Saopštenje za javnost o formiranju komisije za saradnju Skupštine opštine Odžaci sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama

Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost i organizacije civilnog društva Republike Srbije  da je Skupštna opštine Odžaci formirala Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama.

Ekološki pokret Odžaka  ocenjuje da je formiranje Komisije značajan korak u uspostavljanju  bolje saradnje javnog i civilnog sektora i  pozdravlja odluku Skupštine opštine Odžaci.

U proteklih desetak-dvadesetak godina stvorena je negativna slika o nevladinim organizacijama i, kako kaže  diplomirani politikolog  Milutin Krečković u tekstu „Građani pasivni, a vlast osiona“, „Politika“  24.10.2011., „Za veliki broj ljudi nevladine organizacije su i dalje  sinonim izdajničkog delovanja i nepatritizma, čemu su, umesto da utiču na promenu takve svesti, posebno doprineli pojedini mediji i partije. S druge strane, lokalna politička vlast i njena birokratija , oličena u velikom broju činovnika zaposlenih u državnoj upravi, javnim preduzećima i državnim službama, osećaju se samodovoljnim. Potpuno otuđen od uticaja građana i javnosti, sa relativno  dobrom materijalnom podlogom, taj ogroman političko-birokratski aparat postao je neosetljiv na bilo kakvu građansku inicijativu“.

Smatramo da će donošenje pomenute odluke umnogome promeniti  sliku o nevladinom sektoru u opštini Odžaci. Po našem mišljenju neophodan korak ka stvaranju uslova za kontinuiranu saradnju javnog i civilnog sektora su, kako kaže već pomenuti  politikolog, „nova sistemska rešenja  koja će institucionalizovati mehanizme komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva i javnog (državnog) interesa“ - za šta se Ekološki pokret Odžaka godinama zalaže.

Osnovna zamerka Ekološkog pokreta Odžaka  je na sastav Komisije, gde su tri predstavnika predložile partije a samo dva člana su predstavnici  NVO. Smatramo da je većinu ili ceo sastav Komisije trebalo da čine predstavnici nevladinih organizacija, jer bi tada učinak Komisije bio mnogo veći nego što će biti sada, gde većinu članova čini opet partijska birokratija.

Ekološki pokret Odžaka predlaže svim organizacijama civilnog sektora u Republici Srbiji da u svojim opštinama daju inicijativu za pokretanje postupka za donošenje iste ili slične odluke koju je donela Skupština opštine Odžaci. 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška