Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji.

Predavanja su održana u osnovnim školama „Branko Radičević“ u Odžacima i „Bora Stanković“ U Karavukovu.

U Odžacima su u sredu, 22.2.2017. održana dva odvojena predavanja za dva odeljenja osmih razreda. Rad sa manjim brojem učenika pokazao je bolje rezultate nego kada su odeljenja veća.

U Karavukovu je predavanje održano 23.2.2017. za jedno odeljenje.

Predavač u oba mesta bio je Mladen Nikolić

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list.

Želimo da pohvalimo učenike VIII1 OŠ „Bora Stanković“ iz Karavukova. Od osam odeljenja kojima je do sada održano predavanje, učenici ovog odeljenja su bili najaktivniji i na testiranju su pokazali najbolje znanje o Arhuskoj konvenciji.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Ekološki Pokret Odžaka će u okviru ovog projekta u narednim mesecima istovetno predavanje održati i u ostalim osnovnim školama odžačke opštine.

U OŠ „Kosta Stamenković“ u Srpskom Miletiću 30.1.2017. održano je drugo predavanje „ Šta bi trebalo znati o Arhuskoj konvenciji“.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Današnjim predavanjima prisustvovali su učenici dva odeljenja osmih razreda. Od 33 učenika osmih razreda predavanju su prisustvovala 23 učenika. Deset učenika je bilo odsutno zbog bolesti ili odlaska na sistematski lekarski pregled. Predavanje je održao diplomirani ekolog Marko Zlatković. Poseban akcenat u predavanju Zlatković je stavio na tri stuba Arhuske konvencije i učenicima objasnio prava koja proističu iz Arhuske konvencije. Takođe, upoznao je učenike da je u odžačkoj opštini na predlog Ekološkog pokreta Odžaka osnovan Zeleni savet i objasnio kakva bi trebala da bude njegova uloga. Zlatković je naglasio da je, bar za sada, Zeleni savet slabo iskorišćen. U drugom delu časa vršena je provera stečenog znanja, evaluacija predavanja i obavljen kratak razgovor o značaju zaštite životne sredine.

Ekološki Pokret Odžaka će u okviru ovog projekta u narednim mesecima istovetno predavanje održati i u ostalim osnovnim školama odžačke opštine.

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška