Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.


Danas, 17.11.2021. godine, Ekološki pokret Odžaka realizovao je treću uličnu akciju u okviru ostvarivanja projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“.

Akcija je održana na platou ispred „Gomeksa“. U toku ove akcije anketu u papirnoj formi ispunilo je 20 sugrađana, dok je za online anketiranje podeljeno oko 50 flajera sa objašnjenjem kako se može doći do platforme www.pratimja.rs.
Projekat „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu - Pratim JA“ Ekološki pokret Odžaka realizuje u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda i njihovim partnerima, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca.

Akcija se sastoji u prikupljanju stavova i mišljenja građana o iskustvima koje su imali sa lokalnom samoupravom kroz neposredno anketiranje u toku ulične akcije ili deljenjem oficijelnog flajera sa pozivom da se građani uključe u akciju ispunjavanjem ankete online na platformi www.pratimja.rs .

Ekološki pokret Odžaka i ovim putem još jednom upućuje apel građanima Odžaka da daju svoj doprinos i uzmu aktivno učešće u realizaciji projekta ispunjavanjem online ankete na platformi www.pratimja.rs .
Sledeća ulična akcija planirana je za subotu, 20.11.2021. godine, na platou ispred odžačke Gradske pijace.

U okviru realizacije projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“, Ekološki pokret Odžaka realizovao je prve dve od pet planiranih uličnih akcija. Prva akcija realizovana je 11.8.2021. godine na platou ispred Komercijalne banke u Odžacima, a druga 14.8.2021. godine na platou ispred odžačke Gradske pijace.

Projekat „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu - Pratim JA“ Ekološki pokret Odžaka realizuje u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda i njihovim partnerima, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca.

Akcija se sastoji u prikupljanju stavova i mišljenja građana o iskustvima koje su imali sa lokalnom samoupravom kroz neposredno anketiranje u toku ulične akcije ili deljenjem oficijelnog flajera projekta uz koji je Ekološki pokret Odžaka dodao objašnjenje o samom projektu i poziv građanima da se uključe u akciju ispunjavanjem ankete online na platformi www.pratimja.rs , kao i informisanje građana o mogućnostima njihovog uključivanja u kampanju i o važnosti učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou.

U toku dve akcije anketu u papirnoj formi ispunilo je 40 sugrađana, dok je za online anketiranje podeljeno 450 flajera sa objašnjenjem kako se može doći do platforme www.pratimja.rs, dok će sledećih dana biti podeljeno još 250 kompleta .
Iako smo građanima objašnjavali da se ulične akcije organizuju samo u četiri grada Vojvodine, da je anketa anonimna, da mogu slobodno da iznesu svoje mišljenje i stavove, stekli smo utisak da se građani dosta nezainteresovani, da se nerado uključuju u ovakve akcije i da su mnogi davali objašnjenje da neće da se bave politikom, misleći da anketiranje ima političku pozadinu.

Ekološki pokret Odžaka i ovim putem još jednom upućuje apel građanima Odžaka da daju svoj doprinos i uzmu aktivno učešće u realizaciji projekta ispunjavanjem online ankete na platformi www.pratimja.rs .

Preostale ulične akcije biće organizovane u dogovoru sa nosiocima projekta.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava građane odžačke opštine da će u subotu, 14.8.2021. godine, na platou ispred ulaza Gradske pijace, od 6-11 časova, organizovati drugu po redu uličnu akciju u okviru realizovanja projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“.

Ulična akcija je deo projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ koji se realizuje u 17 gradova i opština u Srbiji sa ciljem da se unapredi dijalog između civilnog društva i lokalnih samouprava, kako bi se stvorio dijalog kroz angažovanje građana i približavanje njihovih problema donosiocima odluka. U Vojvodini se projekat realizuje samo u Bečeju,Subotici, Vršcu i Odžacima.

U subotu će se deliti oficijelni flajeri projekta i obaveštenja i pozivi Ekološkog pokreta Odžaka građanima da se priključe akciji ispunjavanjem online ankete.

Anketu možete popuniti od kuće. U pretraživač svog kompjutera, laptopa ili telefona upisati www.pratimja.rs, po otvaranju platforme kliknuti na ANKETA, popuniti anketu i popunjenu anketu direktno dostaviti Centru za evropske politike klikom na dugme „Pošalji“.

Na platformi www.pratimja.rs nalazi se i deo TAKMIČENJE, tako da možete učestvovati u nagradnoj igri pričom o dobrom ili lošem iskustvu o radu opštinske uprave, izraženo video, vizuelnim ili pisanim sadržajem. Više o takmičenju klikom na TAKMIČENJE ili direktno na: https://www.pratimoreformu.rs/otvoreni-poziv-za-gradjane-i-gradjanke/

Ekološki pokret Odžaka, u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenRriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca, učestvuje u projektu „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ koji se realizuje u 17 gradova i opština u Srbiji sa ciljem da se unapredi dijalog između civilnog društva i lokalnih samouprava, kako bi se stvorio dijalog kroz angažovanje građana i približavanje njihovih problema donosiocima odluka.
Akcija se sastoji u anketiranju građana o iskustvima koje su imali u kontaktima sa lokalnom samoupravom, kao i o važnosti učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou.

Ekološki pokret Odžaka upućuje POZIV građanima svih mesta odžačke opštine da uzmu aktivno učešće u pomenutoj akciji.

Anketu možete popuniti od kuće. U pretraživač svog kompjutera, laptopa ili telefona upisati www.pratimja.rs, po otvaranju platforme popuniti anketu i popunjenu anketu direktno dostaviti Centru za evropske politike klikom na dugme „Pošalji“. Za popunjavanje ankete potrebno je oko pet minuta.

Na platformi www.pratimja.rs nalazi se i deo „TAKMIČENJE“, tako da možete učestvovati u nagradnoj igri pričom o dobrom ili lošem iskustvu o radu opštinske uprave, izraženo video, vizuelnim ili pisanim sadržajem. Više o takmičenju klikom na „TAKMIČENJE“ ili direktno na:
https://www.pratimoreformu.rs/otvoreni-poziv-za-gradjane-i-gradjanke/

Poželjno je da ovaj poziv prosledite svojim rođacima, komšijama i prijateljima.

Ekološki pokret Odžaka ,u saradnji sa organizacijom Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenRriR), u sredu, 11. avgusta 2021. godine, organizuje uličnu akciju u periodu 10 – 16 časova, na platou ispred Komercijalne banke.

Ulična akcija je deo projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ koji se realizuje u 17 gradova i opština u Srbiji sa ciljem da se unapredi dijalog između civilnog društva i lokalnih samouprava, kako bi se stvorio dijalog kroz angažovanje građana i približavanje njihovih problema donosiocima odluka.

Akcija se sastoji u prikupljanju stavova i mišljenja građana o iskustvima koje su imali sa lokalnom samoupravom kroz anketiranje, informisanje i njihovom uključivanju u kampanju, kao i o važnosti učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou.

Ekološki pokret Odžaka upućuje apel građanima Odžaka da daju svoj doprinos i uzmu aktivno učešće u pomenutoj uličnoj akciji.

Dana 25.4.2021. godine, kao poslednji čin, sa nekadašnjeg sedišta Ekološkog pokreta Odžaka u Odžacima, Bačka 36, skinuta je tabla koja je više od šesnaest godina označavala da se tu nalazi sedište Ekološkog pokreta Odžaka.
Januara 2005. godine potpisan je prvi ugovor kojim je na besplatno korišćenje Ekološkom pokretu Odžaka dodeljena prostorija u Bačkoj 36, a taj ugovor je više puta obnavljan pod istim uslovima. Besplatno korišćenje prostorije bila je nenovčana pomoć ondašnje radikalske vlasti novoformiranom udruženju građana. Značajnu pomoć Ekološkom pokretu Odžaka pružio je ondašnji kablovski operater Radijus vektor, kasnije Citadela i Supernova, besplatnim uvođenjem i korišćenjem interneta, tako da su te dve nenovčane pomoći omogućile nesmetan rad Ekološkog pokreta Odžaka.

Međutim, finansijski problemi za naše udruženje počinju donošenjem uredbe Vlade Republike Srbije, kojom je propisano je da se za pomenutu prostoriju plaća 20% od procenjene ekonomske zakupnine. Uz plaćanje zakupnine, veliko finansijsko opterećenje je predstavljalo i plaćanje računa za struju. Iako je Ekološki pokret Odžaka bio izuzetno mali potrošač struje, morao je svakog meseca da plaća najmanje 800 dinara. Obraćanje Ministarstvu trgovine i telekomunikacija da udruženja građana oslobodi plaćanja TV pretplate nije dalo rezultate. Kroz račun za struju EPO je morao da plaća obračunsku snagu, trošak garantovanog snabdevača, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, naknadu za unapređenje energetske efikasnosti, akcizu i PDV. Umesto da se stimuliše rad udruženja građana oslobađanjem nekih finansijskih obaveza, na ovaj način se postiže suprotan efekat. Iako smo za celu 2019. godinu potrošili svega 294 kWh, molba EPS-u da nama naplaćuje samo efektivnu potrošnju ili da nas oslobodi plaćanja struje nije dala rezultat. Uz sve ovo išla je stalna mesečna naplata banke na ime vođenja i održavanja tekućeg računa. Stalno se u javnosti barata i teoretiše pojmom „stvaranje podsticajnog okruženja za rad nevladinog sektora“. Međutim, sve napred navedeno nas je postepeno dovelo do finansijskog iscrpljivanja, tako da smo na kraju bili primorani da donesemo odluku o napuštanju dotadašnjeg sedišta. Iseljavanje je počelo isključenjem sa električne mreže, nastavljano iseljavanjem inventara i zvaničnim vraćanjem prostorije zakupodavcu. Poslednji čin je bilo skidanje table koja je označavala sedište Ekološkog pokreta Odžaka.

Ekološki pokret Odžaka je godinama insistirao da se reši problem finansiranja nevladinih udruženja po modelu opština Senta, Bačka Topola i Bač, gde se paralelno raspisuju dva konkursa: jedan za pokrivanje materijalnih troškova i drugi za projekte. Za opstanak udruženja mnogo je bitniji konkurs za pokrivanje materijalnih troškova. Međutim, i pored toga što je Statutom Opštine Odžaci predviđeno formiranje Komisije za saradnju sa udruženjima, kao telo Skupštine opštine Odžaci, to je ostalo samo mrtvo slovo na papiru i pored nekoliko naših zahteva da se formira i započne rad ova komisija- što je bila prilika i mesto za rešavanje pitanja finansiranja udruženja građana. Čak se i u konkursima za finansiranje nevladinih udruženja izričito naglašava da se novac ne može koristiti za pokrivanje materijalnih troškova udruženja van projekta.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, Ekološki pokret Odžaka produžava rok za slanje radova za likovni konkurs „Naša ekološka lepota“ do kraja februara 2021. godine.

Molimo mentore da na poleđini rada dostave potpune podatke o autoru (ime i prezime, škola, razred i odeljenje, mentor). Podsećamo da je tema „CVEĆE“, a format crteža i tehnika rada su slobodni.

O otvaranju izložbe i proglašenju pobednika javnost i učesnici konkursa biće pravovremeno obavešteni.

Skrećemo pažnju mentorima da se radovi dostavljaju isključivo u dogovoru sa Ivicom Ćirićem ( 063 / 459 179 ) i Dušanom Mirkovićem (065 / 8 743 456) .

 

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.

Kao što smo najavili na zatvaranju prošlogodišnjeg likovnog konkursa, tema i ovogodišnjeg konkursa je „CVEĆE“ . Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2020. godine. Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici

takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.
Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.
Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Poštovani sugrađani opštine Odžaci,

Posle višegodišnjih napora da dokažem da je uvođenje takse na brojilo (vodomer) 2011. godine bilo protivzakonito, dana 29.7.2020. godine dobio sam Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine o izvršenom vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru, kojim je institucionalno potvrđeno da je pet članova Odluke o komunalnim delatnostima, koji su osnova za naplatu pomenute takse, u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima, te sam na osnovu njega 31.7.2020. godine Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca uputio sledeći:

ZAHTEV ZA OBUSTAVLJANJE NAPLATE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOMERA

Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestom“ iz Bačkog Brestovca, na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, podnosim zahtev za donošenje odluke o obustavljanju naplate naknade za održavanje vodomera.

OBRAZLOŽENJE

Opštinsko veće opštine Odžaci svojim zaključkom 06-31-14/2011-III od 14.6.2011. godine dalo je saglasnost na Odluku broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ - čime je omogućilo naplatu TAKSE NA BROJILO, kasnije preimenovano u BAŽDARENJE VODOMERA i NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA. Istu taksu naplaćuje i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca korisnicima u Bačkom Brestovcu od svog osnivanja.

Odluka je doneta na rok od 5 godina, ali se taksa naplaćivala i posle tog roka, tako da se sa julom 2020. godine ušlo u 10. godinu naplate za korisnike u Odžacima, a u ostalim mestima od momenta preuzimanja obavljanja komunalnih delatnosti od strane JKP „Usluge“ od mesnih zajednica u naseljenim mestima. U Bačkom Brestovcu navedenu novčanu naknadu naplaćuje JKP „Brestkom“ od svog osnivanja.

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, konačno je institucionalno dokazano ono što tvrdim godinama da je opštinska Odluka o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima i da javna komunalna preduzeća NE MOGU da naplaćuju korisnicima taksu (naknadu za održavanje vodomera) za imovinu koja je deo komunalne infrastrukture, a ne deo vodovodne instalacije korisnika.

Zahtevam od Privremenog organa opštine Odžaci da povuče saglasnosti koje su ranija Opštinska veća opštine Odžaci davala za uvođenje i naplatu takse na brojilo ( kasnije: baždarenje vodomera, trenutno: naknada za održavanje vodomera), odnosno donese odluku o stavljanju van snage svojevremeno donetog zaključka 06-31-14/2011-III u vezi Odluke broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ i svih kasnijih saglasnosti za naplatu novčane naknade - čime bi praktično Privremeni organ opštine Odžaci doneo odluku o obustavi naplate pomenute takse, odnosno naknade za održavanje vodomera.

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci
Miloša Obilića 13
Dana 31.7.2020.
NAPOMENA: Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine može se dobiti upućivanjem zahteva na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Ekološki pokret Odžaka priredio je izložbu i dodelu nagrada najuspešnijim učesnicima likovnog konkursa "Naša ekološka lepota".

Svečanost je održana u holu OŠ "Branko Radičević" u Odžacima gde će izložba biti postavljena do 19. juna.

Radi se o konkursu koji se tradicionalno raspisuje na teme iz ekologije i zaštite životne sredine, a namenjen je deci iz vrtića, kao i učenicima osnovnih i srednjih škola iz opštine Odžaci. Sa željom da decu i mlade motiviše na kreativnost i maštovitost, Ekološki pokret Odžaka nagrađuje najbolje radove.

Završnica ovogodišnjeg konkursa je održana 15. juna i to nakon što je dva puta odlagana, drugi put zbog pandemije koronavirusa. Na dodeli priznanja okupili su se nagrađeni učesnici, kao i njihovi mentori iz škola i vrtića. Nagrade je uručila Smilja Miler, dugogodišnja članica Ekološkog pokreta Odžaka.

Na temu "Cveće" pristigao je veliki broj radova. Prema oceni žirija u kome su bili likovni umetnici Nenad Vujnović Nješ, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale članovi žirija imali su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove "Poletarac".

Kako je zadata tema pobudila veliko interesovanje, Ekološki pokret Odžaka je odlučio da i sledeće godine tema likovnog konkursa "Naša ekološka lepota" bude "Cveće". Novi konkurs tradicionalno će biti raspisan početkom školske godine, a mladi likovni stvaraoci već sada mogu da pripremaju radove.

- Cveće je univerzalan slikarski motiv i kako vidite ovde po ovim radovima, tu može da se razvije mašta u neograničenim pravcima, a da uvek bude dominantna tema cvet - kaže likovni umetnik Nenad Vujnović Nješ, član žirija.

- Ovo je treći pokušaj da organizujemo ovu izložbu koja je po meni u potpunosti uspeli. Deca su uzela svoje nagrade koje su zaslužila lepim radovima. Pristiglo je jako puno radova, a nagrada je bilo toliko koliko je bilo, zato ćemo ovu temu ponoviti, tako da se nadam da će i sledeći konkurs biti isto tako uspešan - izjavio je Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.
Povodom završetka ovogodišnjeg konkursa, Ekološki pokret Odžaka je Osnovnoj školi "Branko Radičević" i Predškolskoj ustanovi "Poletarac" iz Odžaka dodelio zahvalnice za dugogodišnju i uspešnu saradnju.
- Želim da se zahvalim Ekološkom pokretu Odžaka i izrazim zadovoljstvo što naša saradnja dugo godina traje. Posebno sam srećna što se naši učenici odazivaju tim konkursima i učestvuju, a evo vidimo i da ima nagrađenih među njima, na njih sam posebno ponosna, kao i na moje nastavnike i učitelje. Ovom prilikom im čestitam na dobijenim nagradama i na tome što su tako vredni i tako lepo predstavljaju našu osnovnu školu - rekla je Danijela Ćulibrk, direktorica OŠ "Branko Radičević" u Odžacima.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su iz budžeta opštine Odžaci na javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini.

Izvor: Radio Odžaci
Autor teksta i fotografija: Petar Dukić

Strana 1 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška