Saopštenje za javnost o kažnjavanju predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana

PRILOZI ZA PREUZIMANJE:
1.Dopis Poverenika za informacije od javnog značaja;
2.Podaci o dodeljenim finansijskim sredstvima NVO mimo konkursa u 2014. godini ( podaci dobijeni od načelnika OU opštine Odžaci)

Ekološki pokret Odžaka je nakon završetka prošlogodišnjeg konkursa za finansiranje nevladinih organizacija od Dušana Marijana , predsednika opštine Odžaci   i ujedno i predsednika Opštinskog veća opštine Odžaci, koje je i donelo odluku o raspodeli sredstava za nevladine organizacije za 2014. godinu tek 25.7.2014. , zatražio informaciju od javnog značaja  koja, koliko i kada je neka nevladina organizacija u opštini Odžaci  njegovim  ličnim odlukama ,u svojstvu izvršioca budžeta, van konkursne procedure, dobila finansijskih sredstava  iz bilo koje stavke budžeta opštine Odžaci u periodu od 1.1.2014. do 24.7.2014. godine. Informaciju smo tražili da bi videli da li su iste organizacije dobile novac i od predsednika opštine i na konkursu.

Kako u zakonskom roku nismo dobili informaciju od javnog značaja, uložili smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.Poverenik je svojim rešenjem naredio dostavljanje traženih informacija Ekološkom pokretu Odžaka. I pored naređenja, predsednik opštine  je uporno odbijao da dostavi tražene informacije - što se na kraju, posle sprovedene  celokupne zakonske procedure, završilo kažnjavanjem predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana novčanom kaznom od 20.000,00 dinara , sa tim da mu je pretila i dodatna kazna od 180.000,00 ako u roku od dva dana ne dostavi tražene podatke.

Izrečena kazna od 20.000,00 dinara, na koju predsednik nije imao pravo žalbe, i zaprećena kazna od 180.000,00 dinara „omekšala je srce predsednika“, tako da je Ekološki pokret Odžaka  najzad , posle godinu dana čekanja, dobio tražene podatke.

Ekološki pokret Odžaka naglašava da mu nikada nije bio cilj da neko bude kažnjen, ali da , isto tako, nikada neće dozvoliti da se bilo ko, makar to bio i predsednik opštine, igra pravima koja mu pružaju važeći zakoni. Ekološki pokret Odžaka je bio u situaciji da ne dobije informacije od javnog značaja i od prethodnih garnitura vlasti, ali su sve garniture  posle opomene od Poverenika za informacije od javnog značaja dostavljale tražene informacije. Sadašnji predsednik je uporno i  tvrdoglavo odbijao dostavljanje informacije i posle  zaprećene kazne zaključkom o dozvoli izvršenja rešenja Poverenika - što je na kraju i dovelo do njegovog kažnjavanja. Na osnovu više poziva iz kancelarije Poverenika kojima su kod predsednika Ekološkog pokreta Odžaka proveravali  da li su tražene informacije dostavljene, stičemo utisak da je Poverenik imao dobru nameru da se izbegne kažnjavanje predsednika opštine Odžaci. Međutim, uporno nedostavljanje traženih podataka na kraju je dovelo do kažnjavanja.

Iz prisilino dobijene informacije saznali smo sledeće:

1. Mimo konkursa, odlukom predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Odžaci, na čijem je čelu upravo predsednik opštine, dodeljeno je 2.659.700,00 dinara - što je 66,5% sredstava dodeljenih na konkursu;

2. Upoređujući dobijene podatke sa podacima sa prošlogodišnjeg konkursa za   sufinansiranje nevladinih organizacija , vidi se da je 19 nevladinih  organizacija dobilo novac i od predsednika (direktno ili preko OV) i na  konkursu – što je oko 1/5 svih ondašnjih  registrovanih NVO;

3. Više organizacija je dobilo novac za materijalne troškove – što je mimo sadašnjih pravila o finansiranju NVO;

4. Pojedine NVO su odlukom predsednika i OV dobijale znatno veća sredstva nego što su druge dobijale na konkursu.

Ekološki pokret Odžaka je 2014. godine slavio desetogodišnjicu rada i kroz projekat na konkursu za proslavu tražio skromnih 30.000,00 dinara za održavanje svečane sednice i dodelu priznanja mnogobrojnim saradnicima i sponzorima i za tu namenu nismo dobili ni jedan dinar, dok je , sa druge strane, određenom broju organizacija predsednik odobravao sredstva za održavanje redovnih skupština. 

Ekološki pokret Odžaka godinama predlaže da se potpiše Memorandum o saradnji NVO i SO Odžaci , da se usvoji Pravilnik za finansiranje NVO,  da se  konkursi raspisuju odmah na početku godine i da se raspisuju dva paralelna konkursa: jedan za materijalne troškove NVO i drugi za projekte, kao što rade opštine Bačka Topola, Senta, Bač.  Naravno, ovaj naš predlog nije prihvaćen jer se na ovaj način lakše manipuliše i dodeljuje novac odokativnom metodom partijskim NVO .Time što se nekim NVO dodeljuje sredstva za izmirivanje redovnih materijalnih troškova 

( „ za  izmirenje redovnih obaveza“ ili za“funkcionisanje“) pravi se diskriminacija  NVO: nekima se pokrivaju i materijalni troškovi i daju im se pare za projekte, dok druge organizacije ne mogu da dobiju ni jedno ni drugo.

Primer loše prakse za opštine i lokalne funkcionere ujedno je i primer dobre prakse za NVO. Primer pokazuje da se poznavanjem zakonskih propisa i upornošću NVO mogu  ostvariti  zakonska prava u praksi i da  zaista postoji vladavina prava. Postupak za ostvarivanje prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je sledeći:

1.Podneti zahtev za pristup informaciji od javnog značaja;

2.Ako se u roku od 15 dana ne dobije odgovor, podnosi se žalba;

3.Ako Poverenik usvoji žalbu, rešenjem daje rok za dostavljanje traženih informacija;

4.Ako i u datom  roku tražilac opet ne dobije  informacije, o tome obaveštava Poverenika i  podnosi se predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja na osnovu koga se donosi Zaključak o izvršenju novčane kazne ako se  ne dostave informacije. 

Odgovarajući formulari za pojedine faze postupka mogu se skinuti sa sajta http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html

Ekološki pokret Odžaka ovaj primer loše prakse prosleđuje širom Srbije  ekološkim i ostalim NVO, sredstvima informisanja, ekološkim portalima, opštinama i odeljenjima za zaštitu životne sredine pri opštinama, državnim organima, ustanovama, institucijama i pojedincima  ( na više od 2.000 imejl adresa) sa željom da se ovakav slučaj više  ne dešava ni u našoj opštini ni u drugim sredinama .

PRILOZI ZA PREUZIMANJE:

1.Dopis Poverenika za informacije od javnog značaja;

2.Podaci o dodeljenim finansijskim sredstvima NVO mimo konkursa u 2014. godini ( podaci dobijeni od načelnika OU opštine Odžaci)

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška