Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Poštovani sugrađani opštine Odžaci,

Posle višegodišnjih napora da dokažem da je uvođenje takse na brojilo (vodomer) 2011. godine bilo protivzakonito, dana 29.7.2020. godine dobio sam Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine o izvršenom vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru, kojim je institucionalno potvrđeno da je pet članova Odluke o komunalnim delatnostima, koji su osnova za naplatu pomenute takse, u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima, te sam na osnovu njega 31.7.2020. godine Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca uputio sledeći:

ZAHTEV ZA OBUSTAVLJANJE NAPLATE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOMERA

Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestom“ iz Bačkog Brestovca, na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, podnosim zahtev za donošenje odluke o obustavljanju naplate naknade za održavanje vodomera.

OBRAZLOŽENJE

Opštinsko veće opštine Odžaci svojim zaključkom 06-31-14/2011-III od 14.6.2011. godine dalo je saglasnost na Odluku broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ - čime je omogućilo naplatu TAKSE NA BROJILO, kasnije preimenovano u BAŽDARENJE VODOMERA i NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA. Istu taksu naplaćuje i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca korisnicima u Bačkom Brestovcu od svog osnivanja.

Odluka je doneta na rok od 5 godina, ali se taksa naplaćivala i posle tog roka, tako da se sa julom 2020. godine ušlo u 10. godinu naplate za korisnike u Odžacima, a u ostalim mestima od momenta preuzimanja obavljanja komunalnih delatnosti od strane JKP „Usluge“ od mesnih zajednica u naseljenim mestima. U Bačkom Brestovcu navedenu novčanu naknadu naplaćuje JKP „Brestkom“ od svog osnivanja.

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, konačno je institucionalno dokazano ono što tvrdim godinama da je opštinska Odluka o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima i da javna komunalna preduzeća NE MOGU da naplaćuju korisnicima taksu (naknadu za održavanje vodomera) za imovinu koja je deo komunalne infrastrukture, a ne deo vodovodne instalacije korisnika.

Zahtevam od Privremenog organa opštine Odžaci da povuče saglasnosti koje su ranija Opštinska veća opštine Odžaci davala za uvođenje i naplatu takse na brojilo ( kasnije: baždarenje vodomera, trenutno: naknada za održavanje vodomera), odnosno donese odluku o stavljanju van snage svojevremeno donetog zaključka 06-31-14/2011-III u vezi Odluke broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ i svih kasnijih saglasnosti za naplatu novčane naknade - čime bi praktično Privremeni organ opštine Odžaci doneo odluku o obustavi naplate pomenute takse, odnosno naknade za održavanje vodomera.

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci
Miloša Obilića 13
Dana 31.7.2020.
NAPOMENA: Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine može se dobiti upućivanjem zahteva na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Ekološki pokret Odžaka priredio je izložbu i dodelu nagrada najuspešnijim učesnicima likovnog konkursa "Naša ekološka lepota".

Svečanost je održana u holu OŠ "Branko Radičević" u Odžacima gde će izložba biti postavljena do 19. juna.

Radi se o konkursu koji se tradicionalno raspisuje na teme iz ekologije i zaštite životne sredine, a namenjen je deci iz vrtića, kao i učenicima osnovnih i srednjih škola iz opštine Odžaci. Sa željom da decu i mlade motiviše na kreativnost i maštovitost, Ekološki pokret Odžaka nagrađuje najbolje radove.

Završnica ovogodišnjeg konkursa je održana 15. juna i to nakon što je dva puta odlagana, drugi put zbog pandemije koronavirusa. Na dodeli priznanja okupili su se nagrađeni učesnici, kao i njihovi mentori iz škola i vrtića. Nagrade je uručila Smilja Miler, dugogodišnja članica Ekološkog pokreta Odžaka.

Na temu "Cveće" pristigao je veliki broj radova. Prema oceni žirija u kome su bili likovni umetnici Nenad Vujnović Nješ, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale članovi žirija imali su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove "Poletarac".

Kako je zadata tema pobudila veliko interesovanje, Ekološki pokret Odžaka je odlučio da i sledeće godine tema likovnog konkursa "Naša ekološka lepota" bude "Cveće". Novi konkurs tradicionalno će biti raspisan početkom školske godine, a mladi likovni stvaraoci već sada mogu da pripremaju radove.

- Cveće je univerzalan slikarski motiv i kako vidite ovde po ovim radovima, tu može da se razvije mašta u neograničenim pravcima, a da uvek bude dominantna tema cvet - kaže likovni umetnik Nenad Vujnović Nješ, član žirija.

- Ovo je treći pokušaj da organizujemo ovu izložbu koja je po meni u potpunosti uspeli. Deca su uzela svoje nagrade koje su zaslužila lepim radovima. Pristiglo je jako puno radova, a nagrada je bilo toliko koliko je bilo, zato ćemo ovu temu ponoviti, tako da se nadam da će i sledeći konkurs biti isto tako uspešan - izjavio je Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.
Povodom završetka ovogodišnjeg konkursa, Ekološki pokret Odžaka je Osnovnoj školi "Branko Radičević" i Predškolskoj ustanovi "Poletarac" iz Odžaka dodelio zahvalnice za dugogodišnju i uspešnu saradnju.
- Želim da se zahvalim Ekološkom pokretu Odžaka i izrazim zadovoljstvo što naša saradnja dugo godina traje. Posebno sam srećna što se naši učenici odazivaju tim konkursima i učestvuju, a evo vidimo i da ima nagrađenih među njima, na njih sam posebno ponosna, kao i na moje nastavnike i učitelje. Ovom prilikom im čestitam na dobijenim nagradama i na tome što su tako vredni i tako lepo predstavljaju našu osnovnu školu - rekla je Danijela Ćulibrk, direktorica OŠ "Branko Radičević" u Odžacima.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su iz budžeta opštine Odžaci na javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini.

Izvor: Radio Odžaci
Autor teksta i fotografija: Petar Dukić

 

URUČENA PRIZNANJA „ZELENI I CRNI LIST“

Na сvečanoсti u Sremсkim Karlovcima, u četvrtak 11. juna uručena сu priznanja „Zeleni i Crni liсt“ u okviru akcije „Tražimo zagađivača i zaštitnike životne сredine“, najveće i najсtarije ekološke akcije u Srbiji, koju сu pre 37 godina pokrenuli ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Društvo za čiсtoću vazduha Srbije. Već jedanaeсtu godinu zaredom, akciju organizuju Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine.
Cilj akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne сredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje najviše brinu ili, с druge сtrane, najviše zagađuju životnu сredinu. U akciji, kao predlagači mogu učeсtvovati pojedinci, organizacije i inсtitucije iz cele Srbije. Svojim predlozima, u akciji „Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne сredine“ učeсtvuje i veliki novinarсki žiri, сaсtavljen od novinara ekoloških rubrika štampanih, elektronсkih i internet medija iz cele Srbije.
Nakon razmatranja сvih priсpelih predloga, žiri je doneo odluku o dobitnicima ovogodišnjih priznanja.

DOBITNICI PRIZNANJA „ZELENI LIST“

Nikola Popović, сtudent-prodekan Šumarсkog fakulteta u Beogradu – za aktivno učešće u brojnim ekološkim akcijama
„Eko kurir“, udruženje za doсtavljanje pošiljki iz Novog Sada – za odgovorno ponašanjeprema životnoj сredini
Dejan Milošević, urednik portala „Prvi prvi na сkali“ iz Kragujevca – za dugogodišnjuborbu protiv GMO kroz informiсanje i ekološke akcije
Udruženje „Sačuvajmo naš parkić“ i udruženje „Za zaštitu uсtavnoсti i zakonitoсti“ izBeograda – za višemeсečnu iсtrajnu borbu za opсtanak zelene površine na Banovom Brdu
Feсtival ekološkog pozorišta za decu i mlade iz Bačke Palanke – za dve decenije ekološke edukacije kroz pozorišnu umetnoсt
Regulatorni inсtitut za obnovljivu energiju i životnu сredinu iz Beograda – za promoviсanje vladavine prava u oblaсti životne сredine
Marina Drndarсki, naсtavnica biologije u oсnovnoj školi „Drinka Pavlović“ iz
Beograda – za vrhunсke rezultate u obrazovanju mladih ekologa
Ekološki pokret iz Odžaka i udruženje „Da сačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa – za oсtvarenu promenu сudсke prakсe u oblaсti zaštite životne сredine
Dragan Gmizić, novinar iz Novog Sada – za hrabre dokumentarne filmove o problemima u životnoj сredini
Milja Vuković, adminiсtrator fejсbuk сtranica „Divlji Beograd“ i „Za manje сmeća i više сreće“ iz Beograda – za aktivno promoviсanje važnoсti životne сredine u novim medijima

DOBITNIK PRIZNANJA „CRNI LIST“

Opština Bačka Topola – za veliku količinu otpadnih voda i klaničnog otpada i dve decenije nekažnjenog zagađivanja reke Krivaje koje proizvode induсtrija meсa, klanica živine i fabrika za preradu klaničkog otpada u Bačkoj Topoli, što je dovelo do zagađenoсti vode, vazduha i celokupne životne сredine u ovoj opšini. Zbog velike količine otpada Krivaja je poсtala mrtva reka i najveća površinсka kanalizacija Bačke, ugrožavajući zdravlje сtanovnika, ne сamo Bačke Topole, nego i Bajše, malog Iđoša, Feketića, Srbobrana i Lovćenca.

Na сvečanoсti u dvorištu Ekološkog centra Radulovački nagrađenima сu сe obratili Brankica Tabak, podсekretarka u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne сredine Vojvodine,Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Alekсa Jeftić, predсednik Pokreta gorana Vojvodine i Slobodan Simić, potpredсednik Pokreta gorana Srbije.

http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=35249&Itemid=299

 

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 15.6.2020. godine u 17 časova i 30 minuta u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

U skladu sa zabranom Vlade Republike Srbije o održavanja javnih skupova u zatvorenim prostorijama u cilju prevencije širenja korona virusa, Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa i javnost da otkazuje otvaranja izložbe radova sa likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ koja je bila predviđena za ponedeljak, 16.3.2020. godine u 17 časova u OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

O novom terminu održavanja izložbe učesnici konkursa i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 16.3.2020. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa i javnost o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ u školskoj 2019/2020. godini.
Na temu „CVEĆE“ pristigao je veliki broj radova. Po oceni žirija, u sastavu Nenad Vujinović Nješ, Obrazovno-kreativni studio OKS, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, Udruženje likovnih stvaralaca „Atelje 025“, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale izrečene su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove „Poletarac“. Žiri je predložio da se nagradi veći broj radova nego što je bilo predviđeno konkursnim uslovima - što je Ekološki pokret Odžaka prihvatio.

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. mesto - DIPLOMA:
Sofija Gak, PU „Poletarac“ Odžaci, mentor gordana Popović;
Tasić Emilie, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica
Stojević;
Dodić Anja, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica Stojević;

2. mesto - POHVALA:
Bojana Stojković, PU „Poletarac“, objekat „ODŽACI“ ,mentori Milica Reljin i Zorka Zarić;
Arsić Lena, PU „Poletarac“ Odžaci,objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica Stojević;
Orlović Nađa, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „ODŽACI“, mentori Ivana Filipović i Sanela
Šimek;

3. mesto - POHVALA :
Isidora Stanojković, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „ODŽACI“, mentori Tanja Miletić i
Dragana Veljković;
Mladenović Srna, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica
Stojević;
Valentina Rama, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „MASLAČAK“ Bogojevo, mentor Tasić Sofija;

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED
1. mesto - DIPLOMA:
Maša Savić, III1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;
Šćepanović Lana, III 1 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Ljiljana Spasić;
Dario Jovanović, III 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;

2. mesto - POHVALA
Uroš Janačković, I 2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Dejana Milenković;
Šušana Surunjan, I 1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor marija Rackov;
Mihajlo Dimić, III 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;

3. mesto - POHVALA
Iva Mijić, III 2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci , mentor Zorica Golubović;
Maksimović Aneta, II 2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Gordana Nikolić;
Ristić Tara III 1 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Ljiljana Spasić;
Andrej Spasić, III 1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Marija Ilić;

KATEGORIJA IV-VI RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Jovan Stanković, V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Petar Mikić, VI1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

2. mesto - POHVALA
Vasilije Jovović , V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković ;
Naomi Vogrinc Kostić, V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

3. mesto - POHVALA
Mihajlo Dukić, VI 2 „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

KATEGORIJA VII-VIII RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Anja Stanojković, VIII1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Darija Anđelović, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

2. mesto - POHVALA
Emilija Stojiljković, VIII1 „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Ognjen Mašulović, VII1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

3. mesto – POHVALA
Milica Stanimirović, VIII2 „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Bojana Šević, VIII2 , OŠ „Marko Orešković“ B. Gračac, mentor Vladimir Popović;
Anastasija Rajačić, VII1 OŠ „Nikola Tesla“ Bački Brestovac, mentor: Svetlana Veličković;

SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

1. mesto – DIPLOMA
Mila Mijić, II2 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor: Slobodinka
Branković;

2. mesto - POHVALA
Iva Rašetić, I1 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor:
Slobodinka Branković;

3. mesto – POHVALA
Luka Dražić, I2 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor: Slobodinka
Branković.

Ekološki pokret Odžaka Osnovnoj školi „Branko Radičević“ iz Odžaka i Predškolskoj ustanovi „POLETARAC“ dodeljuje ZAHVALNICU za dugogodišnju i uspešnu saradnju.

Veliki broj radova je dostavljen bez traženih podataka o autoru, školi i mentoru, tako da je to stvaralo probleme Ekološkom pokretu Odžaka da utvrdi ko su autori crteža. Da iz tog razloga ne bi sledeće godine eliminisali kvalitetne radove, zamolili bi likovne pedagoge da za sledeći konkurs prihvate ovu primedbu i da se potrude da svi radovi budu pravilno obeleženi.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su opštinskim budžetskim sredstvima na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini.
Izložba radova bila je predviđena za kraj prvog polugodišta tekuće školske godine.

Iz tehničkih i organizacionih razloga održavanje izložbe pomera se za početak drugog polugodišta školske 2019/2020. O vremenu i mestu održavanja izložbe radova i dodeli nagrada učesnici konkursa i javnost biće naknadno obavešteni.

Kako je zadata tema pobudila veliko interesovanje, Ekološki pokret Odžaka je odlučio da i sledeće godine tema likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ opet bude „CVEĆE“, tako da već sada likovni stvaraoci mogu da počnu sa izradom radova za sledeći konkurs koji će biti raspisan tradicionalno početkom nove školske godine.
Svim dobitnicima priznanja Ekološki pokret Odžaka čestita, a svim učesnicima konkursa se zahvaljuje za učestvovanje i uloženi trud.

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je „CVEĆE“ . Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2019. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2019. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radove se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

Obraćamo se u vezi sa dopisom Prekršajnog suda u Beogradu broj Su VI-99/2019-11 od 23.8.2019. godine, odnosno delom dopisa koji se odnosi na predmet 48 Pr. br. 85254/17 i zapažanjem sudije Gorana Milića: „ ... u vezi sa meritornim okončanjem postupka, a shodno celini utvrđenog činjeničnog stanja, nameće se i jedna vrsta pravnog problema, a koja se ogleda u nejednakoj sudskoj praksi, tj.Praksi koja je nepredvidiva i pored zauzetog stava, odnosno pravnog shvatanja zauzeto na odvojenim sednicama u 2017. godini“ ( misli se na pravno shvatanje o statusu odgovornog lica po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u pogledu odgovornosti ODGOVORNOG i OVLAŠĆENOG lica , donetom na odvojenim sednicama sudija Prekršajnog apelacionog suda - http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravna-shvatanja-odvojene-sednice-2017.html ).

Sudija Goran Milić ukazuje da u praksi postoje dva pristupa Prekršajnog apelacionog suda u odnosu na ukidanje presuda prvostepenih sudova:
„No, u praksi oslobađajuće presude sa iznetim u vezi se po žalbama ukidaju od strane Apelacionog suda sa zauzetim stavom da su lica protiv kojih je podnet zahtev odgovorna, bez obzira da li postoje zaposlena lica koje se bavi poslom postupanja po podnetim zahtevima, dok istovremeno postoje presude Prekršajnog apelacionog suda kojima su ukidane prvostepene presude u kojima su direktori, odgovorna lica u ministarstvima i drugih prekršaja , u uslovima kada postoje zaposlena lica u čijem opisu posla jeste obrada zahteva za informacijeod javnog značaja. Upravo je ta činjenica razlog ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda.“

U ne baš preciznom izjašnjenju u dopisu Prekršajnog suda u Beogradu Su VI-99/2019-11 od 23.8.2019. godine izneta je dilema sudije Gorana Milića: da li u organu javne vlasti treba osuditi ODGOVORNO ili OVLAŠĆENO lice ako u organu javne vlasti postoji zaposleno lice koje se bavi poslovima postupanja po podnetim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

U još većoj dilemi su oštećeni: da li zahtev podneti protiv odgovornog lica u organu javne vlasti ili protiv zaposlenog lica koje se bavi poslovima postupanja po podnetim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Kako su u DILEMI i sudije i podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, apelujemo da Prekršajni apelacioni sud neodložno postupi po inicijativi koju smo podneli 13.08.2019. godine.

 

 

Na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelaciong suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je pravno shvatanje po kome su udruženja građana, odnosno pravna lica kao tražioci informacija uvek ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.

Usvojenim pravnim shvatanjem udruženja građana dovedena su u ravnopravan položaj u odnosu na fizička lica u pogledu svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.

 Međutim, ravnopravnost je postignuta samo u odnosu na član 126. Zakona o prekršajima. Pravnim shvatanjem od 01.07.2019. pravna i fizička lica su izjednačena u pogledu ravnopravnog ovlašćenja za podnošenje zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno postignuta je ravnopravnost fizičkog i pravnog lica u pogledu aktivne legitimacije tražioca informacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ali nije postignuta ravnopravnost udruženja građana u odnosu na fizička lica u odnosu na član 181. stav 1. tačka 3) i stav 5. i 6. Zakona o prekršajima.

Po članu 181. stav 1. tačka 3) za odgovorno lice se u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka navodi lično ime, jedinstveni matični broj građana, zanimanje, mesto i adresu stanovanja, mesto i adresu zaposlenja i državljanstvo odnosno naziv i sedište pravnog lica.

Po stavu 5. i 6. istog člana ZOP-a fizičko lice NE MORA da navede JMBG, mesto i adresu stanovanja , državljanstvo, dok ta obaveza za udruženja ( pravna lica) postoji, mada to nigde izičito ne piše već se podrazumeva, tako da su udruženja u odnosu na fizička lica neravnopravna u odnosu na član 181. ZOP-a.

Kako je donetim pravnim shvatanjem 1.7.2019. godine ravnopravno priznata aktivna legitimacija udruženjima za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, postavlja se pitanje da li se sada članom 181. ZOP-a vrši diskriminacija udruženja u odnosu na fizička lica?

Naime, dok fizičko lice nije obavezno da navede JMBG odgovornog lica u organu javne vlasti i druge lične podatke, dotle je za udruženja građana (pravna lica) TO OBAVEZA, te se dešava da sudije odbacuju zahteve za pokretanje prekršajnog postupka baš zbog toga što u zahtevu nisu navedeni lični podaci odgovornog lica u organu javne vlasti. Kako su JMBG i ostali lični podaci ZAŠTIĆENI PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI, postavljamo pitanje kako udruženja građana mogu i smeju prikupljati lične podatke kada je prikupljanje tih podatka kažnjivo?
Čitav problem je nastao verovatno tako što je zakonodavac prevideo da prekršajne prijave podnosi nadležni organ i oštećeni , pri tom ceneći da nadležni organi lične podatke mogu pribaviti službenim putem. Pod pojmom „oštećeni“ podrazumevao se verovatno samo pojedinac, odnosno fizičko lice. Previdelo se da se kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno kao oštećeni, može pojaviti i udruženje građana ( pravno lice), zbog čega sada imamo situaciju da su udruženja građana diskriminisana u odnosu na fizička lica.

Podsećamo:

Članom 21. Ustava Republike Srbije (Zabrana diskriminacije ) regulisano je:
„Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.
Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.
Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

U Zakonu o zabrani diskriminacije , u članu 2. stavu 1. tački 1) navedeno je:
„1) izrazi "diskriminacija" i "diskriminatorsko postupanje" označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva);“

Za ekološka udruženja u obzir treba uzeti i član 4. stav 1. tačku 6) Zakona o zaštiti životne sredine, gde su kao ravnopravni subjekti sistema zaštite životne sredine navedeni i:
„6) građanin, grupe građana, njihova udruženja, profesionalne ili druge organizacije.“

Fizičko lice nije u obavezi da u zahtevu za pokretanju prekršajnog postupka navede JMBG i ostale lične podatke, te tražimo da se od ove obaveze izuzmu i udruženje građana ( pravna lica) , a da sud lične podatke pribavlja službenim putem.

Kako je bilo koji oblik i po po bilo kom osnovu diskriminacije zabranjen, ovu diskriminatornu meru što pre treba otkloniti. Da li će se to otkloniti izmenom zakona, zauzimanjem pravnog shvatanja ili na bilo koji drugi način, mi u to ne ulazimo, ali apelujemo da se reaguje neodložno.

PRILOG: Rešenje Prekršajnog apelacionog suda 201-Prž. broj 16627-17 od 24.8.2017. godine

DOSTAVLJENO : - imenovanim ( papirna verzija sa prilogom);
i
- Prekršajnom apelacionom sudu ( svim odeljenjima), Povereniku, Zaštitniku građana, Misiji OEBS-a, Delegaciji EU, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,Ministarstvu pravde, Ministarstvu zaštite životne sredine, Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD, NVO, stručnim udruženjima, sredstvima informisanja ( elektronska verzija).

Strana 2 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška