Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Ekološki pokret Odžaka je početkom ove školske godine raspisao je tradicionalni opštinski likovni konkurs “Naša ekološka lepota“.

Na temu „Domaće životinje“, pristigli su radovi za sve predviđene kategorije i konkursom je bilo predviđeno da će se izložba radova i dodela priznanja održati krajem prvog polugodišta tekuće školske godine, ali zbog obaveza Ekološkog pokreta Odžaka oko realizacije projekta „Primena Arhuske konvencije u praksi“, izložba će biti održana početkom drugog polugodišta školske 2018/2019. godine. O rezultatima žiriranja radova, vremenu i mestu održavanja izložbe učesnici konkursa i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Ekološki pokret Odžaka je i ove godine za pobednike, pored diploma i pohvala, obezbedio i nagrade zahvaljujući finansijskim sredstvima iz opštinskog budžeta , dobijenim na konkursu za udruženja građana.

Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa objavili su publikaciju-vodič „Primena Arhuske konvencije u praksi“. Posle održane promocije 15. novembra 2018. godine 700 primeraka je poslato ekološkim NVO širom Srbije.

Publikacija je namenjena prvenstveno ekološkim NVO u vezi primene Arhuske konvencije. U publikaciji su data osnovne informacije koje se odnose na dobijanje informacija od javnog značaja, kao i informacije o upravnom i sudskom postupku ako se tražene informacije ne dobiju ili se dobiju neistinite ili nepotpune informacije. Za sve navedene postupke dati su primeri iz prakse.

Kako publikaciju mogu da koriste sve nevladine organizacije, bez obzira na oblast delovanja, pa i sredstva informisanja, ovim putem ih pozivamo da nam se obrate za besplatno dobijanje primerka publikacije. Za raspodelu je preostalo 200 primeraka. Raspodela će se vršiti po redosledu prijavljivanja.

Zainteresovane NVO mogu prijavu izvršiti na imejl adresu Ekološkog pokreta Odžaka: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

U prijavi navesti: naziv NVO (ili sredstva informisanja), poštanski broj, mesto i adresu, ime i prezime zastupnika NVO ( ako je sedište na njegovoj adresi), a po mogućnosti i imejl adresu NVO i/ili zastupnika.

Izdavanje publikacije-vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa održali su 15. novembra u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci promociju  publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“. Promocija je održana u vidu radnog sastanka, okruglog stola i debate o publikaciji i problemima iznetim u njoj. Poziv za učešće na ovom događaju upućen je predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija a svim pozvanim je uz poziv dostavljen i primerak publikacije-vodiča zbog upoznavanja sa njenim sadržajem – tako da se na sastanku praktično odmah prešlo na iznošenje mišljenja prisutnih o samoj publikaciji i problemima koji su indentifikovani u tekstu publikacije.

Poziv za učešće poslat je na preko 80 adresa: na adrese pet Arhus centra, Misiji OEBS-a u Srbiji (1 poziv), Ministarstvu zaštite životne sredine (7), predsednici Opštine Odžaci (1), Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ( 5 ), Zaštitniku građana (1), Prekršajnom sudu u Beogradu (2), Prekršajnom sudu u Somboru,Odeljenju u Odžacima (1), Prekršajnom apelacionom sudu u Beogradu i Novom Sadu (4), Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu (1), Ministarstvu pravde (3), Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (2),Upravnom inspektoratu (3), Odboru za zaštitu životne sredine SKGO (1), Agenciji za zaštitu životne sredine (2), Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode (2), Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine (3), Odboru za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije (2), Odboru za zaštitu životne sredine Skuštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (1), Fakultetu za primenjenu ekologiju “Futura“ (1), Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD (3), ambasadama Norveške (1) i Švedske (2), Delegaciji Evropske unije u Srbiji (1), Zelenoj stranci i Zelenim Srbije, nevladinim organizacijama (15) i sredstvima iformisanja (14).

Pozivu su se odazvali Tina Janjatović (Ministarstvo zaštite životne sredine), Jelica Cvejić ( Ministarstvo pravde), Daliborka Đurđević (Zaštitnik građana) , Olivija Tešić i Milana Gatarić (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine), Oliver Fojkar ( Pokrajinski zavod za zaštitu prirode), Ratko Đurđevac (Ekološki pokret Vrbasa), Marko Zuber, Major Pal, Lajoš Tomik ( Ekološki pokret za sadašnjost i budućnost, Bačka Topola), a sastanku je prisustvovalo i nekoliko članova Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ Ekološkog pokreta Odžaka.

Tok promocije pratili su samo lokalna sredstva informisanja: Vladimir Pavlović (TV K 25), Petar Dukić (Radio Odžaci) i Uroš Meseldžija (Naše novine).

Izostanak predstavnika sudstva i tužilaštva na ovakvim sastancima je uobičajena pojava, ali smo kao organizatori, s obzirom na značaj tema iznetim u publikaciji, veoma iznenađeni nedolaskom naročito predstavnika Arhus centara i Olivere Zurovac Kuzman (OEBS), zatim Ljubinke Kaluđerović, sekretarke Odbora za zaštitu životne sredine SKGO, predsednica Odbora za zaštitu životne sredine NSRS i SAPV Ivane Stojiljković i Branislave Jeftić, kao i predstavnika Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Srđana Stankovića, savetnika ministra zaštite životne sredine , zaduženog za saradnju sa nevladinim organizacijama, za koje je ministar Trivan izjavio „da su NVO za Ministarstvo zaštite životne sredine neophodne kao kiseonik“.

Bez obzira na relativno mali broj učesnika, smatramo da je sastanak bio vrlo konstruktivan, da su indentifikovani problemi i da je data ideja da se nadležnim državnim organima podnesu inicijative za rešavanje konkretnih problema sa kojima se nevladine organizacije suočavaju u borbi za ostvarivanje javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine i otklonile i prevazišle nedoumice i nesuglasice između nevladinih organizacija, sa jedne, i sudstva, tužilaštva i raznih ministarstava sa druge strane.

Organizatori su učesnike zamolili da naknadno, u pismenoj formi, dostave ocene skupa, publikacije i da daju predloge, sugestije, ideje, mišljenja i načine za rešavanje uočenih problema, na osnovu kojih bi naše dve organizacije definisale inicijativu(e) za rešavanje uočenih problema.

Oliver Fojkar je predložio da se promocija publikacije-vodiča održi i u Novom Sadu, u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Nakon održavanja promocije, Ekološki pokret Odžaka je, od 1.000 štampanih primeraka, na adrese 700 nevladinih organizacija uputio primerak publikacije-vodiča, sa nadom da će određeni broj NVO u praksi primeniti mehanizme za uticaj na vođenje politike zaštite životne sredine od lokalnog do republičkog nivoa - koji bi imao konkretne rezultate u poboljšanju stanja životne sredine. Ako se prihvati ideja o promociji u Novom Sadu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, određen broj primeraka publikacije će se odvojiti za ovu promociju, dok bi se za preostale primerke uputio poziv za besplatno dostavljanje zainteresovanim NVO.

Izdavanje vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.
Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ se zahvaljuje svim učesnicima sastanka u Odžacima.

Ekološki pokret Odžaka i Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa zakazali su prezentaciju publikacije-vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ za 15. novembar u 11 sati u skupštinskoj sali Sportsko poslovnog centra Odžaci, Knez Mihajlova 28.

Poziv za učešće na ovom događaju upućen je predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija. Prezentacija je planirana kao radni sastanak, okrugli sto, debata o publikaciji i problemima iznetim u njoj. Svim pozvanim blagovremeno je dostavljen primerak publikacije-vodiča kako bi se upoznali sa njenim sadržajem i pripremili za učešće u diskusiji.

Izdavanje vodiča „ Primena Arhuske konvencije u praksi “ omogućeno je finansijskim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Opštine Odžaci u okviru Javnog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Jubilarni 25. Evropski vikend posmatranja ptica ("Eurobirdwatch 2018"- EBW) je 6. i 7. oktobra izveo preko 25 000 ljudi u prirodu, koji su na 956 izleta širom Evrope imali priliku da vide preko pet miliona ptica.

U Bačkom Brestovcu i Deronjama održani su 7. oktobra izleti u okviru ove manifestacije. Prema podacima organizatora, Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, ove godine je u našoj zemlji na 24 izleta učestvovalo 1119 posmatrača koji su videli 39 913 ptica.

U Bačkom Brestovcu 15 učesnika izleta je videlo 34 različite vrste ptica (3697 jediniki), a učenici iz OŠ „Nikola Tesla“ su postavili i kućice za ptice u parku Titov gaj.

U Deronjama je bilo 42 učesnika iz OŠ „Vuk Karadžić“ i Ekološkog pokreta Odžaka sa podružnicom iz Deronja. Videli su 29 vrsta ptica i prebrojali 10.293 jedinki.

Na obe lokacije najveći broj viđenih ptica bili su čvorci.

Izleti u okviru ove akcije u Evropi prvi put održani su 1993. godine, a u Srbiji 2005. godine sa ciljem da se zaštite ptice i njihova staništa, kao i da se posmatranje ptica popularizuje.

KAKO ZDRUŽENO ODBRANITI PRIRODU AKO NEMA DRUŽENJA!?

KAKO MOŽEMO KRITIKOVATI LOŠE PROPISE, KAD NI JEDAN NE POZNAJEMO!?

Saopštenje Ekološkog pokreta Vrbasa.

Postoji način preventivnog sprečavanja izgradnje objekata sa štetnim uticajem na okruženje i zdravlje ljudi! Postoje korisna znanja i izvan rijalitija i državnog info servisa, koja nam mogu spasiti zdravlje i odbraniti kvalitet života!

Hoće li biti neke vajde od sastanka Radne grupe Nacionalnog konventa EU juče u Vrbasu, pokazaće vreme!?

Juče je Ekološki pokret Vrbasa u hotelu Bačka u Vrbasu, pružio tehničku podršku Centaru za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotica i Evropskom pokretu u organizaciji sastanka radne grupe Nacionalnog konventa EU za otvaranje poglavlja 27 - životna sredina. Tema sastanka bila je "Primena ekološkog zakonodavstva na lokalnom nivou - problemi i preporuke".

Osim članova radne grupe Nacionalnog konventa, tj. predstavnika desetak organizacija iz cele Srbije, sastanku su prisustvovali naši civilni partneri, ekološki pokreti Srbobrana, Odžaka i Beočina, kao i aktivni građani iz Vrbasa, Srbobrana i Kule, đaci i profesori iz Gimnazije "Žarko Zrenjanin" iz Vrbasa i srednje medicinske škole "Kuzma i Damjan" iz Vrbasa. Zatim, Aleksandra Vikičević, urednica emisije Radio Bg2 "Čekajući vetar" i Jadranka Marčok, urednica ekološkog magazina "Eko list". JKP "Komunalac" iz Vrbasa i veterinarska inspekcija, jedini su od javne uprave i nadzora imali svoje predstavnike. Pružena ruka saradnje od onih kojima je ovo bilo najpotrebnije, još jednom je izmaknuta!

Uvodničar skupa bio je Sreten Đorđević, jedini specijalizovani advokat za ekološke sporove u Srbiji. Ispred diskusije učesnici su pogledali kratki video prikaz "Misli - delaj -utiči" od autora iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca i Centra za evropske politike (CEP) iz Beograda.

U Fokusu debate bio je predlog za izmenu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu a potom i spremnost i kapacitet civilnih organizacija da većom primenom ekološke regulative, dođu do kvalitetnijih rezultata na terenu. Iskazana je velika potreba za angažovanjem stručnih lica, pre svega pravnih eksperata u odbrani ugroženog javnog interesa u oblasti životne sredine. Civilne organizacije su razjedinjene i ne prepoznaju se kao potencijalni partneri u javnom sektoru, niti im predstavljaju ozbiljniju pretnju ako same institucije u svom nemaru proizvode štetne uticaje po taj javni interes.

Iskustvo g. Đorđevića otkriva loše a negde i katastrofalno poznavanje ekoloških propisa i procedura u nadležnim odeljenjima lokalnih uprava. Ekološka udruženja su još u gorem stanju, što ostavlja veliki prostor raznim mešetarima, uzurpatorima, zagađivačima i profiterima da rade šta hoće sa prirodnim resursima! U ministarstvima pak postoje izuzetni eksperti i dovoljno znanje da zaštiti javni interes a ako se to ne dešava, evidentno je u pitanju lobiranje investitora, korupcija ili viša politička direktiva sa često nevidljivim interesima!

Negativna iskustva građana iz Srbobrana sa štetnim uticajem NIS-ovih naftnih buštotina, podsetilo je g. Đorđevića na nemogućnost kolektivnih tužbi u zaštitu zdravljae ljudi. I pored toga što je to svojevremeno omogućeno Izmenama Zakona o parničnom postupku (ZPP). Ustavni sud je procenio da te odredbe nisu primenjive u praksi te su poništene! Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja nema mogućnost kolektivne tužbe! Time su umnogome obesmišljene izrade studija štetnih uticaja na ljude kad ih teško možete upotrebiti u dokaznom postupku! Sredinom ove godine najavljeno je ponovno ubacivanje kolektivne tužbe u ZPP, ali nam je nepoznato dokle je zakonodavac dogurao! Ova mogućnost naročito bi koristila milionima potrošača ugroženih od smeća koje se nalazi na rafovima marketa a prodaje se kao hrana!

Pomenuta je i sramna uloga Zavoda za zaštitu prirode koji se nigde ne oglašava u zaštitu prirodnog dobra pod naletom pohlepnih MNE investitora, već su im čak u više mahova zažmurili pri izdavanju uslova na zaštićenim prirodnim područjima, ekološko-ribarskim zonama ili zaštićenim prirodnim staništima.

Nedoslednost u regulativi vidi se kroz postojanje kvota na dodelu Fid-in tarifa za postavljanje foto panela i time ograničavanje njihovog širenja i razvoja, dok te kvote ne postoje za izgradnju MNE, iako se takođe radi o obnovljivom prirodnom resursu! "Tuci profit dok mi držimo kišobran" a "zna se ko je kišobran platio"!

Svi ti gnevni ekološki borci i ugroženi građani po Srbiji mogli su s mnogo većim šansama sprečiti gradnju objekata sa štetnim uticajem, da su znali za postojanje Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, čija primena omogućava preventivno delovanje u ranoj fazi odlučivanja, i kroz javne uvide, žalbe i predstavke, sprečavanje izdavanja dozvole ili barem vraćanje na prvostepeno odlučivanje, pa dok se investitoru ne smuči život! Nekada i birokratija može da pripomogne svojom sporošću!

Zaključujemo da smo još uvek na samom početku, s jednim advokatom a bez pravne države i neka nam je Bog upomoć!

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs “Naša ekološka lepota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je, kao što je najavljeno pri objavljivanju rezultata prošlogodišnjeg konkursa, DOMAĆE ŽIVOTINJE. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada obavezno dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2018. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira opštinskim budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2018. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

VAŽNA NAPOMENA:

Mnogi radovi se dostavljaju bez kompletnih podataka na poleđini – tako da, kao organizatori konkursa, imamo problema sa razvrstavanjem radova po kategorijama i objavljivanjem rezultata konkursa. Iz ovog razloga radovi sa nepotpunim podacima biće eliminisani.

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : predsednik EPO-a Ivica Ćirić 063/ 459 179, sekretar EPO-a Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radovi se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora sa predsednikom ili sekretarom ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

Za potrebe novog sajta Opštine Odžaci Ekološki pokret Odžaka je izradio bazu podataka za 152 udruženja građana-nevladinih organizacija iz naše opštine. Podaci su uneti po jedinstvenoj šemi:

Poštanski broj i mesto:
Adresa:
Matični broj:
Kontakt telefon (i):
E-mail:
Web:
Facebook:
Zastupnik:

Kako za mnoga udruženja građana fale kontakt podaci, obraćamo se tim udruženjima da nam dostave nedostajuće kontakt podatke. Pomenuta baza podataka (po mestima sedišta udruženja i po oblastima delovanja) može se videti na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org, deo PREUZMITE.
Nedostajuće podatke dostaviti na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Ekološki pokret Odžaka je u sredu, 18.7.2018. godine, sa Ministarstvom zaštite životne sredine potpisao ugovor o sufinansiranju projekta „Primena Arhuske konvencije u praksi“. Deo finansijskih sredstava biće obezbeđen iz opštinskog budžeta. Projekat se ostvaruje sa partnerskom organizaciom Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa . U ime EPO-a ugovor je potpisao Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.

Sa sajta Ministarstva zaštite životne sredine: http://www.ekologija.gov.rs/potpisani-ugovori-o-sufinansiranju-projekata-nvo-u-zastiti-zivotne-sredine/ prenosimo u celini saopštenje o potpisivanju ugovora:
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan potpisao je danas ugovore sa predstavnicima nevladininih organizacija o dodeli bespovratnih sredstava za podršku projektima u oblasti zaštite životne sredine.

Ministar Trivan je rekao da nema razvijenog društva bez razvoja civilnog društva čiji je je značaj neprocenjiv u stvaranju društvene klime u kojoj će zaštita životne sredine biti jedan od prioriteta. „ Država i ministarstvo računaju na podršku civilnog društva. Ni najbogatije zemlje sveta nemaju dovoljne kapcitete da sve urade same, jer je to pitanje ne samo novca već i ljudskih resursa, i zato je važno da u postizanju evropskih standarda u zaštiti životne sredine imamo podršku civilnog sektora i drušva u celini “.

Podsetio je da cenu nebrige o životnoj sredini već plaćamo i to skupo, od posledica po zdravlje ljudi, do gubitka biodiverziteta i ekosistema koji su nam osnova života, do klimatskih promena, i ukazao da će bitka za zdravu životnu sredinu i dostizanje EU standarda trajati trideset godina i da neće stati, jer će te zemlje dalje napredovati. „ U borbi za zdravu životnu sredinu važna nam je podrška svih, vladinog i nevladinog sektora, medija, predstavnika nauke i struke, privrede, mlade generacije ali nam je dragoceno iskustvo starije generacije, penzionera. Cilj je da svi budemo zelena vojska, “ istakao je ministar. On je pozvao društveno odgovorne kompanije da podrže i pomognu aktivnosti civilnog društva. Ukazao je da je Ministarstvo ove godine izdvojilo više sredstava za podršku nevladinim organizacijama i da će nastojati da se više sredstava izdvaja za rad civilnog sektora u zaštiti životne sredine.

Ministarstvo je raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava na koji je pristigla 291. prijava, od kojih su izdvojena 73 projekta čija će realizacija biti podržana u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine je povodom Javnog konkursa po prvi put organizovalo „info dan“ kako bi zaintesovane organizacije civilnog društva bile dodatno informisane o detaljima.

u subotu, 14. jula 2018. godine, u svečanoj sali zgrade Opštine Bačka Palanka Ekološki pokret Odžaka prisustvovao je obeležavanju Dana Rezervata biosfere „Gornje Podunavlje“. Sa sajta Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/656-obelezen-dan-rezervata-biosfere-backo-podunavlje.html u celosti prenosimo njihovo saopštenje za javnost.

OBELEŽEN DAN REZERVATA BIOSFERE „BAČKO PODUNAVLjE“

Dan Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje" je svečano obeležen u subotu 14. jula 2018. godine u svečanoj sali zgrade Opštine Bačka Palanka. U organizaciji skupa učešće je uzelo više institucija ispred kojih su se u pozdravnoj reči obratili: ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Došlić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Nemanja Grbić, generalni sekretar Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESKOM, Ratko Bajčetić, pomoćnik sekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mita Lačanski, predsednik SO Bačka Palanka, Duška Dimović, direktorka Svetske organizacije za prirodu WWF Adria i dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, administrativni koordinator Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje".

U radnom delu skupa Marko Tucakov, stručni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je prisutnima izneo godišnji izveštaj o aktivnostima u Rezervatu biosfere „Bačko Podunavlje". Istakao je da je Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa „Čovek i biosfera" (MaB) doneo odluku o upisu „Bačkog Podunavlja" na Svetsku listu rezervata biosfere, na 21. Sednici koja je održana u Parizu 14. 06. 2017. godine. Takođe je naveo da se rezervat biosfere prostire na područjima opština/gradova Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 ha. U Rezervatu biofere se nalazi 5 sedišta jedinica lokalne samouprave i 21 selo u kojima živi oko 150.000 stanovnika. Svi su se složili da je na državnim organima vlasti da uz uključivanje svih zainteresovanih strana, lokalnog stanovništva i upravljača zaštićenih područja stave u funkciju rezervat biosfere „Bačko Podunave", da obezbede podizanje kapaciteta lokalnih ponuda koje bi uticale na održiv turizam, a sve uz unapređivanje zaštite prirodnih vrednosti ovog dragulja severozapadne Vojvodine.

Unutar Rezervata biosfere nalaze se zaštićena područja: Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje", Specijalni rezervatom prirode „Karađorđevo", park prirode „Tikvara", spomenik prirode „Šuma Junaković" i Regoinalni park „Bukinski hrastik" , kao i staništa nacionalne ekološke mreže. Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje" zajedno sa Prekograničnim rezervatom biosfere „Dunav–Drava" u Hrvatkoj i Mađarskoj, čini jednu ekološku celinu, odnosno najveće plavno područje na srednjem toku Dunava.

U promotivnom delu Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje" su predstavljeni novopostavljeni bilbordi na graničnim prelazima sa R. Hrvatskom i R. Mađarskom. Bilborde je predstavila Dragica Ilić, stručna saradnica zavoda. O budućoj monografiji rezervata je govorila dr. Biljana Panjković i istakla da se očekuje da monografija izađe iz štampe u septembru 2018. godine.
Ispred zgrade opštine Bačka Palanka održana je prodaja i promocija tradicionalnih proizvoda iz Rezervata prirode „Bačko Podunavlje".

Strana 4 od 56

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška