primeri mogu direktno koristiti.

Publikacija-vodič rađena je prvenstveno kao uputstvo za ekološke organizacije, odnosno za primenu, pre svega, prvog i trećeg stuba Arhuske konvencije, ali prezentovan materijal je univerzalnog karaktera, tako da ga mogu koristiti sve nevladine organizacije, bez obzira koja im je oblast delovanja, u vezi traženja informacija od javnog značaja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i vođenja upravnog i sudskog postupka. Publikaciju-vodič mogu da koriste i sredstva informisanja.

Ovim putem se obraćamo sredstvima informisanja, od lokalnog do nacionalnog nivoa, i nevladinim organizacijama koje imaju sajt ili su aktivne na društvenim mrežama da objave ovo saopštenje ili da preuzmu i objave publikaciju na svom sajtu – kako bi saopštenje i publikacija dospeli do što većeg broja korisnika. Interes naša dva udruženja je da što veći broj udruženja i sredstava informisanja primeni i proširi naša stečena saznanja i stvori mrežu za razmenu iskustava.

Izdavanje publikacije-vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

IN MEMORIAM

Preminuo najstariji član Ekološkog pokreta Odžaka Ilija Vođević Ića

Obaveštavamo javnost da je preminuo najstariji član Ekološkog pokreta Odžaka Ilija Vođević Ića . Svoj život, dug skoro 93 godine, Ilija Vođević započeo je 12. juna 1926. godine u selu Majdan , opština Mrkonjić Grad, a okončao 6.1.2019. godine u Odžacima, gde je i sahranjen 8.1.2019.godine.

Ilija Vođević je jedan od petnaestak osnivača Ekološkog pokreta Odžaka i jedan od najrevnosnijih članova. Ekološkom pokretu Odžaka ostao je veran do poslednjeg dana. Ekološki pokret Odžaka je mogao u svakom trenutku da računa na pomoć Ilije Vođevića za sprovođenje svojih aktivnosti. Iako je bio u poodmaklom životnom dobu, impresionirala je njegova vitalnost i večiti optimizam. Ilija je bio i dugogodišnji pčelar , te otuda verovatno i interesovanje Ilije Vođevića za osnivanje i članstvo u ekološkoj nevladinoj organizaciji. Pamtimo da smo ga viđali u dnevnim šetnjama kroz naš grad – što je bio redovan ritual deda Ilije. U tim svojim šetnjama često je svraćao do sedišta Ekološkog pokreta Odžaka u Bačkoj 36. Ilija Vođević je sigurno bio član koji je najviše puta dolazio u sedište EPO-a. U šali smo pitali Iliju Vođevića da li je to neka „unutrašnja kontrola“. Da, da – govorio je deda Ilija. Treba vas kontrolisati – da znamo šta radite , šalio se uvek deda Ilija. Njegovi boravci u kancelariji bili su česti i, po pravilu, kratki. Svraćao je tek toliko da se javi , da „prekontoliše“ rad prisutnih u kancelariji i nastavljao svoju šetnju.

Ilija Vođević bio je prisutan praktično na svakoj Skupštini Ekološkog pokreta Odžaka i akcijama EPO-a. Naravno, u granicama svojih mogućnosti. Bila je dovoljna njegova prisutnost i moralna podrška aktivnostima Ekološkog pokreta Odžaka. Ceneći njegovu aktivnost, predložili smo da na završnoj manifestaciji likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ 2014. godine podeli nagrade pobednicima konkursa – što je Ilija Vođević zdušno prihvatio.

Smrću Ilije Vođevića Ekološki pokret Odžaka izgubio je dugogodišnjeg i vrednog člana i njegov lik i delo biće uzor mlađim članovima.
Za sve što je učinio za Ekološki pokret Odžaka, neka mu je večna slava i hvala. Počivaj u miru.

Ekološki pokret Odžaka

Inicijative, preporuke, primedbe i predlozi za rešavanje pojedinih problema identifikovanih u publikaciji-vodiču „Primena Arhuske konvencije u praksi“ i na okruglom stolu održanom 15.11.2018. godine u Odžacima

PREUZMI DOKUMENT

Ekološki pokret Odžaka je početkom ove školske godine raspisao je tradicionalni opštinski likovni konkurs “Naša ekološka lepota“.

Na temu „Domaće životinje“, pristigli su radovi za sve predviđene kategorije i konkursom je bilo predviđeno da će se izložba radova i dodela priznanja održati krajem prvog polugodišta tekuće školske godine, ali zbog obaveza Ekološkog pokreta Odžaka oko realizacije projekta „Primena Arhuske konvencije u praksi“, izložba će biti održana početkom drugog polugodišta školske 2018/2019. godine. O rezultatima žiriranja radova, vremenu i mestu održavanja izložbe učesnici konkursa i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Ekološki pokret Odžaka je i ove godine za pobednike, pored diploma i pohvala, obezbedio i nagrade zahvaljujući finansijskim sredstvima iz opštinskog budžeta , dobijenim na konkursu za udruženja građana.

Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa objavili su publikaciju-vodič „Primena Arhuske konvencije u praksi“. Posle održane promocije 15. novembra 2018. godine 700 primeraka je poslato ekološkim NVO širom Srbije.

Publikacija je namenjena prvenstveno ekološkim NVO u vezi primene Arhuske konvencije. U publikaciji su data osnovne informacije koje se odnose na dobijanje informacija od javnog značaja, kao i informacije o upravnom i sudskom postupku ako se tražene informacije ne dobiju ili se dobiju neistinite ili nepotpune informacije. Za sve navedene postupke dati su primeri iz prakse.

Kako publikaciju mogu da koriste sve nevladine organizacije, bez obzira na oblast delovanja, pa i sredstva informisanja, ovim putem ih pozivamo da nam se obrate za besplatno dobijanje primerka publikacije. Za raspodelu je preostalo 200 primeraka. Raspodela će se vršiti po redosledu prijavljivanja.

Zainteresovane NVO mogu prijavu izvršiti na imejl adresu Ekološkog pokreta Odžaka: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

U prijavi navesti: naziv NVO (ili sredstva informisanja), poštanski broj, mesto i adresu, ime i prezime zastupnika NVO ( ako je sedište na njegovoj adresi), a po mogućnosti i imejl adresu NVO i/ili zastupnika.

Izdavanje publikacije-vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Strana 4 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška